• Powitanie wiosny w przedszkolu

     • Przedszkolaki witają wiosnę!


       

      Na promyku słońca tuż po pierwszej burzy

      Przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.

      Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,

      Witały ją także wszystkie przedszkolaki…” (E. Budryk)


       

      21 i 22 marca dzieci z naszego przedszkola obchodziły Pierwszy Dzień Wiosny. To doskonała okazja, aby wspólnie świętować nadejście tej pięknej pory roku. W tych dniach wszyscy bawili się doskonale. Pierwszego dnia uroczyście żegnaliśmy zimę i witaliśmy wiosnę tylko w sali ze względu na złe warunki pogodowe. Były piosenki, tańce, quiz wiedzy dotyczący zwiastunów wiosny, układnie puzzli na tablicy interaktywnej oraz opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi. Niewątpliwie największą atrakcją dla przedszkolaków był spacer w towarzystwie Panny Marzanny i jej podpalenie zgodnie z tradycją. Przedszkolaki przywoływały wiosnę głośnymi okrzykami i stworzyły dla niej piękne kredowe prace.

      M. Nowocień

      M. Sobczak

     • Złote Szkoły NBP

     • Udział Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w III edycji Programu „ Złote Szkoły NBP”

      Kolejny już raz nasza szkoła wzięła udział w Programie „ Złote Szkoły NBP” w tym roku to już trzecia edycja , której hasło przewodnie brzmiało:  „ Poznajemy Bank Centralny”

      W szkole, która ubiega się o tytuł „Złotej Szkoły NBP” i nagrody, zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna to minimum dwóch nauczycieli i od pięciu do dziesięciu uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel-koordynator. Drużyna opracowuje pomysły na wykonanie 3 zadań, które następnie przeprowadza w szkole.

      Była to : Lekcja ekonomii, warsztaty oraz debata.

      Nasi uczniowie podczas zadań wykazali się niesamowitą wiedzą i kreatywnością. Do współpracy zaprosiliśmy również przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego z  oddziału
      w Kielcach, który w ciekawy sposób opowiadał o roli Banku Centralnego o emisji pieniądza oraz jego zabezpieczeniach.

      Udział w programie to ciekawa pełna wiedzy i dobrej zabawy podróż w świecie ekonomii
      i finansów. Świecie, który jest jednym z ważnych elementów naszego codziennego życia. Chociaż z niecierpliwością czekamy na wyniki już wiemy, że dostaliśmy super nagrodę
      w postaci praktycznej wiedzy, która w przyszłości na pewno zaowocuje.

      Bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji zadań Pani Dyrektor Barbarze Guzińskiej, Pani Joannie Zych oraz Pani Anicie Skotnickiej, oraz przedstawicielowi Banku NBP oddział
      w Kielcach  Panu  Łukaszowi Pastuszyńskiemu. Ogromne podziękowania dla uczestników za  cudowną pracę zespołową i zaangażowanie w realizację programu .

       

      Nauczyciele Koordynatorzy: 

      Justyna Konopka , Joanna Chudzińska

     • 160. Rocznica Powstania Styczniowego

     • 160.ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

      W ramach upamiętnienia 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego uczniowie klas IV - VI PSP w Dobrowodzie im. Jana Długosza wzięli udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym nt. „Powstanie styczniowe w interpretacji plastycznej”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej o tematyce powstańczej ze szczególnym uwzględnieniem postaci i bohaterów tego wydarzenia, sceny batalistycznej, sceny rodzajowej czy symboli powstania. Prace konkursowe wykonane zostały w technikach: malarskich i rysunkowych w formacie A3.

