• Kalendarz roku szkolnego 2022/23

    • Kalendarz roku szkolnego 2022/23

     1.  

      

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     1 września 2022 r.

     Podstawa prawna:

     - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

     1.  

     Zimowa przerwa świąteczna

      

     23 - 31 grudnia 2022 r.

     Podstawa prawna:

     § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
     z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
     z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

     1.  

     Ferie zimowe

      

      

     30.01 - 12.02. 2023 r.

     Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

     Podstawa prawna:

     § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
     z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

     1.  

     Wiosenna przerwa świąteczna

      

     06.04 - 11.04. 2023 r.

     Podstawa prawna:

     § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
     z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

     1.  

     Egzamin ósmoklasisty

      23.05 - 25.05. 2023r.

     www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

     Podstawa prawna:

     art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

     § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
     w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

     6

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

      

     23 czerwca 2023 r.

     Podstawa prawna:

     § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

     7

     Ferie letnie

      

     24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

      Podstawa prawna:

     § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
     z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

      

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.2022r. 31.10.2022r. 02.05.2023r.

      23.05 - 25.05.2023 - egzamin klasy ósmej,  09.06.2023r.

     Ustawowe dni wolne od pracy:

     Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,·       

     Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,

     Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r.,

     ·        Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,

     ·        Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,

     ·         Święto Pracy – 1 maja 2023r.,

              Święto Konstytucji 3 Maja  - 3 maja 2023r. 

     ·        Boże Ciało –  8 czerwca 2023r.