Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

    WYWIADÓWKI  w roku szkolnym 2019/2020                                                 

11.09.2019  godz. 16.00                                                                   

20.11.2019r.                                                                      

22.01.2020r.  

22.04.2020r.                                                                  

                                                                    

SZANOWNI RODZICE!


Informujemy, że Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie  przetwarza wizerunek uczniów    ( w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:
· funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego  realizowanego  na podstawie przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i ochrony mienia 


oraz
·  związanych z promocji Zespółu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie  na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie  NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunku uczniów lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na uroczystościach szkolnych a następnie zamieszczanie ich w Internecie).


Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenie rodzica/ opiekuna prawnego ucznia.
 

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
    Dobrowoda 26
    28 -100 Busko Zdrój
  • Tel i fax: 413781525

Galeria zdjęć