Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
 • DZIEŃ MATEMATYKI 2019 POD HASŁEM "MATEMATYKA DZIKA”

  Już po raz kolejny 12 marca w naszej szkole obchodziliśmy  Ogólnopolski Dzień Matematyki.  Miał on formę matematycznego turnieju klas IV- VIII. Tegoroczne hasło nawiązywało do dzikiej przyrody Polski. Zadania były wyświetlane w formie prezentacji interaktywnej, na której znajdowały się objaśnienia do rozwiązania oraz ciekawostki na temat życia zwierząt w Polsce. Takie zajęcia to odmiana w codziennej nauce matematyki, to wspólne spotkanie uczniów i zdrowa rywalizacja. To również sprawdzenie swoich umiejętności matematycznych i radość  ze zdobywanych punktów. Wszyscy uczestnicy turnieju świetnie się bawili i wspaniale rozwiązywali zadania.                                

                                                                                                              Gratulujemy i zapraszamy za rok.        

                                                                                                                      Nauczyciel matematyki: Anita Skotnicka
   

 •  II GMINNY KONKURS  HISTORYCZNO-LITERACKI w ZPO w Kołaczkowicach.

  Śladami  historii i legend….

  5 marca 2019r. nasi uczniowie wzięli udział w  II GMINNYM KONKURSIE  HISTORYCZNO-LITERACKIM „Śladem historii i legend w naszej Ojczyźnie” dla klas IV-VI w ZPO w Kołaczkowicach.
  Konkurs sprawdzał umiejętności określone w nowej podstawie programowej języka polskiego i historii.
  1. Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
  2. Posługiwanie się podstawowymi określeniami czasu historycznego: epoka,
  okres p.n.e., okres n.e., tysiąclecie, wiek, rok.
  3. Obliczanie upływu czasu między wydarzeniami historycznymi, określanie wieku.
  4. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo- skutkowych.
  5. Czytanie ze zrozumieniem legend o początkach państwa polskiego:
  ”O Lechu , Czechu i Rusie”, „O Piaście”, „O Popielu”.
  6. Praca z osią czasu, tekstem źródłowym, mapą historyczną, tablicą genealogiczną , materiałem ilustracyjnym.

  Naszą szkołę godnie reprezentował uczeń  kl. IV Mateusz Matusik oraz uczennice kl. VI Zofia Myszk i Gabriela Klepacz, przygotowywani przez panią Annę Rak - historia i panią Martę Skowrońską j. polski. A  oto nasi laureaci:

  I MIEJSCE
  ZOFIA MYSZK
  II MIEJSCE
  MATEUSZ MATUSIK
  WYRÓŻNIENIE
  GABRIELA KLEPACZ
                                                                                                                                            Serdecznie gratulujemy!!!
                                                                                                                                                Marta Skowrońska
   

 • REGULAMIN XVI POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY REGIONALNEJ„MOJE PONIDZIE”2018/2019I.

  Cele konkursu:

  -popularyzacja wiedzy o Ponidziu;

  -rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej;

  -kształtowanie postaw proekologicznych;

  -rozwijanie umiejętności zespołowej współpracy.

  II. Organizacja konkursu:

  1. Organizator: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, Współorganizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

  2. Patronat medialny: Buski Kwartalnik Edukacyjny, Tygodnik Ponidzia.

   3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII).

  4. Organizacją i przebiegiem konkursu kieruje  Komitet Organizacyjny powołany przez Dyrektora PODiDN w Busku-Zdroju. Komitet powołuje Komisję Konkursową w skład której nie mogą wchodzić nauczyciele bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie drużyn.

  5. Ustala się zespołowe uczestnictwo w konkursie :

  • Zespół stanowi 2-osobowa grupa uczniów.
  •  Zespół pracuje pod opieką jednego nauczyciela.
  •  Każdą szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna.

  6. Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach:  I etap –gminny:

  • Reprezentujący szkołę zespoły uczniowskie rozwiązują test przygotowany przez Komisję Konkursową.
  • Zestawy pytań dla wszystkich gmin są identyczne.

