• Historia szkoły

    • Szkoła Podstawowa (początkowo Wiejska) istniała w Dobrowodzie już w 1827 r. o czym świadczy zapis w słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych słowiańskich z 1888 r. Budynek szkolny wybudowano w 1906 r. na miejscu obecnej szkoły podstawowej. Był to parterowy budynek, w którym mieściła się sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela.  W 1953 r. dobudowano piętro i tam urządzono 4 sale lekcyjne. W 1976 r. poszerzono plac szkolny. Najpierw dokupiono 13 arów pola, a następnie władze gminne przekazały 33 ary pola na urządzenie boiska szkolnego.  W 1981 r. dobudowano część gospodarczą i pomieszczenia na kotłownie CO.

     Po objęciu funkcji dyrektora przez mgr Tadeusza Kwiatkowskiego do budynku szkoły doprowadzono bieżącą wodę. W każdej klasie zainstalowano umywalkę. Zakupiono telewizor i wideo. Następnie wyremontowano łazienki i wybudowano zastępczą salę gimnastyczną. Łazienki wyposażono w lustra, ogrzewacze wody, dozowniki mydła i suszarki do rąk. W sali audiowizualnej zamontowano 12 komputerów, aparaturę nagłaśniającą, telewizor, wideo, i w każdej klasie było radio. Sukcesywnie szkoła kupowała nowe meble, naprawiała ławki i krzesła, a klasy 0-2 oraz pracownia komputerowa otrzymały nowe meble. Każda klasa została wyposażona w pomoce naukowe, a najwięcej środków przeznaczało się na wychowanie fizyczne. W roku 2001 przy udziale rady rodziców przeprowadzono remont wewnętrzny całej szkoły, pomalowano wszystkie pomieszczenia. Wkład rodziców wyceniono na około 5 000 zł.

     Po objęciu funkcji dyrektora przez panią Elżbietę Rasałę nastąpił dalszy ciąg prac przy modernizacji i rozbudowie szkoły. W latach 2005 - 2006 zostały wymienione stropy w starej części budynku oraz zostało wykonane nowe pokrycie dachu. Wyposażono w nowe książki bibliotekę szkolną oraz zakupiono dużą ilość sprzętu sportowego. Wymieniono stare okna na nowe. Utworzono salę audiowizualną z tablicą interaktywną. Wymieniono komputery na nowe, zainstalowano barierkę zabezpieczającą schody, wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich, dokonano wymiany drzwi wejściowych do szkoły. W latach 2009-2010 przystąpiono do realizacji projektu rozbudowy szkoły. Wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem i wyposażeniem sportowym, hol i klatkę schodową połączono ze starą częścią szkoły przewiązką, w której znalazł się gabinet dyrektora i pokój nauczycielski. Dodatkowo powstały nowoczesne sanitariaty, kabiny prysznicowe, zaplecze dla nauczyciela wychowania fizycznego, siłownia, szatnie dla uczniów, świetlica i dodatkowe sale lekcyjne. Zainstalowano monitoring dla bezpieczeństwa dzieci. W nowej części szkoły znalazło się również pomieszczenie na kotłownię z nowoczesnym piecem gazowym. Wokół szkoły wybudowano plac parkingowy dla samochodów osobowych, chodniki i plac zabaw dla dzieci, a także wykonano boiska szkolne o nawierzchni betonowej i jedno boisko trawiaste wyposażone w piłkochwyty. Szkoła we współpracy z radą rodziców organizuje różne imprezy środowiskowe takie jak: Dzień Babci, Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Andrzejki, jasełka bożonarodzeniowe, choinka noworoczna, kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne, rajdy i wiele innych. Społeczność szkolna udziela się również charytatywnie organizując zbiórki typu: „Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, która w tym roku zagrała w naszej szkole po raz dwunasty, „Szlachetna paczka” i inne. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, olimpiadach przedmiotowych, turniejach i  zawodach sportowych zajmując często pierwsze miejsce.  Szkoła nieustannie dba o wszechstronny rozwój uczniów min. organizując im spotkania z „ciekawymi osobami” w szkole, wycieczki do teatru, kina, itp. W szkole od wielu lat działa drużyna zuchowa pod opieką dh Doroty Olszowej biorąca udział min. w imprezach patriotycznych, np. z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości, rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     Szkoła rozwija się i zmienia zgodnie ze zmieniającym się światem i reformami edukacyjnymi, tak aby cały czas rozwijała, zaspakajała potrzeby uczniów.  W 2015 roku szkolnym Pani Dyrektor Barbara Guzińska wprowadziła w życie kolejne zmiany, a mianowicie dostosowanie warunków pracy oddziału przedszkolnego do potrzeb „zeróweczki” zgodnie z zaleceniami MEN i SANEPID-u. Bezpieczeństwo i higiena pracy - to nadrzędne cele, wszystkie zmiany, które zachodzą w szkole są nimi podyktowane. Stąd m.in. wydzielenie stref edukacyjnych, to znaczy podział: klasy 1-3 zajmują jeden korytarz na górze, klasy 4-6 zajmują  korytarz na dole. Utworzone zostały pracownie przedmiotowe dla uczniów klas starszych. Każda klasa wyposażona jest min. w tablice multimedialne z dostępem do Internetu.