      Celem w/w konkursu było:

      - upamiętnienie wybuchu powstania, miejsc, postaci i wydarzeń związanych z Powstaniem Styczniowym i jego skutkami

      - popularyzacja tego zrywu narodowego za pomocą wypowiedzi plastycznej

      - kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku wobec bohaterów Ojczyzny

      - zachowanie pamięci o poległych Polakach w walce narodowowyzwoleńcze

      Prace plastyczne oceniła Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący - p. B. Guzińska - dyrektor szkoły członek p. A. Rak - nauczyciel historii , członek J. Chudzińska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Komisja dokonała oceny według kryteriów:

      1. Zawartość merytoryczna i zgodność z tematem: „Powstanie Styczniowe w interpretacji plastycznej”

      2. Innowacyjność, pomysłowość podejścia do tematu

      3. Estetyka wykonania

      Laureatami zostali uczniowie:

      I miejsce – Wiktoria Pechcińska kl.5

      II miejsce – Bartosz Matusik kl. 5 i Zuzanna Jurecka kl. 5

      III miejsce – Małgorzata Wilk kl. 5 i Julia Kuta kl. 5

      Wyróżnienie:

      Adrian Kuta kl. 6 i Kamila Lechowska kl. 5

      Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i nagrody rzeczowe.

      Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki.

      Organizatorami w/w konkursów były: p. A. Rak i p. J. Chudzińska.

      Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujmy za udział zaś laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • OTWP

     • OTWP – kolejne wygrane!!!

                  23.03.2023 roku uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych                                   w Dobrowodzie wzięli udział u Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  Eliminacje gminne odbyły się w Busku Zdroju w 2 grupach wiekowych.

      W I grupie -uczniowie szkół podstawowych - klasy I-IV tylko jeden uczeń                      z naszej szkoły brał udział w rywalizacji.                                                                        Hubert Górak z IV klasy pokonał wszystkich i zajął  I miejsce.

      W II grupie wiekowej - uczniowie szkół podstawowych - klasy V-VIII                       PODIUM!!! należało do  dzieci z naszej szkoły:

      I miejsce - Mateusz Matusik uczeń klasy VIII

      II miejsce Szymon Lechowski uczeń klasy VIII

      III miejsce Bartosz Górak uczeń klasy VIII

      Kamila Lechowska, Bartosz Górak i uczennica z innej szkoły uzyskali ta samą ilość punktów. Dlatego o trzecie miejsce była dogrywka. Uczniowie  dostali dodatkowe 10 pytań. Tym razem panie musiały uznać wygraną Bartosza.

      Myślę, że u Kamili wiedza zdobyta w przygotowaniach zaowocuje w przyszłości. Tak jak i u Bartosza Matusika i Wiktorii Pechcińskiej, którzy w eliminacjach szkolnych zajęli IV miejsce.

      Wszyscy podkreślali dużą skalę trudności testów i wysoki poziom uczestników. Na uwagę zasługuje fakt,  że uczniowie przygotowani pod moim kierunkiem zajęli 4 z 6 miejsc godnie reprezentując naszą szkołę!

      Gratulacje!!!

      Dzieci wezmą udział w eliminacjach powiatowych OTWP, które odbędą się                     w kwietniu w PSP w Busku -Zdroju.

      Serdeczne podziękowania dla rodziców.

                                                                                                    mgr Barbara Wielgo

     • Laboratoria Przyszłości

     • Druk 3D stanowi jedną z nowinek cieszących się rosnącą popularnością. Na całym świecie uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich stawiają swoje pierwsze kroki we włączaniu tej technologii w zajęcia. Drukarki 3D wkraczają na szeroką skalę do polskich szkół dzięki programowi Laboratoria Przyszłości.

       Biblioteka modeli 3D zawiera materiały dydaktyczne z kilku kategorii tematycznych. Mogą mieć one zastosowanie praktycznie na każdej lekcji czy kole zainteresowań, a ograniczeniem jest wyłącznie wyobraźnia. Sprzęt zapewnia atrakcyjny, angażujący przekaz wiedzy, uczy projektowania 3D, przyczynia się do rozwoju kreatywności i umiejętności technicznych. Wdraża uczniów do obsługi nowoczesnych urządzeń i korzystania z niezbędnego oprogramowania.

      W klasach 4 -8 na lekcjach informatyki uczniowie poznawali zasady pracy z drukiem 3D.

     • Powstanie Styczniowe w oczach dziecka.

     • Udział uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Dobrowodzie w Gminnym Konkursie Plastycznym  o tematyce powstańczej pod nazwą „Powstanie Styczniowe w oczach dziecka” dedykowane dla uczniów klas I-VII publicznych szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój.

      Organizatorem Konkursu było Buskie Samorządowe Centrum Kultury .

