• Uroczystość poświęcenia sztandaru PSP w Dobrowodzie

     •      W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla dzieci, młodzieży, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników było poświęcenie sztandaru naszej szkoły. Ta długo oczekiwana przez nas uroczystość odbyła się 7 kwietnia 2022 roku. O godzinie 10:00 cała społeczność szkolna, poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół i zaproszeni goście zgromadzili się w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie. Podczas Mszy Świętej, którą celebrowali proboszcz tutejszej parafii Ks. Piotr Rojewski wraz z księdzem rekolekcjonistą został poświęcony Sztandar Szkoły. Ksiądz Piotr przedstawiając sztandar jako symbol nauki, pracy dla dobra naszej ojczyzny oraz przynależności uczniów i nauczycieli do szkoły pokreślił, że dzisiejsze wydarzenie nosi znamiona uroczystości religijnej i patriotycznej.

          Po Mszy Świętej wyprowadzono sztandary, za którymi uczestnicy uroczystości udali się na teren szkoły na uroczystą akademię nadania sztandaru naszej szkole. W imieniu społeczności szkolnej uroczystość rozpoczęła uczennica klasy 7 Julia Gwóźdź oddając głos pani dyrektor Barbarze Guzińskiej, która serdecznie powitała przybyłych gości:  Pana Michała Marońskiego - zastępcę Burmistrza  Miasta i Gminy Busko – Zdrój, Pana Roberta Burchana – przewodniczącego Rady Miejskiej, Panią Beatę Durnaś – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach, Panią Alicję Lalewicz – dyrektor ZPO w Kołaczkowicach, Pana Grzegorza Załęckiego - dyrektora ZPO w Szańcu, Pana Pawła Koreptę - autora melodii hymnu szkoły, zgromadzonych rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.

         Pani Dyrektor podkreślając rangę dzisiejszej uroczystości wspomniała niezwykłe słowa Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefan Wyszyńskiego: „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową” i oddała głos przedstawicielce młodszego pokolenia, nauczycielce języka angielskiego, byłej uczennicy naszej szkoły, Pani Urszuli Wiśniewskiej, która przedstawiła historię szkoły od momentu jej powstania w 1827 r. aż do dni współczesnych. Była to też okazja do przywołania postaci zasłużonych dla szkoły dyrektorów: Jana Prucnala, Tadeusza Kwiatkowskiego, Elżbiety Rasała i obecnie sprawującej tę funkcję Pani Barbary Guzińskiej, którzy dbali o modernizację i rozbudowę szkoły oraz wzbogacenie bazy metodycznej. W bieżącym roku szkolnym nadal trwają prace nad unowocześnieniem bazy edukacyjnej szkoły, która może się poszczycić nowoczesną pracownią ekologiczną i językową.

         Od 1 stycznia 2017 r. placówka została połączona z przedszkolem i utworzono Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie. W roku szkolnym 2021/22 Publicznej Szkole w Dobrowodzie nadano imię Jana Długosza.

      W tak uroczystym dniu nie mogło zabraknąć naszego tańca narodowego, który już w dawnej Polsce rozpoczynał niezwykłe uroczystości. Najstarsi uczniowie zaprezentowali się w polonezie, do którego choreografię przygotowała Pani Renata Bugdalska.

      Wreszcie nadszedł moment, na który cała społeczność szkolna czekała z niecierpliwością. Na salę wszedł poczet sztandarowy składający się z przedstawicieli Rady Rodziców: Justyny Gwóżdź, Pauliny Kosałki i Sebastiana Farmasa, którzy zaprezentowali nowy sztandar.

      1. Płatem Sztandaru jest tkanina o wymiarach 110 cm x 110 cm barwy czerwonej po stronie głównej, a barwy niebieskiej po stronie odwrotnej. Jeden bok płata jest przymocowany do drzewca. Boki płata z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca są obszyte złotymi frędzlami.