     KIEROWNICTWO SZKOŁY  i GRONO PEDAGOGICZNE:

      

     Kazimierz Rzędowski - lata trzydzieste ubiegłego wieku (brak danych o gronie nauczycielskim)

     Zygmunt Kędzierski w latach 1945-1973

     1.       Adamczyk Jan 
     2.        Hima Tatiana 
     3.        Florek  Maria 
     4.       Janiszewska Eleonora
     5.       Kędzierska Wiktoria
     6.       Kułaga Izabela   
     7.       Kuźniak Mieczysława   
     8.       Myśliwiec Kazimierz
     9.       Plisak ( nie znamy imienia) 
     10.       Rogowska   
     11.       Wójcik Stefania

       mgr Jan Prucnal w latach 1973-1993

     1.    Hima Tatiana

     2.    Ciba Jolanta

     3.    Dziadek Danuta

     4.    Gawor Helena

     5.    Guła/Skotnicka Anita

     6.    Janiszewska Eleonora

     7.    Kwapisz Helena

     8.    Łuszcz-Olszowa Dorota                   

     9.    Mikuła Dorota

     10.Prucnal Mieczysława   

     11.Przynarowska Maria

     12.Puszyńska Anna

     13.Ragan Dorota

     14.Staworzyńska Łucja

     15. Wielgo Barbara

     16.Wojciechowska Maria   

     17.Wróblewska 

     18.Wójcik Stefania

     19.Smulczyńska Ewa

     20.Rasała Elżbieta

     mgr Tadeusz Kwiatkowski w latach 1993  -  2003

       1. Ciba Jolanta                                                                                                                                  

       2. Dziadek Danuta

         3. Gądzik Robert

          4. Górniak Piotr

          5. Gromiec -Rzepa Danuta

           6. Kaleta Anna

           7. Kruk Beata

           8. Krysiak Helenaks. 

           9. Peroń Andrzej

         10. Kurek Robert

         11. Lach Jerzy

         12. Mikuła Dorota

         13. Nowaczkiewicz Ewa

         14. Olszowa Dorota                    

         15. Owczarczyk Teodozja

          16. Prucnal Mieczysława   

           17. Przynarowska Maria

            18. Puszyńska Anna

            19. Rasała Elżbieta

             20. Skotnicka Anita

             21. Skowrońska Marta

             22Smardz

             23. Wielgo Barbara

             24. Wojciechowska Luiza 

             25. Wojciechowska Maria   

             26. Wójcik Stefania     

                                                                                                                                                                                                        mgr Elżbieta Rasała w latach 2003 – 2015

     1.       ks.  Peroń Andrzej
     2.  2.  Musiał Anna 
     3.     . Nowaczkiewicz Ewa
     4.      Pałys Marcin
     5.      Wiśniewska Urszula
     6.      Wojciechowska Luiza
     7.      Dziadek Danuta
     8.      Skowrońska Marta
     9.      Bugdalska Renata
     10.      Gądzik Robert
     11.      Przynarowska Maria
     12.      Skotnicka Anita
     13.      Kruk Beata
     14.      Wojciechowska Maria   
     15.      Olszowa Dorota                   
     16.       Wielgo Barbara
     17.      Puszyńska Anna                                                                                                                                                     
     18.      Gromiec -Rzepa Danuta                                                                                                                                             
     19.      Zych Joanna

      mgr Marta Skowrońska po dyrektora – w latach 2013 – 2015

     1. Bugdalska Renata
     2. Dziadek Danuta
     3. Krupa Bożena
     4. Musiał Anna
     5. Nowaczkiewicz Ewa
     6. Olszowa Dorota                   
     7. Sędzielewski Radosław
     8. Skotnicka Anita
     9. Skowrońska Marta
     10. Wielgo Barbara
     11. Wiśniewska Urszula
     12. Zych Joanna    

           mgr Barbara Guzińska od 1.09.2015r.   

      

     1. Bugdalska Renata                                                                                                                                          ​​​​​
     2. Dziadek Danuta 
     3. Krupa Bożena
     4. Musiał Anna
     5. Nowaczkiewicz Ewa
     6. Olszowa Dorota
     7. Rasała Elżbieta
     8. Sędzielewski Radosław
     9. Skotnicka Anita
     10. Skowrońska Marta 
     11. Wielgo Barbara 
     12. Wiśniewska Urszula
     13. Zych Joanna

     Pożegnanie dyrektora szkoły – śp. Jana Prucnala

     Ze smutkiem pożegnaliśmy zmarłego w dniu 28 X 2015r. byłego dyrektora naszej szkoły – pana Jana Prucnala.