      Myślą przewodnią  Konkursu było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
      w szczególności wśród młodego pokolenia (uczniów publicznych szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój) - nauka przez zabawę.

      W kategorii  klas I – III  szkołę reprezentowali :

      Bartosz Świątek uczeń klasy II  zajmując I miejsce 

      Wiktoria Guździoł  uczennica klasy II zajmując III miejsce

      natomiast w kategorii klas IV – VII  swój plakat przygotowała Wiktoria Pechcińska uczennica klasy V zajmując I miejsce .

      Gratulujemy laureatom, wychowańcom oraz  opiekunom  i  życzymy dalszych sukcesów.

     • Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Oko w oko z ortografią”

     • Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Oko w oko z ortografią”

      Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na etapie szkolnym i powiatowym konkursu wszyscy uczniowie z klasy VIII napisali dyktando przygotowane przez organizatorów i przesłane w dniu konkursu do szkoły. Do etapu powiatowego konkursu zakwalifikowała się uczennica klasy VIII Natalia, Kuc, która w etapie szkolnym otrzymała wymagane 80% punktów. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz rozwijanie ich zainteresowań polską pisownią. Tegoroczne teksty dyktanda dotyczyły legend świętokrzyskich.

      Dziękujemy Natalce za udział w etapie powiatowym.

      Ewa Nowaczkiewicz


       

     • Pierwszy dzień Wiosny w klasach 4-8

     • 21 marca to dzień rozpoczęcia kalendarzowej wiosny, pory roku, kiedy przyroda budzi się do życia. Wiosna to słońce, zielone pąki i pierwsze kwiaty, to świergot ptaków i powiew ciepłego wiatru, dlatego jest tak niecierpliwie wyczekiwana przez wszystkich. Początek astronomicznej wiosny wyznacza dzień równonocy wiosennej. W tym roku był to poniedziałek 20 marca. Następny dzień 21 marca to początek kalendarzowej wiosny.

      Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole to dzień, który pozwala uczniom wykorzystać kreatywność. W tym dniu uczniowie mieli przynieść wszystkie potrzebne akcesoria w czymś co zastąpi im plecak, uczniowie nasi wykazali się niezwykłą pomysłowością. Dobra zabawa, integrowanie szkolnej społeczności oraz rozluźnienie szkolnej atmosfery to nie jedyne cela dnia bez plecaka. Zadaniem tego dnia jest zwiększenie świadomości na temat trudnych warunków bytowych wielu uczniów oraz trudności w dostępie do edukacji.

      Na początku dnia wszyscy uczniowie spotkali się w  klasach w dwóch grupach na poranku filmowym. Następnie pod opieką wychowawców przygotowywali drugie śniadanie. Zależało nam, aby wspólnie spożyty posiłek połączyć z przypomnieniem przede wszystkim ważnej roli śniadania, ale także zasad zdrowego odżywiania, wartości odżywczych warzyw, owoców i wybranych produktów.

      Od godziny 11.00 uczniowie klas 4-8 na sali gimnastycznej wykonywali zaplanowane zadania. Nastąpiła prezentacja klas. Klasy ubierały się w elementy związane z wiosną oraz przygotowywały przyśpiewki i wierszyki związane z tematem pierwszego dnia wiosny.

      Klasa 6 i 7 przygotowała spektakl profilaktyczny na temat szkodliwości dopalaczy. W tym dniu przypada również Światowy Dzień Zespołu Downa, ta data nie jest przypadkiem i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów. Symbolem zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Uczniowie włączając się w akcję założyli kolorowe, różne skarpetki.

      Zakończeniem tej części spotkania było wspólne zatańczenie Belgijki, która była rozgrzewką do rozgrywek międzyklasowych w piłkę nożną. Rywalizacja trwała od godziny 12.00

      Pan Sędzielewski sędziował mecze piłki nożnej między klasami. W rozgrywkach wzięły udział klasy 4 -8. Mecze były rozgrywane systemem każdy z każdym. Po emocjonujących i pełnych poświęceń meczach zostały wyłonione najlepsze drużyny:

      1 miejsce – klasa 6

      2 miejsce – klasa 8

      3 miejsce – klasa 5

      4 miejsce – klasa 7

      5 miejsce – klasa 4

      Gratulacje dla wszystkich klas za zaangażowanie podczas meczów.