      2.  Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego haftowany białym szychem a korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem. Powyżej znajduje się napis haftowany złotym szychem: „BÓG HONOR NAUKA OJCZYZNA”.

      3. Na stronie odwrotnej sztandaru znajduje się okrągły wizerunek patrona. Nad nim biegnie napis: „PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Długosza”, a pod nim znajduje się  napis:  „W DOBROWODZIE”.

      4. Głowica sztandaru, wykonana z żółtego metalu, składa się godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wizerunek orła umieszczony jest na podstawie w formie puszki  oraz tulei mocującej głowicę do drzewca.

      Wtedy nastąpił najważniejszy moment naszej uroczystości. Przedstawiciele Rady Rodziców  przekazali sztandar na ręce Pani Dyrektor, która podkreśliła, że jest on dla społeczności szkolnej symbolem Polski i symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć.

      Następnie sztandar został przekazany pocztowi sztandarowemu i nastąpił uroczysty moment ślubowania, które odebrała Pani Dyrektor.

      Ślubuję być dobrym Polakiem, jak nasz Patron, Jan Długosz,
      dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
      Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
      jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
      Będę się starać być dobrym kolegą,
      swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

       

          Po uroczystym ślubowaniu po raz pierwszy został zeprezentowany publicznie hymn szkoły, który nosi tytuł „Bądź jak Długosz”. Autorką słów jest nauczycielka języka polskiego, Pani Ewa Nowaczkiewicz, od 1996 r. związana zawodowo z naszą szkołą. Muzykę napisał Pan Paweł Korepta – nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego  w Busku – Zdroju.

          Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli  na ręce pani dyrektor gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i poczucie satysfakcji, podkreślając, że uroczystość nadania sztandaru to znak tożsamości szkoły i symbolu idei, którym ona służy.

      Na koniec nasi goście zostali zaproszeni do obejrzenia części artystycznej, na którą składały się piosenki w wykonaniu chóru szkolnego oraz wystąpienie ucznia klasy 8 Dawida Dulika, który wcielił się w postać Patrona szkoły, Jana Długosza, przypominając jego niezwykłą drogę życiową i związki z naszym regionem.

         Na zakończenie pani dyrektor Barbara Guzińska podziękowała w imieniu całej społeczności szkolnej przybyłym gościom za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością. Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz złożenie okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej. Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na długo pozostanie  w naszych sercach.

      Ewa Nowaczkiewicz

      Uroczysta msza i poświęcenie sztandaru PSP w Dobrowodzie 

      Uroczystość w szkole - przekazanie sztandaru.

      Hymn Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie.

      Przekazanie sztandaru Pani Dyrektor i uczniom szkoły.

     • Palmy Wielkanocne - konkurs szkolny

     • W naszej szkole jak co roku odbył się konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

      Celem konkursu było, popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, rozwijanie wyobraźni artystycznej dziecka, integracja członków rodzin reprezentujących różne pokolenia: dzieci, rodzice, dziadkowie, rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci .Udział w konkursie  to również promowanie dziecięcych talentów, stworzenie okazji do reprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania prac oraz form ich zdobienia oraz doskonalenie sprawności manualnej dziecka.

      Do konkursu zostało zgłoszone 29 prac, komisja konkursowa w składzie:

      Pani Dyrektor Barbara Guzińska, Renata Bugdalska, Ewa Nowaczkiewicz miała bardzo trudne zadanie, ponieważ prace były bardzo piękne i pomysłowe.

