Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Administrator i Inspektor danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA  ADMINISTRATORA  DANYCH

Administratorem  danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Długosza w Dobrowodzie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Dobrowodzie 26,  adres e-mail: spdobrowoda@oswiata.busko.pl , Tel 413781525

 

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych – Katarzyna Irla-Sztefko

e-mail: iod@umig.busko.pl,  tel. 41 3705260

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych:

Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1
z 4 maja 2016);

Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
    Dobrowoda 26
    28 -100 Busko Zdrój
  • Tel i fax: 413781525

Galeria zdjęć