• Kreatywne jajko wielkanocne

     •  

                       Konkurs plastyczny  „Na kreatywne jajko wielkanocne”

       

       Uczniowie naszej szkoły z klas „0”, 1,2 i 3 wzięli udział w konkursie plastycznym „ Na kreatywne jajko wielkanocne”, którego organizatorem było Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju.

      Celem konkursu było kultywowanie tradycji świątecznych oraz aktywne przygotowanie się do świąt Wielkanocnych, promowanie pozytywnych postaw wobec tradycji i kultury ludowej ,inspirowanie dzieci oraz młodzieży do pracy twórczej oraz rozwijanie technik plastycznych, pobudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

      Przedmiotem konkursu było wykonanie pisanki wielkanocnej dowolną techniką o minimalnej wysokości 40 cm.

                 3 kwietnia wszystkie dzieci zostały zaproszone po odbiór dyplomów i nagród. Konkursowe kreatywne jajka stanowiły ciekawą  atrakcję dla mieszkańców i turystów w tym kuracjuszy w Domu Zdrojowym w Busku -Zdroju .

      Z Oddziału przedszkolnego „0” Malwinka Maj otrzymała wyróżnienie, Gabriela Stępień, Aleksandra Zielińska i Hania Misztal –dyplomy.

            Z kl.1 uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie to: Zuzia Koziara( wyróżnienie), Jan Domagała ( wyróżnienie), Franciszek Sieradzki, Kuba Chrzanowski.

      Z kl.2 Nowocień Filip ( I msc.), Franciszek Kubala, Kornel Woś, Jan Zieliński, Wilk Wiktor, Maj Anita, Wiktoria Guździoł (wyróżnienie), Świątek Bartosz.

      Z kl.3  Natalia Chrzanowska ( wyróżnienie) ,Igor Smak (wyróżnienie), Oleg Kaszuba, Marcel Lechowski.

       

                                                    Gratulujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie.

       

                                                                                                                      Marta Skowrońska

       

     • Kodeks Kumpla

     • Realizując jedno z zadań wynikających z planu profilaktyczno – wychowawczego na zajęciach z pedagogiem specjalnym został przeprowadzony cykl spotkań mających na celu rozwijanie postaw społecznych: szacunku do drugiego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych, potrzeby pomocy słabszym i potrzebującym. Formą działań profilaktycznych było stworzenie „Kodeksu Dobrego Kumpla”.

      Uczniowie podczas zajęć zapisywali takie cechy jakimi powinien charakteryzować się dobry kumpel.

      Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno jest jednym z kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/23.

      Renata Bugdalska

     • XXXI Tydzień Kultury Języka

     • XXXI Tydzień Kultury Języka

      W dniach 13 - 18 marca 2023 r. obchodziliśmy w naszej szkole XXXI Tydzień Kultury Języka. Jego nadrzędnym celem jest uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu. Motyw przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” (Wisława Szymborska). Z tej okazji została przygotowana gazetka okolicznościowo, dzięki której uczniowie mogli dowiedzieć się ciekawostek dotyczących czytelnictwa w Polsce, w jaki sposób czytanie wpływa na funkcjonowanie mózgu, jakie są najpopularniejsze odmiany gatunkowe literatury pięknej oraz poznać zasady korzystania z książek w czasie czytania. Dodatkowo na drzwiach pracowni lekcyjnych pojawiły się „zrywki” z archaizmami oraz hasłem: „Ocal słowo od zapomnienia”.

      Był to tydzień tradycyjnie poświęcony zagadnieniom poprawności ortograficznej i językowej. Uczniowie klasy VIII przygotowywali się do Wojewódzkiego Dyktanda pn. „Oko w oko z ortografią” czytając legendy świętokrzyskie, które były inspiracją dla autorów konkursu. Dodatkowo trwało też intensywne przygotowanie do Powiatowego Konkursu Mitologicznego. Wybrani uczniowie z klasy V i VI poznawali opowieści o bogach i bohaterach, pochodzenie i znaczenie związków frazeologicznych oraz wyrazów, które są zapożyczeniami z języka greckiego.