  II etap –powiatowy:

  • Dwuosobowe zespoły wyłonione w I etapie przystępują do sprawdzianu wiedzy z zakresu:
  • znajomości walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych Ponidzia;
  • form ochrony przyrody na Ponidziu;
  • charakterystycznej flory i fauny;
  • zabytków kultury materialnej;-legend Ponidzia;
  • tradycji regionalnych (kuchni, ubioru, budownictwa, obrzędów);
  • ludzi związanych z Ponidziem;
  • -znajomości mapy Ponidzia i heraldyki miast.

  Zespoły wykonują pracę plastyczną: Reklama regionu techniką dowolną w formie plakatu, w rozmiarze A1/B1

  7.  Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wg załączonego wzorów należy nadsyłać do 29 marca 2019 r. na adres: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój. Mickiewicza 21

  Eliminacje gminne: 26 kwietnia 2019 r.godz. 10ºº Wyniki eliminacji gminnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej PODiDN w Busku-Zdroju: www.podidnbusko.pl

  Planowany termin finału-etapu powiatowego: maj 2019 r. Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki1.

  III. Uwagi końcowe: We wszystkich sprawach związanych z konkursem można zwracać się do nauczycieli  doradców metodycznych:

  • Ewy Charczuk -nr telefonu 509515654,
  • Anny Masłowskiej -nr telefonu 507 117623.

  Informacje na temat konkursu można uzyskać również na stronie internetowej: www.podidnbusko.pllub pod numerem telefonu  413781856.

  Organizator zastrzega sobie Prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.

  Szkoły biorące udział w konkursie zobligowane są do uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie.

  Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie PODiDN.

  Literatura:

  • K. T. Zającowie –Zespół Parków Krajobrazowych –Informator przyrodniczo-krajobrazowy, Parki krajobrazowe Ponidzia Kielce2013r.
  • F. Rusak-„Buskie legendy”, Busko-Zdrój2002r.
  • M. Jurecki –„Ponidzie, w świętokrzyskim stepie”, Kraków 2005r. „Ponidzie, w świętokrzyskim stepie”

  -Rozdział II. Część krajoznawcza:

  -Ukształtowanie terenu;

  -Budowa geologiczna;

  -Hydrografia;-Przyroda;

  -Dzieje regionu;

  -Kultura regionu;

  -Kuchnia regionalna;

  -Ponidziańskie legendy;

  -Kraina oczyma mieszkańców;

  -Ochrona dziedzictwa przyrodniczego (tylko Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia).

  Wiadomości dotyczące Szlaku Ordynacji Pińczowskiej oraz miejscowości: Busko-Zdrój, Stopnica, Nowy Korczyn, Wiślica, Pińczów, Jędrzejów. Mapa powiatu buskiego. Materiały zamieszczone na stronie PODiDN

   

 • AKADEMIA Z OKAZJI DNIA PAMIĘCI NARODOWEJ „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

  5 marca w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Pamięci Narodowej „Żołnierzy Wyklętych”. W tym dniu wspominaliśmy losy żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego z bronią w ręku przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

   Uczniowie mieli okazję wysłuchać wierszy recytowanych przez:  Natalię  Pudło,  Natalię Walasek,  Martę Koziarę,  Julię Gwóźdź, Jakuba Farmasa, Radosława Judasza, Konrada  Fetelę, Wiktora Skibę, Adama Koładzińskiego oraz piosenek  patriotycznych  w wykonaniu chóru szkolnego. Ponadto uczniowie obejrzeli też dwie prezentacje multimedialne w trakcie, których  przypomniana została historia obchodów Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” , kim byli Żołnierze Wyklęci i wartości, którymi  się kierowali.  Wspominaliśmy, że za walkę o wolną i niepodległą Polskę zapłacili najwyższą cenę: po strasznych torturach zostali zamordowani, a po wykonaniu wyroku nie mieli grobu, ponieważ ciała nie wydawano rodzinie, ale po kryjomu zakopywano w nieznanych miejscach – tak, aby nie odnaleziono nigdy szczątków. Wykreślono ich z historii. W pamięci Polaków mieli nie istnieć. Zadumę i refleksję  wśród słuchaczy wywołały dwa teledyski „Żołnierze wyklęci”  w oryginale wykonywany przez Tadeusza Polkowskiego  „Tadka” oraz „Balladę o rotmistrzu Pileckim”  w oryginale śpiewaną przez Lecha Makowieckiego. Dopełnieniem akademii był występ Kamila Skotnickiego, który wcielił się w postać  Zygmunta Edwarda Szendzielarza  ps  „Łupaszko”, który nie zawiódł swoich żołnierzy, ukazując się im jako niezłomny, konsekwentny i patriota dozgonnie miłujący Ojczyznę. Podobnie jak inni niezłomni zapłacił za to najwyższą cenę – swoje życie.

