Kraina przedszkolaków

Otwarcie przedszkola -cz.I

Przedszkole w Dobrowodzie, bo o nim mowa, nosi nazwę „Kraina Przedszkolaka".

Przybyłych na uroczystość gości powitał Jerzy Radziwolski dyrektor Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju - jednostki koordynującej projekt unijny w ramach którego powstało przedszkole w Dobrowodzie. Wśród zaproszonych zjawili się: Adam Jarubas marszałek województwa świętokrzyskiego, Waldemar Sikora burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój, Henryk Radosz zastępca burmistrza, Barbara Wielgo i Maciej Gawin radni Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, Marta Skowrońska dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie oraz Marianna Konieczna dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju. Obecni na otwarciu byli również sołtysi: Bernadetta Kosmala, Czesław Pasternak, Szymon Lipiec i Stanisław Sadowski, pracownicy przedszkola, dzieci i ich rodzice, Anna Kolarz – koordynator projektu i Anna Przyłudzka – asystent koordynatora.

Pierwszy głos zabrał marszałek Adam Jarubas, który pogratulował nowego przedszkola – miejsca gdzie dzieci będą odkrywały świat, przygotowywały się do samodzielności i czuły się bezpieczne. Gospodarz miasta Waldemar Sikora podkreślił, że przedszkole w Dobrowodzie stworzy warunki rozwoju dzieciom z terenu naszej gminy, da mocne i solidne podstawy, które pozwolą lepiej rozwijać się i uczyć w późniejszym okresie kształcenia. Podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu: marszałkowi za pośrednictwem którego uzyskano środki unijne i zespołowi zarządzającemu projektem. Słowa uznania i gratulacje przekazali również: Marianna Konieczna dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju, które sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą przedszkola w Dobrowodzie oraz Maciej Gawin zwolennik unijnych przedszkoli.

Przedszkole w Dobrowodzie już otwarte  Przedszkole w Dobrowodzie już otwarte  Przedszkole w Dobrowodzie już otwarte

Dzięki projektowi dofinansowanemu przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w wysokości ponad 410 tys. zł gmina Busko – Zdrój objęła wychowaniem przedszkolnym grupę 18 dzieci z 6 sołectw: Dobrowody, Olganowa, Bilczowa, Budzynia, Gadawy i Baranowa. Z własnych środków budżetowych na przygotowanie bazy lokalowej dla przedszkola gmina przekazała 72 tys. zł.

Przedszkole w Dobrowodzie już otwarte Przedszkole w Dobrowodzie już otwarte Przedszkole w Dobrowodzie już otwarte

W „Krainie Przedszkolaka" maluchy uczyć się będą nowych rzeczy, wierszyków, piosenek, zabaw. Dzieci będą także brały aktywny udział w zajęciach teatralnych, taneczno - ruchowo - rytmicznych oraz w festynach i wycieczkach autokarowych. Przedszkolaki będą uczyć się podstaw języka angielskiego, a odpowiednia opieka logopedyczna zapewni im kształcenie prawidłowej wymowy. Dzieci otrzymają w przedszkolu 3 posiłki dziennie (śniadanie, 2-daniowy obiad, podwieczorek) oraz paczki chociażby z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

Przedszkole w Dobrowodzie już otwarte    Przedszkole w Dobrowodzie już otwarte

Projekt pn.: KRAINA PRZEDSZKOLAKA realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Dzięki projektowi zmniejszone zostaną różnice w poziomie nauczania i 

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
    Dobrowoda 26
    28 -100 Busko Zdrój
  • Tel i fax: 413781525

Galeria zdjęć