• Misja i wizja szkoły

    • Misja Szkoły

      

     Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej młodzieży.

      

     Wizja Szkoły

      

     Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym, jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój.

      

     Szkoła otwarta dla uczniów i rodziców bez dyskryminacji, uprzedzeń i przemocy.

      

     Wizją naszej szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, komunikatywnego, mającego poczucie więzi ze swoim środowiskiem, regionem, ze swoją Ojczyzną.
     Człowieka prawego i tolerancyjnego.

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
   • dobrowoda@oswiata.busko.pl; m.szkola57@gmail.com
   • Tel: 41 378 15 25
   • Dobrowoda 26 28 -100 Busko Zdrój 28-100 Dobrowoda Poland
   • mgr Renata Bugdalska
  • Logowanie