Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Misja i wizja szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny Program antydyskryminacyjny Regulamin wycieczek Regulamin Rady Pedagogicznej Kalendarz imprez szkolnych Rada Rodziców Dyżury nauczycieli Dyżury nauczycieli w dni wolne od zajęć Regulamin Biblioteki Szkolnej Regulamin świetlicy szkolnej Regulamin Rady Rodziców Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkolny zestaw programów nauczania Regulamin zachowania się uczniów na przerwach Regulamin przyznawania stypendium Procedury bezpieczeństwa uczniów w ZPO Dobrowoda Rozliczenie godzin pracy

Dokumenty szkolne

Dyżury nauczycieli w dni wolne od zajęć

 

PLAN DYŻURÓW  W DODATKOWE DNI WOLNE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBROWODZIE - 2017/18

Lp.

Dodatkowe dni  wolne

Nauczyciele Dyżurujący

1 2.11.2017 R. Bugdalska, J. Zych
2 3,11.2017 E. Nowaczkiewicz, A. Skotnicka
3 30,04.2018 R, Sędzielewski, D.Dziadek
4 02.05.2018 M. Skowronska,  D. Olszowa
5 04.05.2018 B. Krupa, U. Wiśniewska
 

 

 

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
    Dobrowoda 26
    28 -100 Busko Zdrój
  • Tel i fax: 413781525

Galeria zdjęć