   Popularyzacja wśród uczniów najnowszej historii Polski i regionu pozwala przełamać stereotypy dotyczące podziemia niepodległościowego, a zarazem uhonorować pamięć „Żołnierzy Niezłomnych”.

   Inicjatorami owego wydarzenia byli nauczyciele – A.Rak, R. Bugdalska i E. Nowaczkiewicz.

 • Konkurs czytelniczy  „ Humor dobry mam, bo lekturki szkolne znam”

   25 lutego br. odbył się konkurs czytelniczy dla klas IV w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju,w którym wzięliśmy udział.
  Celem konkursu było:
   - kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego;
   - rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie; 

    - kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;
  - zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;
  Naszą szkołę godnie reprezentowała Joanna Milewska  uczennica klasy IV, która zajęła III miejsce.
  Pytania konkursowe dotyczyły następujących baśni: „ Królowa śniegu”, „ Brzydkie kaczątko” , „ Calineczka”, ,, Kot w but”, ,,Wróżki’, ,, Czerwony kapturek” ,  „Wilk i siedem koźlątek” ,„ Jaś i Małgosia”.

                                                                                                                                             Gratulujemy.
                                                                                                                                               Marta Skowrońska

 • Lekcja patriotyzmu

  W dniu 12 lutego 2019r. uczniowie klas od IV do VIII oraz uczniowie klas z nauczania początkowego I-III uczestniczyli w realizacji programu edukacyjnego Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - Wolontariat Studencki". Celem tego projektu edukacyjnego było promowanie postaw patriotycznych wśród uczniów w naszej szkole.

    Spotkanie poprowadzili studenci Maciej i Szymon, którzy w ramach wolontariatu studenckiego prowadzą działalność edukacyjną wśród młodszych koleżanek i kolegów. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej lekcji polskiej historii od 1918r. Uczniowie dowiedzieli się kim jest patriota i czym jest mała   i duża Ojczyzna. Poznali nowe pojęcia: honor, tożsamość narodowa, tradycje regionalne, patriotyzm lokalny, symbole narodowe.

     Uczniowie poznali podstawowe formy działalności Wojska Polskiego i dowiedzieli się, jakie są współczesne możliwości rozwijania patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży szkolnej  (w ramach działania  grup paramilitarnych i Związku Harcerstwa Polskiego). Najwięcej radości dostarczyło uczniom oglądanie dotykanie oraz przymierzanie rekwizytów militarnych. Patriotyczna lekcja zakończyła się quizem; „Co wiesz o Polsce?". Najlepsi uczniowie otrzymali pamiątkowe nagrody, a wszyscy uczestnicy spotkania zasłużyli na dyplom z napisem: „Mały Patriota".

  Uczniowie i nauczyciele dziękują studentom – Maciejowi i i Szymonowi za wspaniałą lekcję historii.

  A.R i E.N.

 • Roztańczona przerwa

  Po raz kolejny w tym roku szkolnym odbyła się w naszej szkole taneczna przerwa. Cieszy się ona dużą popularnością wśród uczniów. Lubią oni potańczyć w rytm znanych i lubianych piosenek. Samorząd Uczniowski pragnie podziękować pani Renatce, która po raz kolejny pomogła w przeprowadzeniu tanecznej przerwy.

  Wiśniewska Urszula

 • WARSZTATY - "ODKRYWAMY TALENTY", "AGRESJA RÓWIEŚNICZA"

  Dnia  12 lutego uczniowie klas  I – III uczestniczyli w warsztatach poprowadzonych przez panią psycholog Aleksandrę Soczumską, trenera Pracowni Szkoleniowej „Krokus”  nt. „Talenty – odkrywanie, rozwijanie, wykorzystywanie”. W klasie V i VII spotkanie dotyczyło  problemu „Agresja rówieśnicza – czym jest i jak sobie z nią radzić?”