      Wyniki konkursu:

      Kategoria klasy 0-III

      1miejsce - Lena Smorga kl.0

      2 miejsce -Antoni Robak kl.0

      2miejsce – Maria Curyło –kl.1

      3 miejsce – Kuba Chrzanowski – kl.0

      3. Zuzanna Koziara – kl.0

      Kategoria klasy IV- VIII

      1 miejsce -Maja Misztal  kl.5

      1 miejsce- Julia i Adrian Kuta  kl.4i5

      1.miejsce – Wiktoria Piechcińska kl.4

      2.miejsce -Daniel Dulik kl.5

      2.miejsce – Daniel Nizioł kl.4

      2. miejsce – Szymon Lechowski kl.7

      2.miejsce – Nikola Obcowska kl.5

      2. miejsce – Kamila Lechowska kl.4

      3.miejsce – Dawid Dulik kl.8

      3.miejsce – Michał Curyło kl.7

      3.miejsce – Mateusz Cutyło kl.4

      Najpiękniejsze palmy zostały przekazane do Buskiego Samorządowego Centrum Kultury

       w Busku – Zdroju, będą brały udział w Gminnym Konkursie na Palmę Wielkanocną.

      Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy, gratulujemy pomysłowości i kreatywności.

      Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu tak pięknych prac.

      Palma Wiktorii Pechcińskiej z kl.IV zdobyła nagrodę w Gminnym Konkursie w BSCK.

      Gratulacje!!!

      Renata Bugdalska

     • Nastrój świąteczny w przedszkolu

     • Przedszkolaki Żabki i Biedronki również przygotowują się do Świąt Wielkanocnych robiąc: kartki z życzeniami, dekoracje świąteczne. Tradycyjnie  sąsiadom wokół szkoły wrzucają do skrzynek pocztowych kartki z życzeniami.

     • Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

     • Ulubione przez dzieci zajęcia logopedyczne z panią Anią odbywały się w swiątecznym nastroju. Dzieciaczki ćwiczyły wymowę min. wyrazów, zwrotów zwiazanych z naszymi tradycjami wielkanocnymi. Jak zawsze dzieci były bardzo aktywne, uśmiechnięte i zaangażowane w zajęciach.

     • Udział uczniów klas VII i VIII w Dniach Otwartych Szkół Powiatu Buskiego

     • W dniach 11-13 kwietnia 2022r. w Szkołach Powiatu Buskiego zostały zorganizowane Dni Otwarte,  podczas, których swoje oferty edukacyjne zaprezentowały: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju , Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Technicznych
      i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, a także ośrodki szkolno-wychowawcze z Buska-Zdroju i Broniny, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju oraz placówki i instytucje związane z oświatą.

          Udział w Dniach Otwartych to okazja do poznania szkoły od przysłowiowego ”środka”. Uczniowie mogą poznać kierunki kształcenia, terminy i zasady rekrutacji do każdej ze szkół, mogą także osobiście porozmawiać z uczniami  i nauczycielami danej placówki.  Mają możliwość  poznania zasad funkcjonowania szkoły, jej bazę dydaktyczną , zaplecze techniczne oraz warunki pracy, dlatego na Dniach Otwartych nie mogło zabraknąć uczniów naszej szkoły.

         W dniu 12 kwietnia 2022r. uczniowie klas: VII i VIII wraz z opiekunami odwiedzili 4 placówki : Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju oraz  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowczy w Busku-Zdroju. Był to bardzo miło i sympatycznie spędzony czas, nasi uczniowie i towarzyszący im opiekunowie zostali bardzo ciepło ugoszczeni, oprowadzani przez uczniów lub nauczycieli placówki, zobaczyli niemal każdy najmniejszy zakątek szkoły, mogli zadawać pytania i zgromadzić niezbędne informacje, które ułatwią podjęcie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia. Nasi uczniowie mieli okazję poznania systemu pracy każdej placówki, uczestniczyli w zajęciach szkolnych i próbowali swoich sił w zajęciach praktycznych nauki zawodu  takich jak hotelarz, geodeta, logistyk, kucharz, fryzjer, mechanik czy informatyk.
         Wybór kolejnego etapu edukacyjnego w kierunku osiągnięcia zawodu to bardzo trudna decyzja, musi  być przemyślana i świadoma aby w przyszłości zaowocowała pracą marzeń.