       

     • Palma Wielkanocna

     • Szkolny konkurs „Najpiękniejsza palma wielkanocna” rozstrzygnięty-20.03.2023

      To są palmy przewspaniałe
      Zrobione z wierzbowych gałązek, z suszonych kwiatów i wstążek
      Dajemy wam palmy w darze, bo tak stary zwyczaj każe.
      Bo dawno temu wierzono, że palmy złe moce odgonią.”

      Palma to jeden z symboli zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Z tej okazji w szkole został zorganizowany konkurs na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną

      Celem zorganizowanego konkursu było propagowanie tradycji i zwyczajów  związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej  oraz  integracja społeczności szkolnej.

      Konkurs skierowany był do uczniów z klas I – VIII.

      Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność z regulaminem, dobór i różnorodność materiałów, samodzielność, staranność i ogólne wrażenie artystyczne.

      Wszystkie zgłoszone palmy były wyjątkowo piękne, kolorowe i pomysłowe. Ich stworzenie wymagało dużo pracy i poświęconego czasu. Efekty  końcowe przeszły nasze oczekiwania.

      Jury przyznało następujące miejsca:

      W kategorii klas I-III

      I miejsce- Koziara Zuzanna

      Bartosz Świątek

      II miejsce- Jan Domagała

      Emilia Nowak

      III miejsce- Łukasz Kopeć

      Lena Putek

      Marcel Lechowski

      W kategorii klas IV-VIII

      I miejsce- Wiktoria Pechcińska

      Kuta Julia i Adrian

      Zuzanna Smorga

      II miejsce- Szymon Lechowski

      Kamila Lechowska

      III miejsce- Daniel Nizioł

      Kamil Kopeć

      Matusik Bartosz

      Uczniowie, którzy zajęli I miejsca w szkolnym konkursie wzięli udział w Konkursie organizowanym przez BSCK, który miał miejsce 30 marca w Busku Zdroju. Z naszej szkoły Palma Zuzanny Smorgi zastała nagrodzona.

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy laureatom !

      Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na Apelu z okazji 18 Rocznicy Śmierci Jana Pawła II 5 kwietnia.

      Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!

     • Powitanie wiosny w przedszkolu

     • Przedszkolaki witają wiosnę!


       

      Na promyku słońca tuż po pierwszej burzy

      Przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.

      Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,

      Witały ją także wszystkie przedszkolaki…” (E. Budryk)


       

      21 i 22 marca dzieci z naszego przedszkola obchodziły Pierwszy Dzień Wiosny. To doskonała okazja, aby wspólnie świętować nadejście tej pięknej pory roku. W tych dniach wszyscy bawili się doskonale. Pierwszego dnia uroczyście żegnaliśmy zimę i witaliśmy wiosnę tylko w sali ze względu na złe warunki pogodowe. Były piosenki, tańce, quiz wiedzy dotyczący zwiastunów wiosny, układnie puzzli na tablicy interaktywnej oraz opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi. Niewątpliwie największą atrakcją dla przedszkolaków był spacer w towarzystwie Panny Marzanny i jej podpalenie zgodnie z tradycją. Przedszkolaki przywoływały wiosnę głośnymi okrzykami i stworzyły dla niej piękne kredowe prace.

      M. Nowocień

      M. Sobczak

     • Złote Szkoły NBP

     • Udział Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w III edycji Programu „ Złote Szkoły NBP”

      Kolejny już raz nasza szkoła wzięła udział w Programie „ Złote Szkoły NBP” w tym roku to już trzecia edycja , której hasło przewodnie brzmiało:  „ Poznajemy Bank Centralny”

      W szkole, która ubiega się o tytuł „Złotej Szkoły NBP” i nagrody, zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna to minimum dwóch nauczycieli i od pięciu do dziesięciu uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel-koordynator. Drużyna opracowuje pomysły na wykonanie 3 zadań, które następnie przeprowadza w szkole.

      Była to : Lekcja ekonomii, warsztaty oraz debata.

      Nasi uczniowie podczas zadań wykazali się niesamowitą wiedzą i kreatywnością. Do współpracy zaprosiliśmy również przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego z  oddziału
      w Kielcach, który w ciekawy sposób opowiadał o roli Banku Centralnego o emisji pieniądza oraz jego zabezpieczeniach.

