• Kiermasz Taniej Książki

     • Jak co roku jesienią i wiosną odbywają się w naszej  bibliotece szkolnej  kiermasze z  hurtowni Taniej Książki,  które cieszą się dużą frekwencją wśród kupujących. 

           Od 14 marca do 18 marca  można było zakupić  na kiermaszu  literaturę  dla dzieci i młodzieży, słowniki i atlasy. Za współpracę  z hurtownią Taniej Książki biblioteka otrzymuje w formie rabatu ciekawe książki, które po zaksięgowaniu  trafiają na biblioteczne regały a następnie do czytelnika.

      Marta Skowrońska

      Fot. M. Skowrońska

     • 21 marca - Pierwszy Dzień Wiosny

     • Pierwszy Dzień Wiosny ma swoje tradycje i obyczaje. Najbardziej znanym zwyczajem świętowania nadejścia wiosny jest  spalenie Marzanny .

      Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzieci. 21 marca w naszej szkole odbyła się uroczystość  z okazji powitania wiosny.

      Uczniowie   Zerówki, kl. I i kl. II pod opieką wychowawców wyszli na plac szkolny niosąc przepiękne, ekologiczne i kolorowe Marzanny. Najpierw  były zabawy ruchowe, śpiew wiosennych piosenek oraz recytacja wiersza pt. „ Marzanna”. Punktem kulminacyjnym było  spalenie Marzanny. Dzieci radosnymi okrzykami przywoływały wiosnę, a żegnały zimę.

      Powitanie wiosny było niezwykle barwne i wesołe.

       

      Marta Skowrońska

      Fot. M.Skowrońska

     • XXX Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka Polskiego

     • W dniach 14 - 18 marca 2022 r. w nasze szkole odbył się XXX Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka. Wzięli w nim udział  uczniowie klas 4 – 8. Motyw przewodni tegorocznego projektu brzmiał:

      „Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie”.

      W Jubileuszowym Tygodniu Kultury Języka organizatorzy skupili uwagę uczniów na umiejętnościach ortograficznych i sprawności kaligraficznej oraz na autorytetach, których wkład  w polską kulturę i naukę jest nieoceniony. Organizatorzy chcieli, aby kontakt  z wielkimi postaciami dostarczył dzieciom i młodzieży refleksji, przemyśleń i inspiracji. Uczniowie, uczestnicząc w różnorodnych wydarzeniach Tygodnia poświęconych autorytetom, mieli okazję odkrywać siebie, swoje potrzeby i dążenia; by czerpiąc z doświadczeń i osiągnięć innych, kształtowali własną tożsamość i kreowali swoją przyszłość.

      14 marca -Wewnątrzszkolny konkurs Ortograficzny pt. „Zostań Mistrzem Ortografii”   - Uczniowie klas 4 - 8

      15 marca - Przygotowanie do Międzyszkolnego konkursu wiedzy o sławnych Polakach pt. „Szukamy autorytetów”  - Wybrani uczniowie z klasy 7

      16 marca - Międzyszkolny konkursu wiedzy o sławnych Polakach pt. „Szukamy autorytetów” – SP w Zbludowicach - Wybrani uczniowie z klasy 7

      17 marca - Ogólnoszkolny konkurs kaligraficzny - Uczniowie klas 4 - 8

      18 marca - Uroczyste podsumowanie TKJ - Uczniowie klas 4 - 8

      Wyniki konkursów szkolnych i międzyszkolnych:

      „Zostań Mistrzem Ortografii”:

      I miejsce: 

      • Julia Kuta kl. 4
      • Adrian Kuta kl. 5
      • Wojciech Warzecha kl. 6
      • Natalia Kuc kl. 7

      II miejsce:

      • Antoni Meuś kl. 4
      • Julia Kubala kl. 5
      • Szymon Kolarz kl. 6
      • Mateusz Matusik kl. 7

      III miejsce:

      • Kamila Lechowska kl. 4
      • Nikola Obcowska kl. 5
      • Oliwia Lipiec kl. 6
      • Julia Gwóźdź, Bartosz Górak kl. 7
      • Natalia Łabaj kl. 8

      „Zostań Mistrzem Kaligrafii”

      I miejsce:

      Julia Kuta kl. 4

      Joanna Milewska,  Zuzanna Smorga kl. 7

      Amelia Majewska kl. 8

      II miejsce:

      Wiktoria Pechcińska kl. 4

      Natalia Kuc, Bartosz Górak kl. 7

      Dawid Dulik kl. 8

      III miejsce:

      Kamila Lechowska, Daniel Nizioł, Bartosz Matusik kl. 4

      Natalia Stanek kl. 7

      Maciej Gwóźdź kl. 8

      Laureatom konkursów gratulujemy!