        Mamy nadzieję, że spotkania na Dniach Otwartych rozwiały wiele wątpliwości trapiących naszych Ósmoklasistów i pomogą w wyborze szkoły po zakończeniu edukacji w Zespole Placówek Oświatowych w Dobrowodzie.  Życzymy powodzenia!

      Joanna Chudzińska -  doradca edukacyjno-zawodowy

     • Rocznica Zbrodni Katyńskiej I AKT POWIERZENIA OPIEKI

     •     W niedzielę 10 kwietnia w Dobrowodzie odbyły się uroczystości upamiętnienia braci Grzegorzewskich - polskich bohaterów, którzy walczyli i oddali swe życie w obronie naszej Ojczyzny.  

            Partyzant Bogusław Grzwegorzewski lat 32 zamordowany przez Niemców w 1944r. w Dobrowodzie i jego brat lat 27 Czesław Grzegorzewski ppor. piechoty 6 pułku Strzelców Podhalańskich - ofiary zbrodni katyńskiej zamordowanych przez Sowietów w Charkowie w 1940r.  Spoczywają na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu na Pietichatkach.-  informacja ze strony Ogrody Wspomnień.

      Obchodom towarzyszyła uroczysta msza celebrowana przez proboszcza tutejszej parafii oraz poświęcenie odnowionego przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie nagrobka rodziny Grzegorzewskich. Wystawa upamiętniająca  Zbrodnię Katyńską.

       Na ręce dyrektora ZPO w Dobrowodzie pani Barbary Guzińskiej Naczelnik IPN przekazał symboliczny AKT POWIERZENIA OPIEKI nad grobem rodziny Grzegorzewskich. W uroczystości brali udział przedstawiciele IPN Oddział w Krakowie, licznie zgromadzeni mieszkańcy Dobrowody i sąsiednich miejscowości oraz Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój pan Waldemar Sikora.

      Pierwsze moje pisma o odnowienie mogiły wystosowałam do różnych instytucji w styczniu 2019r. Naczelnik Oddziału IPN w Krakowie zadeklarował pomoc. Sprawdzaniem i szukaniem dodatkowych informacji o poległych oraz projektowaniem i nadzorem nad wykonaniem nagrobka zajęła się z ramienia IPN p. Maria Konieczna. To z nią prowadziłam konsultacje, rozmowy i korespondencje. Jej znajomość tematu, fachowość i kompetencje a także życzliwość odczuwaliśmy na każdym kroku.

      Poświecenie nagrobka rodziny Grzegorzewskich i symbolicznej tablicy upamiętniającej mord w Charkowie jest efektem troski mieszkańców Dobrowody, 3 lata działań, współpracy wielu osób.

      Historii nie wolno zakłamywać! Trzeba uczyć wdzięczności i szacunku do  ludzi, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju.

           Odbudowa nagrobka wraz z informacją, że to rodzina Katyńska to zarówno oddanie czci  ludziom poległym w obronie naszej Ojczyzny jak i wspaniała lekcja historii dla młodego pokolenia.

      Należy pamiętać o ofiarach zbrodni, naszych bohaterach poległych za wolność Ojczyzny i dbać o Ich mogiły.

                                                                                              Barbara Wielgo

      Uroczystość poświęcenia odnowionych grobów braci Grzegorzewskich na cmentarzu w Dobrowodzie

      Mogiły braci Grzegorzewskich przed odnową.

      Uroczysta msza w kościele w Dobrowodzie.

