adres e-mail

Wszelką korespondencję prosimy kierować na:

 sp_dobrowoda@wp.pl

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
  Dobrowoda 26
  28 -100 Busko Zdrój
 • Tel i fax: 413781525

 

   

Witamy na stronie ZPO w Dobrowodzie

Data i czas

Wtorek 19.03.2019

Licznik

liczba odwiedzin: 557556

Wiadomości

  Z ŻYCIA SZKOŁY

  • DZIEŃ MATEMATYKI 2019 POD HASŁEM "MATEMATYKA DZIKA”

   Już po raz kolejny 12 marca w naszej szkole obchodziliśmy  Ogólnopolski Dzień Matematyki.  Miał on formę matematycznego turnieju klas IV- VIII. Tegoroczne hasło nawiązywało do dzikiej przyrody Polski. Zadania były wyświetlane w formie prezentacji interaktywnej, na której znajdowały się objaśnienia do rozwiązania oraz ciekawostki na temat życia zwierząt w Polsce. Takie zajęcia to odmiana w codziennej nauce matematyki, to wspólne spotkanie uczniów i zdrowa rywalizacja. To również sprawdzenie swoich umiejętności matematycznych i radość  ze zdobywanych punktów. Wszyscy uczestnicy turnieju świetnie się bawili i wspaniale rozwiązywali zadania.  

  •  II GMINNY KONKURS  HISTORYCZNO-LITERACKI w ZPO w Kołaczkowicach.

   Śladami  historii i legend….

   5 marca 2019r. nasi uczniowie wzięli udział w  II GMINNYM KONKURSIE  HISTORYCZNO-LITERACKIM „Śladem historii i legend w naszej Ojczyźnie” dla klas IV-VI w ZPO w Kołaczkowicach.
   Konkurs sprawdzał umiejętności określone w nowej podstawie programowej języka polskiego i historii.
   1. Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
   2. Posługiwanie się podstawowymi określeniami czasu historycznego: epoka,
   okres p.n.e., okres n.e., tysiąclecie, wiek, rok.
   3. Obliczanie upływu czasu między wydarzeniami historycznymi, określanie wieku.
   4. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo- skutkowych.
   5. Czytanie ze zrozumieniem legend o początkach państwa polskiego:
   ”O Lechu , Czechu i Rusie”, „O Piaście”, „O Popielu”.
   6. Praca z osią czasu, tekstem źródłowym, mapą historyczną, tablicą genealogiczną , materiałem ilustracyjnym.

  • Cele konkursu:

   -popularyzacja wiedzy o Ponidziu;

   -rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej;

   -kształtowanie postaw proekologicznych;

   -rozwijanie umiejętności zespołowej współpracy.

   II. Organizacja konkursu:

   1. Organizator: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, Współorganizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

   2. Patronat medialny: Buski Kwartalnik Edukacyjny, Tygodnik Ponidzia.

  • AKADEMIA Z OKAZJI DNIA PAMIĘCI NARODOWEJ „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

   5 marca w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Pamięci Narodowej „Żołnierzy Wyklętych”. W tym dniu wspominaliśmy losy żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego z bronią w ręku przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

    Uczniowie mieli okazję wysłuchać wierszy recytowanych przez:  Natalię  Pudło,  Natalię Walasek,  Martę Koziarę,  Julię Gwóźdź, Jakuba Farmasa, Radosława Judasza, Konrada  Fetelę, Wiktora Skibę, Adama Koładzińskiego oraz piosenek  patriotycznych  w wykonaniu chóru szkolnego. Ponadto uczniowie obejrzeli też dwie prezentacje multimedialne w trakcie, których  przypomniana została historia obchodów Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” , kim byli Żołnierze Wyklęci i wartości, którymi  się kierowali.  Wspominaliśmy, że za walkę o wolną i niepodległą Polskę zapłacili najwyższą cenę: po strasznych torturach zostali zamordowani, a po wykonaniu wyroku nie mieli grobu, ponieważ ciała nie wydawano rodzinie, ale po kryjomu zakopywano w nieznanych miejscach – tak, aby nie odnaleziono nigdy szczątków. Wykreślono ich z historii. W pamięci Polaków mieli nie istnieć. Zadumę i refleksję  wśród słuchaczy wywołały dwa teledyski „Żołnierze wyklęci”  w oryginale wykonywany przez Tadeusza Polkowskiego  „Tadka” oraz „Balladę o rotmistrzu Pileckim”  w oryginale śpiewaną przez Lecha Makowieckiego. Dopełnieniem akademii był występ Kamila Skotnickiego, który wcie

  • Konkurs czytelniczy  „ Humor dobry mam, bo lekturki szkolne znam”

    25 lutego br. odbył się konkurs czytelniczy dla klas IV w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju,w którym wzięliśmy udział.
   Celem konkursu było:
    - kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego;
    - rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie; 

     - kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;
   - zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;
   Naszą szkołę godnie reprezentowała Joanna Milewska  uczennica klasy IV, która zajęła III miejsce.
   Pytania konkursowe dotyczyły następujących baśni: „ Królowa śniegu”, „ Brzydkie kaczątko” , „ Calineczka”, ,, Kot w but”, ,,Wróżki’, ,, Czerwony kapturek” ,  „Wilk i siedem koźlątek” ,„ Jaś i Małgosia”.

  • Lekcja patriotyzmu

   W dniu 12 lutego 2019r. uczniowie klas od IV do VIII oraz uczniowie klas z nauczania początkowego I-III uczestniczyli w realizacji programu edukacyjnego Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - Wolontariat Studencki". Celem tego projektu edukacyjnego było promowanie postaw patriotycznych wśród uczniów w naszej szkole.

     Spotkanie poprowadzili studenci Maciej i Szymon, którzy w ramach wolontariatu studenckiego prowadzą działalność edukacyjną wśród młodszych koleżanek i kolegów. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej lekcji polskiej historii od 1918r. Uczniowie dowiedzieli się kim jest patriota i czym jest mała   i duża Ojczyzna. Poznali nowe pojęcia: honor, tożsamość narodowa, tradycje regionalne, patriotyzm lokalny, symbole narodowe.

  Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
   Dobrowoda 26
   28 -100 Busko Zdrój
  • Tel i fax: 413781525

  Galeria zdjęć