• Koła zainteresowań

      1. Kółko taneczne - klasy I-III  - opiekun R. Bugdalska
      2. Kółko szachowe - klasy I-III - opiekun D. Dziadek
    • brak danych