     • Dzień Języka Niemieckiego

     • 29 marca 2021 roku klasy VII i VIII obchodziły Dzień Języka Niemieckiego. Miał on na celu popularyzowanie nauki języka i kultury naszego zachodniego sąsiada. Na początku gromkimi brawami powitaliśmy Czerwonego Kapturka, Kopciuszka, Królewnę Śnieżkę
      i dwóch Bawarczyków za których przebrali się Amelia, Julia, Klara, Dawid
      i Mateusz. Następnie Milena Gwóźdź, Julia Topór oraz Szymon Lechowski przedstawili przygotowane samodzielnie prezentacje o najciekawszych miejscach w Niemczech,
      a Bartosz Górak o znanych niemieckich sportowcach. W kolejnym punkcie uczniowie zmierzyli się w potyczkach językowych podczas rozwiązywania krzyżówek, zadań prawda ≠ fałsz, układania puzzli czy tłumaczenia i wyszukiwania ukrytych słówek. Nie zabrakło akcentu muzycznego. Julia i Amelia Gwóźdź zagrały utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta „Eine kleine Nachtmusik” oraz motyw tańca Gawot. Ponadto z głośnika płynęła muzyka niemieckich wykonawców takich jak Rammstein, Scorpions, Nena, Alphaville, Modern Talking, Sandra, die Toten Hosen. Dzień Języka Niemieckiego cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie zaangażowani i biorący udział w konkursach otrzymali oceny celujące i bardzo dobre oraz słodycze.  

      Do zobaczenia za rok.

      Ewa Borecka

      Dzień Języka Niemieckiego. Zdjęcia- Ewa Borecka

     • „ZAPAL SIĘ NA NIEBIESKO” czyli dzień świadomości autyzmu

     • Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie wzięły udział w akcji społecznej „Zapal się na niebiesko” mającej na celu zwiększenie świadomości oraz wrażliwości na temat autyzmu.

      01.04.2022 wszystkie przedszkolaki wraz z paniami, dla podkreślenia solidarności z osobami ze spectrum autyzmu, przyszły ubrane na niebiesko oraz wykonały piękne niebieskie serca. Obejrzały film „Autyzm” obrazujący trudności osób autystycznych oraz ich sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Przedszkolaki obu grup wykonywały zadania mające na celu przybliżenie im trudności z jakimi muszą mierzyć się dzieci dotknięte autyzmem : przebyły ścieżkę sensoryczną , próbowały zaśpiewać piosenkę stojąc na kamyczkach, znaleźć z zamkniętymi oczami 5 piłek w pudełku pełnym klocków. Na zakończenie przedszkolaki odpowiadały na pytanie: Jak możemy pomóc osobie mającej takie zaburzenie? Odpowiedzi były pełne empatii i bardzo dojrzałych wniosków- najważniejsze to być PRZYJACIELEM!

      M. Nowocień

      M. Sobczak 

      Fot. Martyna Nowocień

     • Kiermasz Taniej Książki

     • Jak co roku jesienią i wiosną odbywają się w naszej  bibliotece szkolnej  kiermasze z  hurtowni Taniej Książki,  które cieszą się dużą frekwencją wśród kupujących. 

           Od 14 marca do 18 marca  można było zakupić  na kiermaszu  literaturę  dla dzieci i młodzieży, słowniki i atlasy. Za współpracę  z hurtownią Taniej Książki biblioteka otrzymuje w formie rabatu ciekawe książki, które po zaksięgowaniu  trafiają na biblioteczne regały a następnie do czytelnika.

      Marta Skowrońska

      Fot. M. Skowrońska

     • 21 marca - Pierwszy Dzień Wiosny

     • Pierwszy Dzień Wiosny ma swoje tradycje i obyczaje. Najbardziej znanym zwyczajem świętowania nadejścia wiosny jest  spalenie Marzanny .

      Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzieci. 21 marca w naszej szkole odbyła się uroczystość  z okazji powitania wiosny.

      Uczniowie   Zerówki, kl. I i kl. II pod opieką wychowawców wyszli na plac szkolny niosąc przepiękne, ekologiczne i kolorowe Marzanny. Najpierw  były zabawy ruchowe, śpiew wiosennych piosenek oraz recytacja wiersza pt. „ Marzanna”. Punktem kulminacyjnym było  spalenie Marzanny. Dzieci radosnymi okrzykami przywoływały wiosnę, a żegnały zimę.