      Udział w programie to ciekawa pełna wiedzy i dobrej zabawy podróż w świecie ekonomii
      i finansów. Świecie, który jest jednym z ważnych elementów naszego codziennego życia. Chociaż z niecierpliwością czekamy na wyniki już wiemy, że dostaliśmy super nagrodę
      w postaci praktycznej wiedzy, która w przyszłości na pewno zaowocuje.

      Bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji zadań Pani Dyrektor Barbarze Guzińskiej, Pani Joannie Zych oraz Pani Anicie Skotnickiej, oraz przedstawicielowi Banku NBP oddział
      w Kielcach  Panu  Łukaszowi Pastuszyńskiemu. Ogromne podziękowania dla uczestników za  cudowną pracę zespołową i zaangażowanie w realizację programu .

       

      Nauczyciele Koordynatorzy: 

      Justyna Konopka , Joanna Chudzińska

     • 160. Rocznica Powstania Styczniowego

     • 160.ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

      W ramach upamiętnienia 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego uczniowie klas IV - VI PSP w Dobrowodzie im. Jana Długosza wzięli udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym nt. „Powstanie styczniowe w interpretacji plastycznej”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej o tematyce powstańczej ze szczególnym uwzględnieniem postaci i bohaterów tego wydarzenia, sceny batalistycznej, sceny rodzajowej czy symboli powstania. Prace konkursowe wykonane zostały w technikach: malarskich i rysunkowych w formacie A3.

      Celem w/w konkursu było:

      - upamiętnienie wybuchu powstania, miejsc, postaci i wydarzeń związanych z Powstaniem Styczniowym i jego skutkami

      - popularyzacja tego zrywu narodowego za pomocą wypowiedzi plastycznej

      - kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku wobec bohaterów Ojczyzny

      - zachowanie pamięci o poległych Polakach w walce narodowowyzwoleńcze

      Prace plastyczne oceniła Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący - p. B. Guzińska - dyrektor szkoły członek p. A. Rak - nauczyciel historii , członek J. Chudzińska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Komisja dokonała oceny według kryteriów:

      1. Zawartość merytoryczna i zgodność z tematem: „Powstanie Styczniowe w interpretacji plastycznej”

      2. Innowacyjność, pomysłowość podejścia do tematu

      3. Estetyka wykonania

      Laureatami zostali uczniowie:

      I miejsce – Wiktoria Pechcińska kl.5

      II miejsce – Bartosz Matusik kl. 5 i Zuzanna Jurecka kl. 5

      III miejsce – Małgorzata Wilk kl. 5 i Julia Kuta kl. 5

      Wyróżnienie:

      Adrian Kuta kl. 6 i Kamila Lechowska kl. 5

      Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i nagrody rzeczowe.

      Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki.

      Organizatorami w/w konkursów były: p. A. Rak i p. J. Chudzińska.

      Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujmy za udział zaś laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • OTWP

     • OTWP – kolejne wygrane!!!

                  23.03.2023 roku uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych                                   w Dobrowodzie wzięli udział u Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  Eliminacje gminne odbyły się w Busku Zdroju w 2 grupach wiekowych.

      W I grupie -uczniowie szkół podstawowych - klasy I-IV tylko jeden uczeń                      z naszej szkoły brał udział w rywalizacji.                                                                        Hubert Górak z IV klasy pokonał wszystkich i zajął  I miejsce.

      W II grupie wiekowej - uczniowie szkół podstawowych - klasy V-VIII                       PODIUM!!! należało do  dzieci z naszej szkoły:

      I miejsce - Mateusz Matusik uczeń klasy VIII

      II miejsce Szymon Lechowski uczeń klasy VIII

      III miejsce Bartosz Górak uczeń klasy VIII

      Kamila Lechowska, Bartosz Górak i uczennica z innej szkoły uzyskali ta samą ilość punktów. Dlatego o trzecie miejsce była dogrywka. Uczniowie  dostali dodatkowe 10 pytań. Tym razem panie musiały uznać wygraną Bartosza.

