• Misja i wizja szkoły

    • Misja Szkoły

     Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku,  radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Będziemy postępować tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój. 

     Wizja Szkoły

     Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój. Szkoła Otwarta dla uczniów i rodziców bez dyskryminacji, uprzedzeń i przemocy.

     Wizją naszej szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoim środowiskiem, regionem, ze swoją Ojczyzną. Człowieka prawego  i tolerancyjnego.  

     Zadania wychowawcze szkoły:

     1. Uczyć jak żyć.

     2. Uczyć jak się uczyć, aby przez całe życie móc przyswajać sobie nową wiedzę.

     3. Umieć myśleć swobodnie i krytycznie.

     4. Uczyć kochać świat i czynić go bardziej ludzkim.

     5. Uczyć jak się rozwijać samemu w pracy twórczej i dzięki niej.

     6. Kształtować człowieka wykształconego, przygotowanego do kontynuowania nauki.

     7. Kształtować obywatela, Polaka, Europejczyka umiejącego aktywnie i swobodnie poruszać się we współczesnym świecie.

     8. Kształtować człowieka we współpracy z rodzicami kulturalnego i wrażliwego na potrzeby innych, tolerancyjnego.

     9. Kształtować we współpracy z rodzicami człowieka zdrowego, wolnego od uzależnień, żyjącego w zgodzie z przyrodą.

     10. Kształtować we współpracy z rodzicami właściwe postawy i normy moralne, społeczne i etyczne.

     11. Zapoznać z historią miejscowości, szkoły - obchody 100-lecia powstania szkoły w Dobrowodzie.

     Cele:

     1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
     2. Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania.
     3. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów.
     4. Przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie.
     5. Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
     6. Indywidualizacja procesu nauczania.
     7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych we współpracy z biblioteką szkolną i miejską.

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
   • dobrowoda@oswiata.busko.pl; m.szkola57@gmail.com
   • Tel: 41 378 15 25
   • Dobrowoda 26 28 -100 Busko Zdrój 28-100 Dobrowoda Poland
   • mgr Renata Bugdalska
  • Logowanie