      Ewa Nowaczkiewicz

       

     • OTWP - podium należało do NAS!!!

     • W piątek 25.03.2022 roku uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych  w Dobrowodzie wzięli udział u Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  Eliminacje gminne odbyły się w Busku Zdroju w 2 grupach wiekowych.

      W I grupie wiekowej - uczniowie szkół podstawowych - klasy I-IV  - dzieci z naszej szkoły zajęły całe podium!!!

       I miejsce - Hubert Górak uczeń klasy III

       II miejsce - Bartosz Matusik uczeń klasy IV

       III miejsce - Kamila Lechowska uczennica klasy IV

      W II grupie wiekowej - uczniowie szkół podstawowych - klasy V-VIII  - dzieci z naszej szkoły zajęły 2 czołowe miejsca:

      I miejsce - Szymon Lechowski uczeń klasy VII

      II miejsce Mateusz Matusik uczeń klasy VII

      Gratulacje!!!

      Dzieci wezmą udział w eliminacjach powiatowych OTWP, które odbędą się  w kwietniu w PSP w Busku -Zdroju.

      Bartoszowi Górakowi zabrakło 2 punktów do 3 miejsca. Myślę, że teraz zdobyta wiedza zaowocuje w przyszłości.

      Wszyscy podkreślali dużą skalę trudności testów i wysoki poziom uczestników. Zwycięstwo cieszy tym bardziej, iż po dwurocznej przerwie spowodowanej pandemią uczniowie przygotowani pod moim kierunkiem zajęli 5 z 6 miejsc możliwych do zdobycia. Na uwagę zasługuje także fakt, że po wielu latach dominacji chłopców jest wśród uczestników dziewczynka, która podjęła się tak trudnego wyzwania.

      Serdeczne podziękowania dla rodziców.

       mgr Barbara Wielgo

     • XI Powiatowego Konkursu Mitologicznego pt. „Świat starożytnej Grecji”.

     • Dnia 15 marca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Busku - Zdroju  odbył się gminny etap XI Powiatowego Konkursu Mitologicznego pt. „Świat starożytnej Grecji”.

      Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o literaturze antycznej i jej ponadczasowości, budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą starożytną, wykazanie się znajomością treści mitów greckich, doskonalenie umiejętności czytania  ze zrozumieniem, integrowanie uczniów z różnych szkół i promowanie uczniów uzdolnionych z przedmiotów humanistycznych.

      Konkurs miał  formę pisemną (pytania zamknięte, otwarte, krzyżówki, czytanie ze zrozumieniem).                              

      Do zmagań konkursowych przystąpiło troje uczniów naszej szkoły:

      1. Daniel Dulik –  klasa 5
      2. Julia Gwóżdź – klasa 7
      3. Natalia Kuc –    klasa 7

      Do etapu powiatowego, który odbędzie się   dn. 17 maja 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Busku – Zdroju, zakwalifikowała się Julia Gwóźdź.

      Gratulujemy!

      Ewa Nowaczkiewicz

     • Powitanie Wiosny.

     • Nareszcie nadeszła wiosna! W poniedziałek, 21 marca, oficjalnie obchodziliśmy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w naszej szkole. W klasach pojawiły się wiosenne dekoracje i tematycznie związane z tym świętem tablice, nie zabrakło również strojów w zielonym kolorze. Wiemy też, że wśród popularnych zwyczajów związanych z tym dniem jest topienie Marzanny. Postać Marzanny symbolizowała boginię zimy oraz śmierci, której pozbywano się na rzecz cieplejszej pory roku. W tym dniu odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „ Najładniejszy kwiat wiosenny”.  Konkurs  został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

      I kategoria : PP i „0”

      I miejsce - Aron Gwóźdź

      II miejsce -  Amelia Kolarz

      III miejsce – Jan Nowocień

      Wyróżnienia: Aleksandra Zielińska, Filip Kosałka

      II kategoria : kl. I – III

      I miejsce - Kornel Woś

      II miejsce –Bartosz Świątek

      III miejsce – Amelia Gwóźdź, Anita Maj, Franciszek Meuś

      Wyróżnienia: Wojciech Gola, Kamil Kopeć

      III kategoria : kl. IV- VIII

      I miejsce -Wiktoria Pechcińska

      II miejsce -Julia Kuta

      III miejsce – Emilia Furgoł

      Wyróżnienia:Zuzanna Jurecka, Julia Gwóźdź, Kamila Lechowska, Joanna Milewska, Bartosz Górak, Szymon Lechowski

      W konkursie udział wzięło 42 uczniów. Uczniowie najlepszych prac otrzymali dyplomy, wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali upominki.

      Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

      Ewa Złotnik

     • "Bezpieczeństwo w sieci" - konkurs Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

     • 10 marca 2022r. odbył się konkurs organizowany w ramach programu "Szkoła bezpieczne miejsce - szkoła dialogu" pt. "Bezpieczeństwo w sieci" przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - etap szkolny. 

      Celem konkursu jest :

      1. rozwijanie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, praw każdego człowieka do prywatności oraz z ochroną danych osobowych.
      2. rozwijanie umiejętności korzystanie z zasobów Internetu, wyszukiwania wartościowych treści,
      3. zapoznanie z przejawami cyberprzemocy i przestępstwami dokonywanymi w sieci z udziałem młodego człowieka oraz ich konsekwencjami.

      Konkurs organizowany był dla trzech grup wiekowych: kl. I-III - konkurs plastyczny, Kl.IV-VI- konkurs wiedzy, Kl.VII-VIII - konkurs wiedzy.

      Zwycięzcami konkursu na etapie szkolnym są:

      KL.I-III - Igor Smak -kl.II - I miejsce

      Kl.IV-VI - Zuzanna Jurecka- kl.IV - I miejsce

                     Maja Misztal -klV - II miejsce

                     Julia Kuta kl.IV, Adrian Kuta - kl.V - III miejsce

      kl.VII-VIII - Bartosz Górak - I miejsce

                        Kamil Burchan -kl.VIII - II miejsce

                        Szymon Lechowski -kl.VII - III miejsce

      W konkursie wzięło udział 20 osób z kl.IV-VIII. 

      Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i zwycięzcom życzymy powodzenia na etapie rejonowym.

      Bożena Krupa, Dorota Olszowa

     • "Świętokrzyskie Niehejtuje" - kampania ŚUW w Kielcach

     • W lutym nasza szkoła dołączyła do kampanii społecznej #świętokrzyskieNIEhejtuje pod hasłem "Szanujmy, nie hejtujmy. Razem możemy więcej" zorganizowanej przez Swiętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. 

      Celem kampani było uświadamienie uczniom niebezpieczeństwa z fali hejtu i konsekwencji z nim związanych.

      Cykl lekcji z informatyki w każdej klasie poświęcony był tematyce hejtu, radzenia sobie z mową nienawiści, upokarzania, wyśmiewania, poniżania itp. Uczniowie oglądali odpowiednie filmiki min. zamieszczone na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, dyskutowali na temat przyczyn i skutków jakie wynikają ze stosowania hejtu, wspólnie uczyli się  dobrego przekazu. Dowiedzieli się w jaki sposób i gdzie zgłosić hejt. 

      Bożena Krupa 

    • Dzień Bezpiecznego Internetu
     • Dzień Bezpiecznego Internetu

     • 8 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, w tym roku pod hasłem "Działajmy razem". 

      Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

      Nasza szkoła również w tym roku przyłączyła się do akcji obchodów DBI. 

      Celem akcji było   inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. 

      Uczniowie z młodszych klas oglądali filmiki z SaferInternet pt. "Owce w sieci", "Necio" na podstawie których poznali zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Wzięli udział w konkursie plastycznym pt. "Bezpieczeństwo w sieci".

      Uczniowie starszych klas w oparciu o materiały edukacyjne i filmy "SELMA - pokonaj hejt" oraz materiały zawarte na stronie ŚUW poznali, w jaki sposób rozpoznać i chronić się przed cyberprzemocą, hejtem w sieci, gdzie szukać pomocy, uczyli się dobrego przekazu. Brali udział w konkursie wiedzy pt."Bezpieczeństwo w sieci".Wykonali gazetkę ścienną na korytarzu szkolnym dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. 

      Wychowawcy w klasach rozmawiali z rodzicami na temat " Jak chronić dziecko przed cyberprzemocą w sieci".

      Bożena Krupa

     • Międzyszkolny Konkurs o Sławnych Polakach pt. „Szukamy autorytetów”.

     • Dnia 16 marca 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej   im. Jana Pawła II w Zbludowicach  odbył się Międzyszkolny Konkurs o Sławnych Polakach pt. „Szukamy autorytetów”. Tegoroczna edycja łączyła się obchodami Tygodnia Kultury Języka w Dobrowodzie.