      W godzinach od 12.00 – 14.00 uczniowie , którzy nie brali udziału w rozgrywkach w piłkę nożna mogli uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela chemii Pana Majchra. Podczas zajęć mogli obserwować zachowanie różnych substancji chemicznych podczas prezentowanych doświadczeń.

      Dziękujemy za tak aktywnie i mile spędzony dzień.

       

      Renata Bugdalska

     • Gminny Konkurs Mitologiczny

     • Gminny Konkurs Mitologiczny

      W poniedziałek 20 marca w SP nr 2 w Busku - Zdroju odbył się gminy etap Powiatowego Konkursu Mitologicznego.   

      Głównym celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci znajomości mitologii greckiej, tak ważnej dla europejskiego dziedzictwa kulturowego.  

      W zmaganiach konkursowych wzięły udział dwie uczennice klasy piątej, Zuzanna Jurecka                  i Kamila Lechowska oraz Adian Kuta z klasy szóstej. Musieli  dokładnie znać treść mitów poznanych na lekcjach języka polskiego i historii  oraz samodzielnie poznać mity spoza podstawy programowej. Na etapie gminnym uczestnicy rozwiązywali niełatwy test, który był okazją do sprawdzenia się z tej niełatwej dziedziny.

      Ewa Nowaczkiewicz

     • Powitanie Wiosny w klasach 0 - III

     • „Maszeruje  wiosna….”,

      tymi słowami piosenki rozpoczęliśmy obchody pierwszego dnia wiosny.

      21 marca w sali gimnastycznej naszej szkoły zebrali się uczniowie kl.1,2,3 oraz dzieci z Zerówki pod opieką wychowawców. Ten wiosenny dzień rozpoczęła pani dyrektor Barbara Guzińska witając wszystkich zebranych.

      Świętowanie rozpoczęliśmy od konkursu recytatorskiego „Wiosna wierszem malowana”. Przedstawiciele klas po eliminacjach klasowych mogli zaprezentować się większej publiczności. Przebrani wiosennie recytowali wiersze min.: „Wiosenny deszczyk”, „ Wiosenny czarodziej”, „ O wiośnie”. Jury oceniało uczestników na poziomie każdej grupy wiekowej, biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, kulturę słowa (poprawność językową), interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury dokonało oceny prezentacji i wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

      Kolejnym działaniem był konkurs na przebranie wiosenne. Tu również dzieci zaprezentowały się kolorowo i pomysłowo. Jury wszystkim uczestnikom wręczyło nagrody. Na zakończenie ubraliśmy się, wzięliśmy marzanny  i wyszliśmy przed szkołę aby przegonić złą zimę wołając: „Precz zimo zła”.

                     Mamy nadzieję, że obchody Dnia Wiosny dostarczyły wszystkim wiele radości oraz stały się źródłem wspólnej zabawy, wielu przeżyć i satysfakcji wszystkich uczestników.

        Wychowawcy kl.I,II,III,”0”

     • Dzień Matematyki

     • DZIEŃ MATEMATYKI W NASZEJ SZKOLE

      14 marca 2023 r. – Światowy Dzień Matematyki - Święto liczby π.

      Święto Matematyki kierowane było do wszystkich uczniów. Zaplanowane konkursy nie wymagały specjalnej wiedzy matematycznej – wystarczył otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką. Udział w grach i zabawach matema

      atematycznych miał na celu pokazać inną stronę tej nauki.
      W tym roku szkolnym uczniowie klas 0-III wykonywali różnokolorowe, matematyczne mozaiki i wymyślali wierszyki- rymowanki o liczbach, działaniach oraz figurach geometrycznych.

      W konkursie „ Matematyczne mozaiki” zwycięzcami zostali:

      I MIEJSCE: Malwina Maj, Nadia Kuc, Anita Maj, Alicja Stanek

      II MIEJSCE: Hanna Misztal, Zuzanna Koziara, Wiktor Wilk, Igor Smak

      III MIEJSCE: Mikołaj Wielgo, Lena Putek, Wiktoria Guździoł, Antonina Gwóźdź

      WYRÓŻNIENIA : Gabriela Stępień, Nikodem Jaros, Jan Zieliński, Marcel Lechowski

      Najpiękniejsze wierszyki- rymowanki napisali: Lena Smorga, Bartosz Świątek, Marcin Łukasik oraz Franciszek Kubala.