  Były to zajęcia służące rozwojowi osobistemu uczniów, oparte na edukacji psychologicznej z elementami ćwiczeń rozwijających różne umiejętności dzieci, m.in. radzenia sobie z przejawami agresji w gronie rówieśników.

 • Kiermasz walentynkowy

  Kiermasz walentynkowy

  12 lutego  młodzież Warsztatów Terapii Zajęciowej z Piasku Wielkiego Caritas Diecezji Kieleckiej wraz z ich opiekunami  zorganizowała kiermasz walentynkowy w naszej szkole. Ich prace cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród naszych uczniów i nauczycieli. Wybór przedmiotów był bardzo duży. Największe powodzenie miały kartki okolicznościowe, czerwone poduszki w ksztacie  serca, kolorowe okładki, gadżety magnetyczne np. na lodówkę i przepyszne babeczki.

        Jesteśmy zaszczyceni wizytą tak miłych gości.

            Kiermasz walentynkowy - Obrazek 1                                                                                                     Bożena Krupa

 •  EDUKACJA EKOLOGICZNA I PROZDROWOTNA

   Kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat to bardzo ważna sprawa. Dzieci powinny wiedzieć jakie są składniki pokarmowe, co zawierają produkty żywnościowe, co jeść aby być zdrowym.

     Uczniowie z klasy IV na lekcji przyrody  sami robili kanapki, sałatki oraz kolorowe, owocowe szaszłyki Wcześniej rozmawialiśmy o zasadach zdrowego odżywiania, m.in. o tym ile posiłków spożywać w ciągu dnia, jak komponować posiłki, jak łączyć smaki, dlaczego musimy się zdrowo odżywiać? 

        Dzieci przyniosły do szkoły potrzebne produkty, pracowały w grupach. Można śmiało powiedzieć, że zadanie wykonały doskonale. Potrawy nie tylko były smaczne i zdrowe, ale także pięknie ozdobione i pełne witamin.

       Warto organizować tego typu lekcje, ponieważ  utrwalają zdrowe nawyki u dzieci, integrują klasę. Uczą również tego, czym jest kultura spożywania posiłków i higiena ich przygotowania, rozwijają kreatywność i wyobraźnię.

                                                                                                                                         Anita Skotnicka

 • "Mity i legendy Słowian" - edukacja teatralna

  "Mity i legendy Słowian" - edukacja teatralna

  Dnia 5 lutego uczniowie klas IV – V udali się do Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, by na scenie tamtejszego domu kultury zobaczyć spektakl "Mity i legendy Słowian" przygotowane przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji we Wrocławiu.

  Przedstawienie w ciekawej formie przybliżyło uczniom mityczne opowieści o słowiańskich bóstwach: Perunie, Welesie i Juracie, przywołało też dobrze znane legendy o Piaście Kołodzieju i Popielu. Wrażeniami po spektaklu uczniowie dzielili się już w drodze powrotnej, a nowe wiadomości wykorzystali na lekcjach języka polskiego i historii.

  Tego samego dnia nasi starsi uczniowie obejrzeli spektakl teatralny pt. „Balladyna”w reżyserii Michała Hachlowskiego. Bardzo ciekawa scenografia została przygotowana pod kierunkiem Małgorzaty Sator. Duże wrażenie robiła także muzyka i efekty specjalne.  Mimo że minęło blisko 200 lat od napisania utworu, Narodowy Teatr Edukacji postanowił przypomnieć współczesnemu odbiorcy, że nie ma w życiu drogi na skróty. Młody człowiek, do którego jest adresowany spektakl, powinien zdawać sobie sprawę, że nie da się uciec od odpowiedzialności. Tragiczne losy bohaterki powinniśmy potraktować jako przestrogę. Spektakl teatralny zrobił duże wrażenie na młodzieży, a występ aktorów z Narodowego Teatru Edukacji potwierdził ich profesjonalizm.

                                                                                                                            Ewa Nowaczkiewicz

 • XV Powiatowe Targi Edukacyjne.