      Myślę, że u Kamili wiedza zdobyta w przygotowaniach zaowocuje w przyszłości. Tak jak i u Bartosza Matusika i Wiktorii Pechcińskiej, którzy w eliminacjach szkolnych zajęli IV miejsce.

      Wszyscy podkreślali dużą skalę trudności testów i wysoki poziom uczestników. Na uwagę zasługuje fakt,  że uczniowie przygotowani pod moim kierunkiem zajęli 4 z 6 miejsc godnie reprezentując naszą szkołę!

      Gratulacje!!!

      Dzieci wezmą udział w eliminacjach powiatowych OTWP, które odbędą się                     w kwietniu w PSP w Busku -Zdroju.

      Serdeczne podziękowania dla rodziców.

                                                                                                    mgr Barbara Wielgo

     • Laboratoria Przyszłości

     • Druk 3D stanowi jedną z nowinek cieszących się rosnącą popularnością. Na całym świecie uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich stawiają swoje pierwsze kroki we włączaniu tej technologii w zajęcia. Drukarki 3D wkraczają na szeroką skalę do polskich szkół dzięki programowi Laboratoria Przyszłości.

       Biblioteka modeli 3D zawiera materiały dydaktyczne z kilku kategorii tematycznych. Mogą mieć one zastosowanie praktycznie na każdej lekcji czy kole zainteresowań, a ograniczeniem jest wyłącznie wyobraźnia. Sprzęt zapewnia atrakcyjny, angażujący przekaz wiedzy, uczy projektowania 3D, przyczynia się do rozwoju kreatywności i umiejętności technicznych. Wdraża uczniów do obsługi nowoczesnych urządzeń i korzystania z niezbędnego oprogramowania.

      W klasach 4 -8 na lekcjach informatyki uczniowie poznawali zasady pracy z drukiem 3D.

     • Powstanie Styczniowe w oczach dziecka.

     • Udział uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Dobrowodzie w Gminnym Konkursie Plastycznym  o tematyce powstańczej pod nazwą „Powstanie Styczniowe w oczach dziecka” dedykowane dla uczniów klas I-VII publicznych szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój.

      Organizatorem Konkursu było Buskie Samorządowe Centrum Kultury .

      Myślą przewodnią  Konkursu było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
      w szczególności wśród młodego pokolenia (uczniów publicznych szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój) - nauka przez zabawę.

      W kategorii  klas I – III  szkołę reprezentowali :

      Bartosz Świątek uczeń klasy II  zajmując I miejsce 

      Wiktoria Guździoł  uczennica klasy II zajmując III miejsce

      natomiast w kategorii klas IV – VII  swój plakat przygotowała Wiktoria Pechcińska uczennica klasy V zajmując I miejsce .

      Gratulujemy laureatom, wychowańcom oraz  opiekunom  i  życzymy dalszych sukcesów.

     • Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Oko w oko z ortografią”

     • Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Oko w oko z ortografią”

      Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na etapie szkolnym i powiatowym konkursu wszyscy uczniowie z klasy VIII napisali dyktando przygotowane przez organizatorów i przesłane w dniu konkursu do szkoły. Do etapu powiatowego konkursu zakwalifikowała się uczennica klasy VIII Natalia, Kuc, która w etapie szkolnym otrzymała wymagane 80% punktów. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz rozwijanie ich zainteresowań polską pisownią. Tegoroczne teksty dyktanda dotyczyły legend świętokrzyskich.

      Dziękujemy Natalce za udział w etapie powiatowym.

      Ewa Nowaczkiewicz


       

     • Pierwszy dzień Wiosny w klasach 4-8

     • 21 marca to dzień rozpoczęcia kalendarzowej wiosny, pory roku, kiedy przyroda budzi się do życia. Wiosna to słońce, zielone pąki i pierwsze kwiaty, to świergot ptaków i powiew ciepłego wiatru, dlatego jest tak niecierpliwie wyczekiwana przez wszystkich. Początek astronomicznej wiosny wyznacza dzień równonocy wiosennej. W tym roku był to poniedziałek 20 marca. Następny dzień 21 marca to początek kalendarzowej wiosny.

      Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole to dzień, który pozwala uczniom wykorzystać kreatywność. W tym dniu uczniowie mieli przynieść wszystkie potrzebne akcesoria w czymś co zastąpi im plecak, uczniowie nasi wykazali się niezwykłą pomysłowością. Dobra zabawa, integrowanie szkolnej społeczności oraz rozluźnienie szkolnej atmosfery to nie jedyne cela dnia bez plecaka. Zadaniem tego dnia jest zwiększenie świadomości na temat trudnych warunków bytowych wielu uczniów oraz trudności w dostępie do edukacji.

      Na początku dnia wszyscy uczniowie spotkali się w  klasach w dwóch grupach na poranku filmowym. Następnie pod opieką wychowawców przygotowywali drugie śniadanie. Zależało nam, aby wspólnie spożyty posiłek połączyć z przypomnieniem przede wszystkim ważnej roli śniadania, ale także zasad zdrowego odżywiania, wartości odżywczych warzyw, owoców i wybranych produktów.

      Od godziny 11.00 uczniowie klas 4-8 na sali gimnastycznej wykonywali zaplanowane zadania. Nastąpiła prezentacja klas. Klasy ubierały się w elementy związane z wiosną oraz przygotowywały przyśpiewki i wierszyki związane z tematem pierwszego dnia wiosny.

      Klasa 6 i 7 przygotowała spektakl profilaktyczny na temat szkodliwości dopalaczy. W tym dniu przypada również Światowy Dzień Zespołu Downa, ta data nie jest przypadkiem i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów. Symbolem zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Uczniowie włączając się w akcję założyli kolorowe, różne skarpetki.

      Zakończeniem tej części spotkania było wspólne zatańczenie Belgijki, która była rozgrzewką do rozgrywek międzyklasowych w piłkę nożną. Rywalizacja trwała od godziny 12.00

      Pan Sędzielewski sędziował mecze piłki nożnej między klasami. W rozgrywkach wzięły udział klasy 4 -8. Mecze były rozgrywane systemem każdy z każdym. Po emocjonujących i pełnych poświęceń meczach zostały wyłonione najlepsze drużyny:

      1 miejsce – klasa 6

      2 miejsce – klasa 8

      3 miejsce – klasa 5

      4 miejsce – klasa 7

      5 miejsce – klasa 4

      Gratulacje dla wszystkich klas za zaangażowanie podczas meczów.

      W godzinach od 12.00 – 14.00 uczniowie , którzy nie brali udziału w rozgrywkach w piłkę nożna mogli uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela chemii Pana Majchra. Podczas zajęć mogli obserwować zachowanie różnych substancji chemicznych podczas prezentowanych doświadczeń.

      Dziękujemy za tak aktywnie i mile spędzony dzień.

       

      Renata Bugdalska

     • Gminny Konkurs Mitologiczny

     • Gminny Konkurs Mitologiczny

      W poniedziałek 20 marca w SP nr 2 w Busku - Zdroju odbył się gminy etap Powiatowego Konkursu Mitologicznego.   

      Głównym celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci znajomości mitologii greckiej, tak ważnej dla europejskiego dziedzictwa kulturowego.  

      W zmaganiach konkursowych wzięły udział dwie uczennice klasy piątej, Zuzanna Jurecka                  i Kamila Lechowska oraz Adian Kuta z klasy szóstej. Musieli  dokładnie znać treść mitów poznanych na lekcjach języka polskiego i historii  oraz samodzielnie poznać mity spoza podstawy programowej. Na etapie gminnym uczestnicy rozwiązywali niełatwy test, który był okazją do sprawdzenia się z tej niełatwej dziedziny.

      Ewa Nowaczkiewicz

     • Powitanie Wiosny w klasach 0 - III

     • „Maszeruje  wiosna….”,

      tymi słowami piosenki rozpoczęliśmy obchody pierwszego dnia wiosny.

      21 marca w sali gimnastycznej naszej szkoły zebrali się uczniowie kl.1,2,3 oraz dzieci z Zerówki pod opieką wychowawców. Ten wiosenny dzień rozpoczęła pani dyrektor Barbara Guzińska witając wszystkich zebranych.