      W klasach IV- VIII tematem dominującym była liczba „ π” . Dzieci wykonały piękne prace , płaskie i przestrzenne w różnych technikach. Używały różnych materiałów: drutu, włóczki, drewna, plasteliny, modeliny itp. Były też liczby „ π” upieczone z ciasta. Wszystkie prace bardzo ciekawe i starannie wykonane. Najpiękniejsze prace zostały nagrodzone dyplomami. Pani dyrektor ufundowała też nagrody rzeczowe. Wszystkie nagrodzone prace mogliśmy podziwiać na wystawce szkolnej.

      W tym dniu odbył się również „Turniej szachowy” dla klas I- V. Turniej prowadziła pani Danuta Dziadek- opiekun szkolnego koła szachowego. Zainteresowanie turniejem było bardzo duże, do udziału zgłosiło się 23 uczniów. Chętni uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe, grupa młodsza kl. I-III oraz grupa starsza kl. IV-V. Turniej odbywał się na zasadzie szybkich rozgrywek. O wygranej meczu stanowił „szach mat”. Szachiści wykazali się wielkim skupieniem i uczciwie walczyli o przejście do kolejnego etapu. Obserwując trwający turniej dało się zauważyć że mamy w naszej szkole bardzo wielu zdolnych szachistów którzy z pasją rozwijają swoje umiejętności w najstarszej strategicznej grze świata.

      W kategorii dla klas I-III zwycięzcami byli:

      Zofia Ficek- I miejsce

      Jan Domagała- II miejsce

      Emilia Nowak- III miejsce

      Weronika Kolarz- IV miejsce


       

      W kategorii dla klas IV- V zwycięzcami zostali:

      Bartosz Matusik- I miejsce

      Daniel Nizioł- II miejsce

      Mateusz Curyło, Zuzanna Jurecka- III miejsce

      Kamila Lechowska- wyróżnienie

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział w obchodach Dnia Matematyki w naszej szkole.

      Anita Skotnicka- nauczyciel matematyki


       

     • Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas VI - VIII

     • Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas VI - VIII

       

      Dnia 7 marca dwoje uczniów klasy VIII wzięło udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Busku – Zdroju. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności starannego pisania z zachowaniem reguł ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Został on poprzedzony Szkolnym Konkursem Ortograficznym, który wyłonił najlepszych znawców ortografii.

      Nasi uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze. Drugie miejsce zajęła Natalia Kuc, zaś Mateusz Matusik otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy!

      Ewa Nowaczkiewicz

     • Warsztaty z Akademią Pozytywnej Profilaktyki

     • 27.pdf​​​​​​​

      Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w dniu 02.03.2023 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat zagrożeń behawioralnych. Zajęcia prowadzone były przez pana Marka Wąsika- Jest On  managerem - motorem napędowym Akademii.

      Pan Marek mówi o sobie:

      "Jeśli zadzwonicie na numer podany na naszej stronie, to po drugiej stronie słuchawki znajdziecie właśnie mnie. Zajmuję się logistyką oraz finansami. Jest to zgodne z moim doświadczeniem, które zdobywałem w sektorze bankowości przez długie lata; zanim praca szkoleniowca skradła moje serce na dobre, zajmowałem się właśnie finansami. Uwielbiam być w ruchu, poznawać nowych ludzi, dlatego z entuzjazmem przyjąłem propozycję Dominiki, żeby do Niej dołączyć. Wreszcie miałem możliwość realizowania się w wyuczonym zawodzie, co pochłonęło mnie całkowicie. Praca z dziećmi i młodzieżą nauczyła mnie cierpliwości i pokory". 

      Warsztaty, które zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły zaprojektowane są na podstawie najnowszej wiedzy o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących. Ważne jest bowiem, aby od początku mądrze towarzyszyć uczniowi, wspierając jego integralny rozwój.