  Uczniowie klasy ósmej w dniu 01.02.2019 wzięli udział w XV Powiatowych Targach Edukacyjnych. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu buskiego. Mogli zadawać pytania, dostać broszurę informacyjną. Odwiedziliśmy  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. Mikołaja Kopernika. W rolę przewodnika  po szkole wcielił się nasz były uczeń Filip Olszowy. Mogliśmy zobaczyć jak wyglądają zajęcia w Technikum Hotelarskim, degustowaliśmy przepyszne ciasteczka wypiekane przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

  Uczniowie klas ósmych mają bogatą ofertę edukacyjną , zostało im jeszcze troszkę czasu, aby wybrać  najlepszą dla siebie.

                                                                                                                                               Renata Bugdalska

 • III Przegląd Artystyczny Kolęd, Pastorałek i Utworów Bożonarodzeniowych w SSP w Słabkowicach

  31 stycznia 2019 roku w Społecznej Szkole Podstawowej w Słabkowicach odbył się III Przegląd Artystyczny Kolęd, Pastorałek i Utworów Bożonarodzeniowych pod tytułem ,,Hej Kolęda, Kolęda". Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie wzięli udział w II z III kategorii wiekowych. Po zaprezentowaniu przygotowanych kolęd w I kategorii wiekowej ogłoszono wyniki. Na podium znaleźli się:

  II miejsce - Maja Wleciał

  III miejsce - Hubert Górak

  uczniowie Oddziału Przedszkolnego przygotowani pod kierunkiem p. Barbary Wielgo.

       Następnie śpiewali uczestnicy II kategorii wiekowej - uczniowie z klas I-III. Występ uczennic klasy II przygotowanych pod kierunkiem p. Marty Skowrońskiej również bardzo się spodobał oceniającym. Tym samym nasze uczennice zajęły:

    II miejsce - Julia Kubala

    III miejsce - Nikola Obcowska

     Dzieci bardzo godnie reprezentowały ZPO w Dobrowodzie. Za udział w  konkursie

  otrzymały dyplomy, puchary i nagrody książkowe. Był też przygotowany poczęstunek. Szczęśliwe wróciły do domów.

  Serdeczne podziękowania rodzicom za pomoc w  sprawach organizacyjnych.

                                                                    Barbara Wielgo

 • Bal karnawałowy w starszych klasach

  30 stycznia od rana w szkole rozlegała się muzyka i wesołe głosy uczniów.

      Starsze klasy bawiły się od 13.30 - 19.30. O oprawę muzyczną dla tancerzy z klas IV-VI zadbał Grzegorz Drechnowicz, zaś dla klasy VII i VIII - Marcin Drechnowicz. Wśród utworów dominowała muzyka disco polo. Zarówno dziewczyny jak i chłopcy świetnie wspólnie tańczyli. W klasch IV-VI wielkim powodzeniem cieszył się utwór "chocolade" i wspólne zabawy grupowe. 

     W przerwie tanecznej uczniowie odpoczywali w swoich klasach przy pysznym poczęstunku, o który zadbały mamy. W najstarszych klasach o posiłek i napoje zatroszczyły się dziewczyny z poszczególnych klas.

      To był wspaniały bal.

                                                                                                                                                                  Bożena Krupa

 • Zabawa choinkowa w najmłodszych klasach

  Jedną z najbardziej oczekiwanych imprez w roku szkolnym jest uroczysta zabawa choinkowa, na której bawią się uczniowie szkoły.

       W tym roku choinka odbyła się 30 stycznia już po feriach zimowych. W choince wzięli udział najmłodsi z przedszkola oraz  dzieci z „0” jak również uczniowie kl. I, II i III  wraz z wychowawcami. Wszyscy pięknie przebrani zebrali się na sali gimnastycznej i rozpoczęli zabawę.

     Zabawa choinkowa była okazją do wyśmienitej zabawy oraz spotkania się całej społeczności szkolnej. Uczniowie świetnie się bawili wraz z zespołem muzycznym. Rodzice w tym czasie przygotowali smaczny poczęstunek. Punktem kulminacyjnym był konkurs na taniec z balonem. Wszystkie pary tańczyły bardzo ładnie i wszyscy zostali nagrodzeni.  Zabawa choinkowa bez wątpienia stanowi udany początek II semestru.