      Powitanie wiosny było niezwykle barwne i wesołe.

       

      Marta Skowrońska

      Fot. M.Skowrońska

     • XXX Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka Polskiego

     • W dniach 14 - 18 marca 2022 r. w nasze szkole odbył się XXX Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka. Wzięli w nim udział  uczniowie klas 4 – 8. Motyw przewodni tegorocznego projektu brzmiał:

      „Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie”.

      W Jubileuszowym Tygodniu Kultury Języka organizatorzy skupili uwagę uczniów na umiejętnościach ortograficznych i sprawności kaligraficznej oraz na autorytetach, których wkład  w polską kulturę i naukę jest nieoceniony. Organizatorzy chcieli, aby kontakt  z wielkimi postaciami dostarczył dzieciom i młodzieży refleksji, przemyśleń i inspiracji. Uczniowie, uczestnicząc w różnorodnych wydarzeniach Tygodnia poświęconych autorytetom, mieli okazję odkrywać siebie, swoje potrzeby i dążenia; by czerpiąc z doświadczeń i osiągnięć innych, kształtowali własną tożsamość i kreowali swoją przyszłość.

      14 marca -Wewnątrzszkolny konkurs Ortograficzny pt. „Zostań Mistrzem Ortografii”   - Uczniowie klas 4 - 8

      15 marca - Przygotowanie do Międzyszkolnego konkursu wiedzy o sławnych Polakach pt. „Szukamy autorytetów”  - Wybrani uczniowie z klasy 7

      16 marca - Międzyszkolny konkursu wiedzy o sławnych Polakach pt. „Szukamy autorytetów” – SP w Zbludowicach - Wybrani uczniowie z klasy 7

      17 marca - Ogólnoszkolny konkurs kaligraficzny - Uczniowie klas 4 - 8

      18 marca - Uroczyste podsumowanie TKJ - Uczniowie klas 4 - 8

      Wyniki konkursów szkolnych i międzyszkolnych:

      „Zostań Mistrzem Ortografii”:

      I miejsce: 

      • Julia Kuta kl. 4
      • Adrian Kuta kl. 5
      • Wojciech Warzecha kl. 6
      • Natalia Kuc kl. 7

      II miejsce:

      • Antoni Meuś kl. 4
      • Julia Kubala kl. 5
      • Szymon Kolarz kl. 6
      • Mateusz Matusik kl. 7

      III miejsce:

      • Kamila Lechowska kl. 4
      • Nikola Obcowska kl. 5
      • Oliwia Lipiec kl. 6
      • Julia Gwóźdź, Bartosz Górak kl. 7
      • Natalia Łabaj kl. 8

      „Zostań Mistrzem Kaligrafii”

      I miejsce:

      Julia Kuta kl. 4

      Joanna Milewska,  Zuzanna Smorga kl. 7

      Amelia Majewska kl. 8

      II miejsce:

      Wiktoria Pechcińska kl. 4

      Natalia Kuc, Bartosz Górak kl. 7

      Dawid Dulik kl. 8

      III miejsce:

      Kamila Lechowska, Daniel Nizioł, Bartosz Matusik kl. 4

      Natalia Stanek kl. 7

      Maciej Gwóźdź kl. 8

      Laureatom konkursów gratulujemy!

      Ewa Nowaczkiewicz

       

     • OTWP - podium należało do NAS!!!

     • W piątek 25.03.2022 roku uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych  w Dobrowodzie wzięli udział u Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  Eliminacje gminne odbyły się w Busku Zdroju w 2 grupach wiekowych.

      W I grupie wiekowej - uczniowie szkół podstawowych - klasy I-IV  - dzieci z naszej szkoły zajęły całe podium!!!