      Renata Bugdalska

     • Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

     • Regulamin szkolnego konkursu na: „ Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”

      W Publicznej  Szkole Podstawowej im. J. Długosza

      w Dobrowodzie

       

      Organizatorzy:  Pani Joanna Zych i Pani Renata Bugdalska

       

      1. Cele konkursu
       • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
       związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
       • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości
       ludowej;
       • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych;
       • Przekaz wartości i tradycji ludowej;
       • Integracja społeczności lokalnej;
       • Promocja dorobku kulturowego.
      2. Zadania konkursowe
       W konkursie mogą brać udział uczniowie  klas 0-VIII.  Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.
       Polecana technika wykonania: materiały naturalne: bukszpan, bazie( gałązki wierzbowe) suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp. Nie będą brane pod uwagę Palmy zawierające elementy z plastiku lub inne sztuczne ozdoby.
      3. Warunki udziału
       Praca  wykonana indywidualnie. Rozstrzygnięcie konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: klasy- O- III i klasy IV-VIII.
      4.  Prace powinny być dodatkowo opisane twardą metryczką zawierającą
       następujące informacje: imię  i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, adres, klasa i opiekun konkursu. Metryczka jest zrobiona na komputerze i stabilnie przymocowana.
      5.  Ocena prac:
        Do konkursu nie zostaną dopuszczane prace zwierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych;
      6.  Kryteria oceny prac:
       Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
       · Zgodność z regulaminem konkursu;
       · Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu;
       · Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;
       · Wielkość i bogactwo użytych materiałów;
       · Estetykę wykonania pracy
      7. Miejsce i czas składania prac.
      • Prace przynosimy na świetlicę szkolną w dniu 20 marca. Po tym terminie prace nie będą oceniane.

       

      Organizatorzy

     • Dzień języków obcych

     • DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

      28 lutego 2023 roku odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Jak co roku uroczystość ta, z udziałem uczniów cieszy się dużym powodzeniem. Celem tej inicjatywy jest aspekt poznawczy i rozrywkowy, pozwala w przystępny sposób poszerzyć zasób wiedzy
      i ukazuje różnorodności językowo-kulturową naszego kontynentu.

      Z tej okazji uczniowie przedstawili program artystyczny pt. „Warto uczyć się języków obcych”. Prowadzące akademię - Natalia, Zuzia i Milena rozpoczęły od krótkiej powtórki z języka angielskiego i niemieckiego. Przypomniano nazwy dni tygodnia, miesięcy, liczebniki oraz sposoby przedstawiania się. Następnie Amelia Gwóźdź i Julia Gwóźdź przedstawiły prezentacje na temat najciekawszych miejsc Wielkiej Brytanii i Niemiec. Kolejnym punktem programu były krótkie, humorystyczne scenki ukazujące, jak ważna jest znajomość języka angielskiego. Pierwsza scenka pokazała jak znajomość języka obcego przydaje się podczas nawiązywania nowych znajomości, kolejna scenka podkreśliła wagę znajomości języka obcego w gabinecie stomatologicznym. Nie zabrakło akcentu muzycznego. Klasa I i oddział przedszkolny zaśpiewali piosenkę „Hello, how are you” , Klara „Once upon a December”, a Ola”I’m still standing”. Na koniec Pani Dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody uczestnikom konkursów z języka angielskiego. Uczniowie zaangażowani i biorący udział w uroczystości otrzymali oceny celujące i bardzo dobre oraz punkty z zachowania.

      Do zobaczenia za rok.

      Konkurs: „Zabadell- my English friend”

      I miejsce

      Malwina Maj, Szymon Sikora

      II miejsce

      Hanna Misztal, Filip Kaszuba

      III miejsce

      Aleksandra Zielińska, Jan Nowocień

      WYRÓŻNIENIE

      Iga Pietrzyk, Bruno Arenderski

      Konkurs: „My picture dictionary”

      I miejsce

      Jan Zieliński, Wiktoria Guździoł

      II miejsce

      Hanna Wilk, Jan Domagała

      III miejsce

      Marcel Lechowski, Kornel Woś


       

      WYRÓŻNIENIE

      Natalia Chrzanowska, Lena Czerw, Kuba Chrzanowski, Franciszek Sieradzki, Lena Putek

      Konkurs „Spell it” kl. IV-VI

      I miejsce

      Amelia Gwóźdź

      II miejsce

      Hubert Górak, Wiktoria Pechcińska, Julia Kubala

      III miejsce

      Klaudia Kosałka, Nikola Obcowska

      Konkurs „Spell it” kl. VII-VIII

      I miejsce

      Natalia Kuc, Julia Gwóźdź

      GRATULUJEMY!!!

