• Patron szkoły

     • „Każdy tyle dłużen swojej ojczyźnie,

       na ile go stać przy

      jego zdolnościach i siłach”.

      Jan Długosz jest patronem Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie od 20 maja 2021r.

      Jan Długosz zasłynął jako wybitny historyk, kronikarz, dyplomata, geograf, pierwszy w Polsce heraldyk oraz duchowny.

      Urodził się 1 grudnia 1415 roku  w Brzeźnicy, w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej. Był synem Jana Długosza i Beaty, córki Marcina z Borowna.  Miał trzech braci i osiem sióstr. Wszyscy bracia nosili imię Jan. Od 1421r. jego ojciec był starostą w Nowym Korczynie. Tutaj też Jan Długosz rozpoczął swoją naukę w szkole parafialnej. Studiował na Akademii Krakowskiej, jednak studiów nie ukończył. Pracę rozpoczął jako notariusz w kancelarii biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. W latach 1433-1455 pracował jako kanclerz biskupa. W 1436r. został kanonikiem krakowskim. Po śmierci biskupa Z. Oleśnickiego  służył na dworze króla Kazimierza Jagiellończyka. Król powierzył mu wychowanie i naukę swoich synów . Długosz był surowym i wymagającym nauczycielem, czego zwolennikiem był sam król.  Młodzi książęta musieli opanować łacinę i język niemiecki, teorię muzyki, astronomię, arytmetykę i matematykę. Duży nacisk Długosz kładł też na naukę historii. 

      Kazimierz Jagiellończyk mianował go na stanowisko arcybiskupa lwowskiego, jednak nie doczekał papieskiego zatwierdzenia. Otrzymał je po  śmierci.

      Zmarł 19.05.1480 roku w Krakowie.     • Herb Jana Długosza

     • Nosił bardzo znany herb Wieniawa.                    Opis herbu:  W polu złotym żubrza głowa czarna z kołem złotym w nozdrzach. Klejnot: pół ukoronowanego lwa złotego z szablą w prawej łapie. Labry: Czarne, podbite złotem.


   • Spuścizna po Janie Długoszu

     • Dzieła literackie
     • Długosz zapisał się w historii Polski przede wszystkim jako historyk i kronikarz. Sporządził między innymi: „Insignia seu clenodia Regni Poloniae”, w którym opisał godła ziem polskich, biskupstwo oraz herby najwybitniejszych rodów polskich, był autorem „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” (1470) czyli opisu dóbr, gospodarki, geografii i stosunków społecznych diecezji krakowskiej. Najważniejszym dziełem Długosza pozostają jednak „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” dzieło składające się z dwunastu tomów, opisujące historię Polski od epoki przedchrześcijańskiej do czasów Długoszowi współczesnych.  Pracę tą zaczął pisać w 1455 roku.  tZawarte tu są istotne zbiory wiedzy, z których korzysta  do dziś wielu historyków. Informacje te uzyskał Długosz ze źródeł, do których w większości inni kronikarze nie mieli dostępu, ponieważ pełnił on wcześniej ważne funkcje jako duchowny,   a  następnie został pomocnikiem króla Kazimierza Jagiellończyka. Miał dostęp do dokumentów przechowywanych  w kancelarii królewskiej, znał również i uwzględnił relacje krzyżackie.  W przypadku bitwy grunwaldzkiej bardzo wiele przejął z opowiadań jej uczestników. Należeli do nich krewni kronikarza: ojciec i stryj, a przede wszystkim kardynał  i biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, długoletni zwierzchnik   i protektor Jana Długosza. Zapis kronik kończy się na roku 1480. ą zaczął pisać w 1455 roku.

     • Dom Jana Długosza w Wiślicy,
     •      

      Dom Długosza, zlokalizowany w Wiślicy, to średniowieczna kamienica w stylu gotyckim. J. Długosz wybudował ją w 1460r. Po dziś dzień mieszkają w niej księża pracujący w parafii. Część budynku to muzeum, które zwiedzają turyści.

     • Kościół św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym
     •    

      Ufundował Kościół św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym – gotycki rzymskokatolicki kościół wzniesiony w latach 1440-1450 na gipsowym wzgórzu zbudowanym z megakryształów selenitu. Został przebudowywany w XIX w.

     • Domy związane z Janem Długoszem
     •  

      Dom Długosza w Sandomierzu.  XV wieczny budynek księży- wikariuszy.

      Dom Długosza w Krakowie położony na starym mieście. Wzniesiony w XIV w.
      Kiedyś dom mieszkalny dla kanoników, obecnie jest siedzibą rektoratu Uniwersytetu.

       

     • Grób Jana Długosza w Bazylice św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie (na Skałce).