• Historia szkoły

    • Szkoła Podstawowa (początkowo Wiejska) istniała w Dobrowodzie już w 1827 r. o czym świadczy zapis w słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych słowiańskich z 1888 r. Budynek szkolny wybudowano w 1906 r. na miejscu obecnej szkoły podstawowej. Był to parterowy budynek, w którym mieściła się sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela.  W 1953 r. dobudowano piętro i tam urządzono 4 sale lekcyjne. W 1976 r. poszerzono plac szkolny. Najpierw dokupiono 13 arów pola, a następnie władze gminne przekazały 33 ary pola na urządzenie boiska szkolnego.  W 1981 r. dobudowano część gospodarczą i pomieszczenia na kotłownie CO.

     Po objęciu funkcji dyrektora przez mgr Tadeusza Kwiatkowskiego do budynku szkoły doprowadzono bieżącą wodę. W każdej klasie zainstalowano umywalkę. Zakupiono telewizor i wideo. Następnie wyremontowano łazienki i wybudowano zastępczą salę gimnastyczną. Łazienki wyposażono w lustra, ogrzewacze wody, dozowniki mydła i suszarki do rąk. W sali audiowizualnej zamontowano 12 komputerów, aparaturę nagłaśniającą, telewizor, wideo, i w każdej klasie było radio. Sukcesywnie szkoła kupowała nowe meble, naprawiała ławki i krzesła, a klasy 0-2 oraz pracownia komputerowa otrzymały nowe meble. Każda klasa została wyposażona w pomoce naukowe, a najwięcej środków przeznaczało się na wychowanie fizyczne. W roku 2001 przy udziale rady rodziców przeprowadzono remont wewnętrzny całej szkoły, pomalowano wszystkie pomieszczenia. Wkład rodziców wyceniono na około 5 000 zł.

     Po objęciu funkcji dyrektora przez panią Elżbietę Rasałę nastąpił dalszy ciąg prac przy modernizacji i rozbudowie szkoły. W latach 2005 - 2006 zostały wymienione stropy w starej części budynku oraz zostało wykonane nowe pokrycie dachu. Wyposażono w nowe książki bibliotekę szkolną oraz zakupiono dużą ilość sprzętu sportowego. Wymieniono stare okna na nowe. Utworzono salę audiowizualną z tablicą interaktywną. Wymieniono komputery na nowe, zainstalowano barierkę zabezpieczającą schody, wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich, dokonano wymiany drzwi wejściowych do szkoły. W latach 2009-2010 przystąpiono do realizacji projektu rozbudowy szkoły. Wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem i wyposażeniem sportowym, hol i klatkę schodową połączono ze starą częścią szkoły przewiązką, w której znalazł się gabinet dyrektora i pokój nauczycielski. Dodatkowo powstały nowoczesne sanitariaty, kabiny prysznicowe, zaplecze dla nauczyciela wychowania fizycznego, siłownia, szatnie dla uczniów, świetlica i dodatkowe sale lekcyjne. Zainstalowano monitoring dla bezpieczeństwa dzieci. W nowej części szkoły znalazło się również pomieszczenie na kotłownię z nowoczesnym piecem gazowym. Wokół szkoły wybudowano plac parkingowy dla samochodów osobowych, chodniki i plac zabaw dla dzieci, a także wykonano boiska szkolne o nawierzchni betonowej i jedno boisko trawiaste wyposażone w piłkochwyty. Szkoła we współpracy z radą rodziców organizuje różne imprezy środowiskowe takie jak: Dzień Babci, Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Andrzejki, jasełka bożonarodzeniowe, choinka noworoczna, kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne, rajdy i wiele innych. Społeczność szkolna udziela się również charytatywnie organizując zbiórki typu: „Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, która w tym roku zagrała w naszej szkole po raz dwunasty, „Szlachetna paczka” i inne. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, olimpiadach przedmiotowych, turniejach i  zawodach sportowych zajmując często pierwsze miejsce.  Szkoła nieustannie dba o wszechstronny rozwój uczniów min. organizując im spotkania z „ciekawymi osobami” w szkole, wycieczki do teatru, kina, itp. W szkole od wielu lat działa drużyna zuchowa pod opieką dh Doroty Olszowej biorąca udział min. w imprezach patriotycznych, np. z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości, rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     Szkoła rozwija się i zmienia zgodnie ze zmieniającym się światem i reformami edukacyjnymi, tak aby cały czas rozwijała, zaspakajała potrzeby uczniów.  W 2015 roku szkolnym Pani Dyrektor Barbara Guzińska wprowadziła w życie kolejne zmiany, a mianowicie dostosowanie warunków pracy oddziału przedszkolnego do potrzeb „zeróweczki” zgodnie z zaleceniami MEN i SANEPID-u. Bezpieczeństwo i higiena pracy - to nadrzędne cele, wszystkie zmiany, które zachodzą w szkole są nimi podyktowane. Stąd m.in. wydzielenie stref edukacyjnych, to znaczy podział: klasy 1-3 zajmują jeden korytarz na górze, klasy 4-6 zajmują  korytarz na dole. Utworzone zostały pracownie przedmiotowe dla uczniów klas starszych. Każda klasa wyposażona jest min. w tablice multimedialne z dostępem do Internetu.