   

                                                                                                                    Marta Skowrońska

 • XXVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

  „Pomaganie jest dziecinnie proste”

  13 stycznia 2019 r. w ZPO w Dobrowodzie pod przewodnictwem pani Dyrektor Barbary Guzińskiej odbył się XXVII Finał WOŚP.  Wielka Orkiestra zagrała już po raz piętnasty  i jak co roku w tym dniu składaliśmy życzenia Babciom i Dziadkom. Miłe słowa pod adresem licznie przybyłych Seniorów skierowali również  księża:  proboszcz  Piotr Rojewski z parafii św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie oraz proboszcz z parafii św. Bartłomieja Ap. w Chotlu Czerwonym – ks. Stefan Łasoń.

       Na terenie szkoły i poza nią kwestę prowadziło 14 wolontariuszy dowodzonych przez koordynatorki, Panie Danuta Dziadek i Ewa Nowaczkiewicz. Wielkie emocje  wzbudziły  licytacje podarowanych przez licznych sponsorów - w tym naszych uczniów - gadżetów. Były wśród nich zabawki, kosmetyki, książki, maskotki, plecaki, parasole, kalendarze, koszulki sportowe, piłki, kubeczki, a nawet zaproszenia na zabiegi fryzjerskie i kosmetyczne.

      Jak co roku  duże zainteresowanie wzbudziły wspaniałe torty z serduszkiem WOŚP upieczone przez jedną z mam – panią Beatę Gwóźdź oraz podarowane przez piekarnie: Piotra Oszywy w  Broninie   i Grzegorza Skalskiego. Jeden z tortów tradycyjnie już został wylicytowany przez Pana Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój Waldemara Sikorę   i przekazany jako poczęstunek zgromadzonym gościom. Wiele przedmiotów osiągało ogromne kwoty nawet kilkuset złotych. Mili goście po trudach licytacji wzmacniali swoje siły smacznymi ciastami upieczonymi przez mamy, które z radością częstowały nimi zgromadzonych gości, w szczególności Babcie i Dziadków. W licytacjach brali też udział przedstawiciele Rady Miasta i Gminy w Busku - Zdroju – Panowie Robert Burchan i Bogdan Błaszczyk oraz Pan Wiesław Marzec  -  członek Zarządu Powiatu. Znaczną kwotę do puszki przekazał też Pan Maciej Gawin  radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

      Tuż po godzinie 9.00 rozpoczęły się występy uczniów. Najpierw zaprezentowali się uczniowie klas I – III, którzy złożyli życzenia swoim kochanym Babciom i Dziadkom w inscenizacji pt. „Witajcie w naszej bajce”. Następnie maluchy z Publicznego Przedszkola  w Dobrowodzie przedstawili „Jasełka”, a Oddział Przedszkolny wystąpił w programie  „Maluchy dla Babci i Dziadka”. Po kolejnej licytacji zaprezentowali się starsi uczniowie, którzy pokazali spektakl „Jak to dawniej na wsi bywało, czyli rzecz o Bożym Narodzeniu” oraz przedstawili wiersze dla Babci  i Dziadka. Liczną widownię zgromadził również  „Muzyczno – taneczny występ noworoczny”, a szczególnie wykonany żywiołowo taniec „belgijski”. Nie zabrakło również świątecznej piosenki wykonanej w języku angielskim.  Przez cały dzień trwała również loteria fantowa chętnie „oblegana” przez dzieci i dorosłych.

       XXVII  Finał WOŚP w Dobrowodzie okazał się sukcesem! Zebraliśmy ogromną kwotę 9672,96 zł ! Dziękujemy za opiekę Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, reprezentowanej przez Panią aspirant Justynę Konopka.

   Organizatorzy XXVII Finału WOŚP składają serdeczne podziękowania ofiarodawcom, wśród których byli:

  • Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju  

   •mBank  i dyrektor do spraw sprzedaży – Krzysztof Klepacz

    • Firma Play 

   •Zakład Metalowo-Kotlarski – Mieczysław  Sas  

   • Uzdrowisko Busko - Zdrój – Wojciech Legawiec i Wioletta Klepacz     

    • Pan  Bogdan Błaszczyk -  radny Miasta i Gminy w Busku - Zdroju      

     • Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sulphur Zdrój   

   • PPUH Dexwal – Dorota i Dariusz Walkiewicz      

   • Stacja Paliw Lotos w Broninie     

    • Hotel Słoneczny Zdrój w Busku – Zdroju     

   •PGE Busko - Zdrój         

    • Kolporter Spółka  z o.o. – Zbigniew Dziadek
  • Piekarnia Bronina - Piotr Oszywa       