      W 2022 roku Senat i Sejm RP uczcili niezwykłych Polaków, którzy mogą stać się dla uczennic i uczniów AUTORYTETAMI. Są nimi: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki, Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Bruno Schulz. Pytania konkursowe  zatem dotyczyły wyżej wymienionych postaci.

      Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów klasy VII:

      • Joanna Milewska,
      • Julia Topór                        
      • Bartosz Górak.

      Szczególne gratulacje kierujemy do Asi, która zdobyła trzecie miejsce w konkursie.

       

       Ewa Nowaczkiewicz

     • Hymn Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Dobrowodzie

     • W roku szkolnym 2021/22 Uchwałą Rady Pedagogicznej do ceremoniału naszej szkoły został wprowadzony hymn szkolny.

      Autorem słów jest Pani Ewa Nowaczkiewicz, muzykę skomponował Pan Paweł Korepta.

      Pan Paweł jest związany z historycznym zespołem Buskiej Orkiestry Zdrojowej.
      W 2018 roku przejął opiekę artystyczną Buskiej Orkiestry Zdrojowej, wzbogacił jej brzmienie tworząc liczne aranżacje. Jako konferansjer i pianista zdobywa serca publiczności. Organizuje Wieczory Piosenki Poetyckiej w buskim Sanatorium Marconi.
      Od 2012 roku współtworzy Szkołę Muzyczną I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju, gdzie pełni funkcję wicedyrektora i nauczyciela teorii muzyki oraz chóru. W 2019 ukończył studia kompozytorskie na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Rafała Janiaka, tworzy utwory instrumentalne, wokalne oraz muzykę do spektakli teatralnych.

      Paweł Korepta jest także absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie oraz absolwentem Instytutu Muzyki Liturgicznej PAT w Krakowie.

      Nagranie hymnu i prace nad nim odbywały się przy wsparciu Pana Pawła oraz prowadzącej chór szkolny Pani Renaty Bugdalskiej.

      W nagraniu hymnu wzięły udział uczennice: Julia Kubala, Nikola Obcowska, Maja Misztal, Alicja Ozdoba ,Julia Gwóźdź, Milena Gwóźdź, Gabriela Pawełczyk, Julia Topór, Aleksandra Ozdoba.

      Bądź jak Długosz

      1. Nie Jemu były pisane zwycięstwa

          I nie do miecza Go sposobiono.

          Poznawał pilnie dzieje Królestwa,

          Na historyka Go kształcono.

      Ref. Bądź jak Długosz – Twoim mieczem księga.

      Bądź jak Długosz – do historii sięgaj.

      Bądź jak Długosz – ucz się, bracie, pilnie,

      Bądź jak Długosz, staraj się usilnie.

       

      2. Honor i męstwo to przymioty ducha,

      Bo przecież płynie w nas rycerska krew.

      Tak, jak nasz Patron, mądrości szukaj,

      Niech nie ustaje tej melodii śpiew.

       

      Ref. Bądź jak Długosz………

       

      Renata Bugdalska

     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1991r.. Święto ma służyć promocji języka ojczystego. W obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego włączyli się również uczniowie naszej szkoły. Podczas zajęć uczniowie klasy 5 i 6 zapoznali się z prezentacją przybliżającą historię ustanowienia Dnia Języka Ojczystego oraz poznali ciekawostki dotyczące języka polskiego. Uczestniczyli także w zabawach z językiem. Uczniowie ochoczo bawili się m.in. w wyszukiwanie staropolskich imion, gimnastykowali swój język próbując przeczytać budowę dzidy. Zmagania z łamańcami językowymi okazały się nie lada wyzwaniem, ale wprawiły wszystkich w radosne nastroje. Na koniec zajęć wszyscy uczestnicy zabaw otrzymali pamiątkowe dyplomy.

      Karolina Prażuch

     • Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

     •   Dnia 1 marca troje uczniów klasy VII brało udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Busku – Zdroju.

      Celem konkursu było doskonalenie umiejętności starannego pisania z zachowaniem reguł ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych oraz zachęta do zdrowej rywalizacji międzyszkolnej.                                     Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Kuc, Julia Gwóźdź i  Mateusz Matusik.

      Gratulujemy Natalce zdobycia trzeciego miejsca, a Mateuszowi – wyróżnienia.

       

                                                                                                 Ewa Nowaczkiewicz

   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
    • dobrowoda@oswiata.busko.pl; m.szkola57@gmail.com
    • Tel: 41 378 15 25
    • Dobrowoda 26 28 -100 Busko Zdrój 28-100 Dobrowoda Poland
    • mgr Renata Bugdalska
   • Logowanie