      Świętowanie rozpoczęliśmy od konkursu recytatorskiego „Wiosna wierszem malowana”. Przedstawiciele klas po eliminacjach klasowych mogli zaprezentować się większej publiczności. Przebrani wiosennie recytowali wiersze min.: „Wiosenny deszczyk”, „ Wiosenny czarodziej”, „ O wiośnie”. Jury oceniało uczestników na poziomie każdej grupy wiekowej, biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, kulturę słowa (poprawność językową), interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury dokonało oceny prezentacji i wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

      Kolejnym działaniem był konkurs na przebranie wiosenne. Tu również dzieci zaprezentowały się kolorowo i pomysłowo. Jury wszystkim uczestnikom wręczyło nagrody. Na zakończenie ubraliśmy się, wzięliśmy marzanny  i wyszliśmy przed szkołę aby przegonić złą zimę wołając: „Precz zimo zła”.

                     Mamy nadzieję, że obchody Dnia Wiosny dostarczyły wszystkim wiele radości oraz stały się źródłem wspólnej zabawy, wielu przeżyć i satysfakcji wszystkich uczestników.

        Wychowawcy kl.I,II,III,”0”

     • Dzień Matematyki

     • DZIEŃ MATEMATYKI W NASZEJ SZKOLE

      14 marca 2023 r. – Światowy Dzień Matematyki - Święto liczby π.

      Święto Matematyki kierowane było do wszystkich uczniów. Zaplanowane konkursy nie wymagały specjalnej wiedzy matematycznej – wystarczył otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką. Udział w grach i zabawach matema

      atematycznych miał na celu pokazać inną stronę tej nauki.
      W tym roku szkolnym uczniowie klas 0-III wykonywali różnokolorowe, matematyczne mozaiki i wymyślali wierszyki- rymowanki o liczbach, działaniach oraz figurach geometrycznych.

      W konkursie „ Matematyczne mozaiki” zwycięzcami zostali:

      I MIEJSCE: Malwina Maj, Nadia Kuc, Anita Maj, Alicja Stanek

      II MIEJSCE: Hanna Misztal, Zuzanna Koziara, Wiktor Wilk, Igor Smak

      III MIEJSCE: Mikołaj Wielgo, Lena Putek, Wiktoria Guździoł, Antonina Gwóźdź

      WYRÓŻNIENIA : Gabriela Stępień, Nikodem Jaros, Jan Zieliński, Marcel Lechowski

      Najpiękniejsze wierszyki- rymowanki napisali: Lena Smorga, Bartosz Świątek, Marcin Łukasik oraz Franciszek Kubala.

      W klasach IV- VIII tematem dominującym była liczba „ π” . Dzieci wykonały piękne prace , płaskie i przestrzenne w różnych technikach. Używały różnych materiałów: drutu, włóczki, drewna, plasteliny, modeliny itp. Były też liczby „ π” upieczone z ciasta. Wszystkie prace bardzo ciekawe i starannie wykonane. Najpiękniejsze prace zostały nagrodzone dyplomami. Pani dyrektor ufundowała też nagrody rzeczowe. Wszystkie nagrodzone prace mogliśmy podziwiać na wystawce szkolnej.

      W tym dniu odbył się również „Turniej szachowy” dla klas I- V. Turniej prowadziła pani Danuta Dziadek- opiekun szkolnego koła szachowego. Zainteresowanie turniejem było bardzo duże, do udziału zgłosiło się 23 uczniów. Chętni uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe, grupa młodsza kl. I-III oraz grupa starsza kl. IV-V. Turniej odbywał się na zasadzie szybkich rozgrywek. O wygranej meczu stanowił „szach mat”. Szachiści wykazali się wielkim skupieniem i uczciwie walczyli o przejście do kolejnego etapu. Obserwując trwający turniej dało się zauważyć że mamy w naszej szkole bardzo wielu zdolnych szachistów którzy z pasją rozwijają swoje umiejętności w najstarszej strategicznej grze świata.

