Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Misja i wizja szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny Regulamin wycieczek Regulamin Rady Pedagogicznej Kalendarz imprez szkolnych Rada Rodziców Regulamin Biblioteki Szkolnej Regulamin świetlicy szkolnej Regulamin Rady Rodziców Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkolny zestaw programów nauczania Regulamin zachowania się uczniów na przerwach Regulamin przyznawania stypendium Procedury bezpieczeństwa uczniów w ZPO Dobrowoda Rozliczenie godzin pracy

Dokumenty szkolne

Misja i wizja szkoły

         Misja Szkoły

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku,  radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Będziemy postępować tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój.  

Wizja Szkoły

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój. Szkoła Otwarta dla uczniów i rodziców bez dyskryminacji, uprzedzeń i przemocy.

Wizją naszej szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoim środowiskiem, regionem, ze swoją Ojczyzną. Człowieka prawego  i tolerancyjnego.  

Zadania wychowawcze szkoły:

1. Uczyć jak żyć.

2. Uczyć jak się uczyć, aby przez całe życie móc przyswajać sobie nową wiedzę.

3. Umieć myśleć swobodnie i krytycznie.

4. Uczyć kochać świat i czynić go bardziej ludzkim.

5. Uczyć jak się rozwijać samemu w pracy twórczej i dzięki niej.

6. Kształtować człowieka wykształconego, przygotowanego do kontynuowania nauki.

7. Kształtować obywatela, Polaka, Europejczyka umiejącego aktywnie i swobodnie poruszać się we współczesnym świecie.

8. Kształtować człowieka we współpracy z rodzicami kulturalnego i wrażliwego na potrzeby innych, tolerancyjnego.

9. Kształtować we współpracy z rodzicami człowieka zdrowego, wolnego od uzależnień, żyjącego w zgodzie z przyrodą.

10. Kształtować we współpracy z rodzicami właściwe postawy i normy moralne, społeczne i etyczne.

11. Zapoznać z historią miejscowości, szkoły - obchody 100- lecia powstania szkoły w Dobrowodzie.

Cele:

 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
 2. Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania.
 3. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów.
 4. Przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie.
 5. Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
 6. Indywidualizacja procesu nauczania.
 7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych we współpracy z biblioteką szkolną i miejską.

 

 

 

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
  Dobrowoda 26
  28 -100 Busko Zdrój
 • Tel i fax: 413781525

Galeria zdjęć