     KIEROWNICTWO SZKOŁY  i GRONO PEDAGOGICZNE:

      

     Kazimierz Rzędowski - lata trzydzieste XX wieku

     (brak danych o gronie nauczycielskim)

      

     Zygmunt Kędzierski w latach 1945-1973

     Adamczyk Jan 

     Hima Tatiana 

     Florek  Maria 

     Janiszewska Eleonora

     Kędzierska Wiktoria

     Kułaga Izabela   

     Kuźniak Mieczysława   

     Myśliwiec Kazimierz

     Plisak

     Rogowska

     Wójcik Stefania

      

     mgr Jan Prucnal w latach 1973-1993

     Hima Tatiana

     Ciba Jolanta

     Dziadek Danuta

     Gawor Helena

     Guła/Skotnicka Anita

     Janiszewska Eleonora

     Kwapisz Helena

     Łuszcz-Olszowa Dorota                   

     Mikuła Dorota

     Prucnal Mieczysława   

     Przynarowska Maria

     Puszyńska Anna

     Ragan Dorota

     Staworzyńska Łucja

     Wielgo Barbara

     Wojciechowska Maria   

     Wróblewska 

     Wójcik Stefania

     Smulczyńska Ewa

     Rasała Elżbieta

      

     mgr Tadeusz Kwiatkowski w latach 1993-2003

     Ciba Jolanta

     Dziadek Danuta

     Gądzik Robert

     Górniak Piotr

     Gromiec -Rzepa Danuta

     Kaleta Anna

     Kruk Beata

     Krysiak Helena

     ks. Peroń Andrzej

     Kurek Robert

     Lach Jerzy

     Mikuła Dorota

     Nowaczkiewicz Ewa

     Olszowa Dorota

     Owczarczyk Teodozja

     Prucnal Mieczysława

     Przynarowska Maria

     Puszyńska Anna

     Rasała Elżbieta

     Skotnicka Anita

     Skowrońska Marta

     Smardz

     Wielgo Barbara

     Wojciechowska Luiza

     Wojciechowska Maria

     Wójcik Stefania

      

     mgr Elżbieta Rasała w latach 2003-2015

     ks.  Peroń Andrzej

     Musiał Anna 

     Nowaczkiewicz Ewa

     Pałys Marcin

     Wiśniewska Urszula

     Wojciechowska Luiza

     Dziadek Danuta

     Skowrońska Marta

     Bugdalska Renata

     Gądzik Robert

     Przynarowska Maria

     Skotnicka Anita

     Kruk Beata

     Wojciechowska Maria   

     Olszowa Dorota                   

     Wielgo Barbara

     Puszyńska Anna                                                                                                                                                     

     Gromiec-Rzepa Danuta                                                                                                                                             

     Zych Joanna

      

     mgr Marta Skowrońska po dyrektora – w latach 2013-2015

     Bugdalska Renata

     Dziadek Danuta

     Krupa Bożena

     Musiał Anna

     Nowaczkiewicz Ewa

     Olszowa Dorota

     Sędzielewski Radosław

     Skotnicka Anita

     Skowrońska Marta

     Wielgo Barbara

     Wiśniewska Urszula

     Zych Joanna

      

     mgr Barbara Guzińska w latach 2015-2023   

     Bugdalska Renata                                                                                                                                          ​​​​​

     Dziadek Danuta 

     Krupa Bożena

     Musiał Anna

     Nowaczkiewicz Ewa

     Olszowa Dorota

     Rasała Elżbieta

     Sędzielewski Radosław

     Skotnicka Anita

     Skowrońska Marta 

     Wielgo Barbara 

     Wiśniewska Urszula

     Zych Joanna

      

     Pożegnanie dyrektora szkoły – śp. Jana Prucnala 

     Ze smutkiem pożegnaliśmy zmarłego w dniu 28 X 2015 r. byłego dyrektora naszej szkoły – pana Jana Prucnala. 

     mgr Renata Budgalska od 1.09.2023 r.

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
   • dobrowoda@oswiata.busko.pl; m.szkola57@gmail.com
   • Tel: 41 378 15 25
   • Dobrowoda 26 28 -100 Busko Zdrój 28-100 Dobrowoda Poland
   • mgr Renata Bugdalska
  • Logowanie