      W kategorii dla klas I-III zwycięzcami byli:

      Zofia Ficek- I miejsce

      Jan Domagała- II miejsce

      Emilia Nowak- III miejsce

      Weronika Kolarz- IV miejsce


       

      W kategorii dla klas IV- V zwycięzcami zostali:

      Bartosz Matusik- I miejsce

      Daniel Nizioł- II miejsce

      Mateusz Curyło, Zuzanna Jurecka- III miejsce

      Kamila Lechowska- wyróżnienie

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział w obchodach Dnia Matematyki w naszej szkole.

      Anita Skotnicka- nauczyciel matematyki


       

     • Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas VI - VIII

     • Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas VI - VIII

       

      Dnia 7 marca dwoje uczniów klasy VIII wzięło udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Busku – Zdroju. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności starannego pisania z zachowaniem reguł ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Został on poprzedzony Szkolnym Konkursem Ortograficznym, który wyłonił najlepszych znawców ortografii.

      Nasi uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze. Drugie miejsce zajęła Natalia Kuc, zaś Mateusz Matusik otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy!

      Ewa Nowaczkiewicz

     • Warsztaty z Akademią Pozytywnej Profilaktyki

     • 27.pdf​​​​​​​

      Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w dniu 02.03.2023 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat zagrożeń behawioralnych. Zajęcia prowadzone były przez pana Marka Wąsika- Jest On  managerem - motorem napędowym Akademii.

      Pan Marek mówi o sobie:

      "Jeśli zadzwonicie na numer podany na naszej stronie, to po drugiej stronie słuchawki znajdziecie właśnie mnie. Zajmuję się logistyką oraz finansami. Jest to zgodne z moim doświadczeniem, które zdobywałem w sektorze bankowości przez długie lata; zanim praca szkoleniowca skradła moje serce na dobre, zajmowałem się właśnie finansami. Uwielbiam być w ruchu, poznawać nowych ludzi, dlatego z entuzjazmem przyjąłem propozycję Dominiki, żeby do Niej dołączyć. Wreszcie miałem możliwość realizowania się w wyuczonym zawodzie, co pochłonęło mnie całkowicie. Praca z dziećmi i młodzieżą nauczyła mnie cierpliwości i pokory". 

      Warsztaty, które zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły zaprojektowane są na podstawie najnowszej wiedzy o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących. Ważne jest bowiem, aby od początku mądrze towarzyszyć uczniowi, wspierając jego integralny rozwój.

      Renata Bugdalska

     • Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

     • Regulamin szkolnego konkursu na: „ Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”

      W Publicznej  Szkole Podstawowej im. J. Długosza

      w Dobrowodzie

       

      Organizatorzy:  Pani Joanna Zych i Pani Renata Bugdalska

       

      1. Cele konkursu
       • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
       związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
       • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości
       ludowej;
       • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych;
       • Przekaz wartości i tradycji ludowej;
       • Integracja społeczności lokalnej;
       • Promocja dorobku kulturowego.
      2. Zadania konkursowe
       W konkursie mogą brać udział uczniowie  klas 0-VIII.  Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.
       Polecana technika wykonania: materiały naturalne: bukszpan, bazie( gałązki wierzbowe) suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp. Nie będą brane pod uwagę Palmy zawierające elementy z plastiku lub inne sztuczne ozdoby.
      3. Warunki udziału
       Praca  wykonana indywidualnie. Rozstrzygnięcie konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: klasy- O- III i klasy IV-VIII.
      4.  Prace powinny być dodatkowo opisane twardą metryczką zawierającą
       następujące informacje: imię  i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, adres, klasa i opiekun konkursu. Metryczka jest zrobiona na komputerze i stabilnie przymocowana.
      5.  Ocena prac:
        Do konkursu nie zostaną dopuszczane prace zwierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych;
      6.  Kryteria oceny prac:
       Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
       · Zgodność z regulaminem konkursu;
       · Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu;
       · Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;
       · Wielkość i bogactwo użytych materiałów;
       · Estetykę wykonania pracy
      7. Miejsce i czas składania prac.
      • Prace przynosimy na świetlicę szkolną w dniu 20 marca. Po tym terminie prace nie będą oceniane.

       

      Organizatorzy