    • Piekarnia Grzegorza Skalskiego    

    • Firma Thai Day SPA w Busku - Zdroju    

    •Piotr Nowaczkiewicz – sklep Agat        

    •Restauracja VIP –Mirosław Kumór
       Pani dyrektor Barbara Guzińska serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom   i rodzicom zaangażowanym w organizację tej imprezy na terenie szkoły i poza nią.

  Do zobaczenia w przyszłym roku!

                                                                                                                        Ewa Nowaczkiewicz

 • "Kolęda Płynie z Wysokości..." konkurs

    11 stycznia 2019r. wzięliśmy udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „ Kolęda Płynie z Wysokości…”. Konkurs odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowinach.

       Naszą szkołę godnie reprezentowała w kategorii I - Julia Kubala-uczennica kl. II.  Zaśpiewała pastorałkę pt. „Kołysanka dla dzieciątka”. Każdy z wykonawców przygotował sobie dwa utwory. Wymogiem podczas eliminacji było wykonanie jednego, ale jeśli jury zażyczyło sobie drugi, trzeba było mieć go w zanadrzu. Występujący najczęściej decydowali się na tradycyjne kolędy i najpopularniejsze pastorałki. Konkurencja była bardzo duża. 35  uczestników  w wieku 7-8 lat śpiewało kolędy i pastorałki. Nasza Julia reprezentowała się bardzo ładnie, dostała gromkie brawa, pochwałę komisji  i dyplom.

                                                                                                                                                          Marta Skowrońska

 • Jasełka w kościele w Dobrowodzie

  Jasełka w kościele w Dobrowodzie

  Czas świąteczno- noworoczny jest okazją do kolędowania. 6 stycznia w Święto Trzech Króli uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie wystawili w kościele parafialnym w Dobrowodzie Jasełka pt: „ Maryjo daj Polsce Jezusa” nawiązując w spektaklu do 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przedstawienie przybliżyło wszystkim wiernym wydarzenia biblijne związane z przyjściem na świat Syna Bożego. Mali  aktorzy wspaniale wcielili się w swoje role, a rodzice zadbali o piękne stroje i rekwizyty. Uczniowie uświetnili Jasełka śpiewem kolęd i pastorałek. Wszyscy byli wzruszeniu i nie kryli swoich emocji. Ks. proboszcz Piotr Rojewski podziękował dzieciom i młodzieży słodkim upominkiem, wierni gromkimi brawami. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo zapadnie w naszej pamięci.

                                                                                                                                          Joanna Zych

 • Jasełka - "Maryjo, daj Polsce Jezusa"

  Czas Świąt Bożego Narodzenia jest okazją do kolędowania. Uczniowie  naszej szkoły 21 grudnia zaprezentowali Jasełka pt: " Maryjo, daj Polsce Jezusa" nawiązując w spektaklu do 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jasełka wyreżyserowane były przez dzieci  i młodzież z kl. III-VIII pod opieką pani katechetki Joanny Zych i pani Renaty Bugdalskiej. Mali aktorzy bardzo pięknie wcielili się w role biblijnych postaci, w ten sposób na nowo przeżyliśmy radość z przyjścia Zbawiciela na świat. Rodzice zadbali o piękne stroje i rekwizyty. Spektakl uświetnił śpiew kolęd i pastorałek w wykonaniu aniołów i  chóru szkolnego. W tym dniu naszą szkołę odwiedzili rodzice, którzy oglądali występ swoich dzieci. Po zakończeniu przedstawienia pani Dyrektor Barbara Guzińska złożyła wszystkim świąteczne życzenia i wręczyła nagrody za konkurs „ Choinka Retro”. Wszystkim rodzicom za wszelką pomoc i zaangażowanie dziękujemy.

                                                                                                                                                            Joanna Zych

strona:

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
  Dobrowoda 26
  28 -100 Busko Zdrój
 • Tel i fax: 413781525

Galeria zdjęć