     • Konkurs " You Can Dance!"

     •  Od 24 lutego, można głosować w drugiej edycji konkursu „You Can Dance!”, będącego wspólną inicjatywą Telewizji Polskiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

      W konkursie bierze udział prawie 350 filmów zgłoszonych przez szkoły podstawowe, które zawierają zapis pokazów tanecznych z oryginalną choreografią. Filmy od 24 lutego 2023 roku są opublikowane na stronie internetowej. I właśnie tam głosujemy na najlepsze wykonanie.

      Uczennice naszej szkoły czekają na Wasze głosy !!!

      You Can Dance - Nowa Generacja (tvp.pl)

      Aby zagłosować należy wejść w podany link, zagłosować na trzy szkoły i dodać punkty. 

      Dwa punkty dla naszej szkoły i po jednym dla pozostałych.

      Głosować można codziennie.

      W konkursie zwycięży 10 szkół, które do 5 marca do godz. 23:59 zdobędą największą liczbę głosów. 

      Głosowanie jest anonimowe i ogólnodostępne. Wyniki poznamy 6 marca 2023 roku.
       

      Nagranie wykonano przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach Projektu "Laboratoria przyszłości", umożliwiając uczniom naszej szkoły udział w konkursie.

     • Konkurs z okazji Dnia Matematyki

     • Konkursy z okazji Dnia Matematyki

      W związku ze zbliżającym się Dniem Matematyki 14 marca 2023r. , zapraszamy wszystkich uczniów  naszej szkoły do wzięcia udziału w następujących konkursach :

      Konkursy dla klas 0- III ( do wyboru)

      1. „Matematyczna mozaika”( ciekawy obrazek z figur geometrycznych: kół, prostokątów, kwadratów, trójkątów czy innych wielokątów – format A4).

      2. Wierszyk- rymowanka o matematyce, liczbach czy figurach geometrycznych. ( pracę zapisujemy na kartce A4 , czcionka 16 Arial . Dzieci z klas 0- I mogą napisać tekst pismem odręcznym ).

      Konkursy dla klas IV- VIII ( do wyboru):

       1. „Zrób sobie symbol liczby pi”- możesz upiec z ciasta, wykonać z gliny czy modeliny, zrobić haft, rzeźbę, biżuterię itp.( liczy się estetyka wykonania i pomysłowość).

       2. 14 marca to święto liczby π - napisz opowiadanie ( max. strona A4 czcionka 14 Arial) zawierające jak najwięcej zwrotów „pi” np. „ Piotrek napisał piękny opis pierwszego dnia w szkole”.

      Prace konkursowe należy wykonać do 10.03.2023 r. Podpisane przynosimy do szkoły i zostawiamy u swojego nauczyciela( klasy młodsze) lub u nauczyciela matematyki- klasy starsze. Rozstrzygnięcie konkursów w Dniu Matematyki- 14.03.2023r.

      W tym dniu odbędzie się również „ konkurs szachowy”. Osoby chętne zgłaszają się do pani Danuty Dziadek do dnia 7 marca 2023r.

            Celem  konkursów jest popularyzacja matematyki oraz pokazanie, że matematyką można się bawić. To intelektualna rozrywka dla wszystkich, nie tylko dla uczniów wybitnie zdolnych i szczególnie utalentowanych.

      ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

      Organizatorzy

      Anita Skotnicka i Danuta Dziadek


       


       


       


       

   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
    • dobrowoda@oswiata.busko.pl; m.szkola57@gmail.com
    • Tel: 41 378 15 25
    • Dobrowoda 26 28 -100 Busko Zdrój 28-100 Dobrowoda Poland
    • mgr Renata Bugdalska
   • Logowanie