       I miejsce - Hubert Górak uczeń klasy III

       II miejsce - Bartosz Matusik uczeń klasy IV

       III miejsce - Kamila Lechowska uczennica klasy IV

      W II grupie wiekowej - uczniowie szkół podstawowych - klasy V-VIII  - dzieci z naszej szkoły zajęły 2 czołowe miejsca:

      I miejsce - Szymon Lechowski uczeń klasy VII

      II miejsce Mateusz Matusik uczeń klasy VII

      Gratulacje!!!

      Dzieci wezmą udział w eliminacjach powiatowych OTWP, które odbędą się  w kwietniu w PSP w Busku -Zdroju.

      Bartoszowi Górakowi zabrakło 2 punktów do 3 miejsca. Myślę, że teraz zdobyta wiedza zaowocuje w przyszłości.

      Wszyscy podkreślali dużą skalę trudności testów i wysoki poziom uczestników. Zwycięstwo cieszy tym bardziej, iż po dwurocznej przerwie spowodowanej pandemią uczniowie przygotowani pod moim kierunkiem zajęli 5 z 6 miejsc możliwych do zdobycia. Na uwagę zasługuje także fakt, że po wielu latach dominacji chłopców jest wśród uczestników dziewczynka, która podjęła się tak trudnego wyzwania.

      Serdeczne podziękowania dla rodziców.

       mgr Barbara Wielgo

     • XI Powiatowego Konkursu Mitologicznego pt. „Świat starożytnej Grecji”.

     • Dnia 15 marca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Busku - Zdroju  odbył się gminny etap XI Powiatowego Konkursu Mitologicznego pt. „Świat starożytnej Grecji”.

      Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o literaturze antycznej i jej ponadczasowości, budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą starożytną, wykazanie się znajomością treści mitów greckich, doskonalenie umiejętności czytania  ze zrozumieniem, integrowanie uczniów z różnych szkół i promowanie uczniów uzdolnionych z przedmiotów humanistycznych.

      Konkurs miał  formę pisemną (pytania zamknięte, otwarte, krzyżówki, czytanie ze zrozumieniem).                              

      Do zmagań konkursowych przystąpiło troje uczniów naszej szkoły:

      1. Daniel Dulik –  klasa 5
      2. Julia Gwóżdź – klasa 7
      3. Natalia Kuc –    klasa 7

      Do etapu powiatowego, który odbędzie się   dn. 17 maja 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Busku – Zdroju, zakwalifikowała się Julia Gwóźdź.

      Gratulujemy!

      Ewa Nowaczkiewicz

     • Powitanie Wiosny.

     • Nareszcie nadeszła wiosna! W poniedziałek, 21 marca, oficjalnie obchodziliśmy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w naszej szkole. W klasach pojawiły się wiosenne dekoracje i tematycznie związane z tym świętem tablice, nie zabrakło również strojów w zielonym kolorze. Wiemy też, że wśród popularnych zwyczajów związanych z tym dniem jest topienie Marzanny. Postać Marzanny symbolizowała boginię zimy oraz śmierci, której pozbywano się na rzecz cieplejszej pory roku. W tym dniu odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „ Najładniejszy kwiat wiosenny”.  Konkurs  został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

      I kategoria : PP i „0”

      I miejsce - Aron Gwóźdź

      II miejsce -  Amelia Kolarz

      III miejsce – Jan Nowocień

      Wyróżnienia: Aleksandra Zielińska, Filip Kosałka

      II kategoria : kl. I – III

      I miejsce - Kornel Woś

      II miejsce –Bartosz Świątek

      III miejsce – Amelia Gwóźdź, Anita Maj, Franciszek Meuś

      Wyróżnienia: Wojciech Gola, Kamil Kopeć

      III kategoria : kl. IV- VIII

      I miejsce -Wiktoria Pechcińska

      II miejsce -Julia Kuta

      III miejsce – Emilia Furgoł

      Wyróżnienia:Zuzanna Jurecka, Julia Gwóźdź, Kamila Lechowska, Joanna Milewska, Bartosz Górak, Szymon Lechowski

      W konkursie udział wzięło 42 uczniów. Uczniowie najlepszych prac otrzymali dyplomy, wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali upominki.

      Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

      Ewa Złotnik

     • "Bezpieczeństwo w sieci" - konkurs Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

     • 10 marca 2022r. odbył się konkurs organizowany w ramach programu "Szkoła bezpieczne miejsce - szkoła dialogu" pt. "Bezpieczeństwo w sieci" przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - etap szkolny. 

      Celem konkursu jest :

      1. rozwijanie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, praw każdego człowieka do prywatności oraz z ochroną danych osobowych.
      2. rozwijanie umiejętności korzystanie z zasobów Internetu, wyszukiwania wartościowych treści,
      3. zapoznanie z przejawami cyberprzemocy i przestępstwami dokonywanymi w sieci z udziałem młodego człowieka oraz ich konsekwencjami.

      Konkurs organizowany był dla trzech grup wiekowych: kl. I-III - konkurs plastyczny, Kl.IV-VI- konkurs wiedzy, Kl.VII-VIII - konkurs wiedzy.

      Zwycięzcami konkursu na etapie szkolnym są:

      KL.I-III - Igor Smak -kl.II - I miejsce

      Kl.IV-VI - Zuzanna Jurecka- kl.IV - I miejsce

                     Maja Misztal -klV - II miejsce

                     Julia Kuta kl.IV, Adrian Kuta - kl.V - III miejsce

      kl.VII-VIII - Bartosz Górak - I miejsce

                        Kamil Burchan -kl.VIII - II miejsce

                        Szymon Lechowski -kl.VII - III miejsce

      W konkursie wzięło udział 20 osób z kl.IV-VIII. 

      Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i zwycięzcom życzymy powodzenia na etapie rejonowym.

      Bożena Krupa, Dorota Olszowa

     • "Świętokrzyskie Niehejtuje" - kampania ŚUW w Kielcach

     • W lutym nasza szkoła dołączyła do kampanii społecznej #świętokrzyskieNIEhejtuje pod hasłem "Szanujmy, nie hejtujmy. Razem możemy więcej" zorganizowanej przez Swiętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. 

      Celem kampani było uświadamienie uczniom niebezpieczeństwa z fali hejtu i konsekwencji z nim związanych.

      Cykl lekcji z informatyki w każdej klasie poświęcony był tematyce hejtu, radzenia sobie z mową nienawiści, upokarzania, wyśmiewania, poniżania itp. Uczniowie oglądali odpowiednie filmiki min. zamieszczone na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, dyskutowali na temat przyczyn i skutków jakie wynikają ze stosowania hejtu, wspólnie uczyli się  dobrego przekazu. Dowiedzieli się w jaki sposób i gdzie zgłosić hejt. 

      Bożena Krupa 

    • Dzień Bezpiecznego Internetu
     • Dzień Bezpiecznego Internetu

     • 8 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, w tym roku pod hasłem "Działajmy razem". 

      Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

      Nasza szkoła również w tym roku przyłączyła się do akcji obchodów DBI. 

      Celem akcji było   inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. 

      Uczniowie z młodszych klas oglądali filmiki z SaferInternet pt. "Owce w sieci", "Necio" na podstawie których poznali zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Wzięli udział w konkursie plastycznym pt. "Bezpieczeństwo w sieci".

      Uczniowie starszych klas w oparciu o materiały edukacyjne i filmy "SELMA - pokonaj hejt" oraz materiały zawarte na stronie ŚUW poznali, w jaki sposób rozpoznać i chronić się przed cyberprzemocą, hejtem w sieci, gdzie szukać pomocy, uczyli się dobrego przekazu. Brali udział w konkursie wiedzy pt."Bezpieczeństwo w sieci".Wykonali gazetkę ścienną na korytarzu szkolnym dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. 

      Wychowawcy w klasach rozmawiali z rodzicami na temat " Jak chronić dziecko przed cyberprzemocą w sieci".

      Bożena Krupa