Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
 • XV Międzyszkolny konkurs wiedzy o sławnych Polakach pt. ,,Szukamy autorytetów".

  Dnia 10.05.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach odbył się XV Międzyszkolny konkurs wiedzy o sławnych Polakach pt. ,,Szukamy autorytetów".

  Uczestnicy konkursu napisali test dotyczący życia i działalności 12 sławnych Polaków: Mikołaja  Kopernika, Jana Kochanowskiego,  Józefa Wybickiego, Tadeusza Kościuszki, Jana Matejki, Fryderyka Chopina, Marii Skłodowskiej – Curie, Henryka Sienkiewicza, Józefa Piłsudskiego, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, świętego Jana Pawła II.

  Test składał się z czterech części.

  I  – rozpoznanie imion i nazwisk sławnych Polaków na podstawie portretów.

  II  – podanie wieku, w którym żyła postać oraz daty urodzin wybranych postaci.

  III  – pytania dotyczące życia i działalności w/w postaci.

  IV  – rozpoznanie postaci na podstawie fragmentu charakterystyki.

  Nasze uczennice wykazały się wspaniałą wiedzą, zajmując w konkursie czołowe miejsca:

  I miejsce - Amelia Gwóźdź – klasa VII

  II miejsc -  Oliwia Kowalska – klasa VI

  III miejsce – Aleksandra Milewska – klasa VI

  Bartłomiej Podolski

  Laureatki konkursu otrzymały nagrody książkowe. Gratulujemy!

                                                                                                          Ewa Nowaczkiewicz

   

   

   

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  W kwietniu otrzymaliśmy wsparcie finansowe do biblioteki szkolnej na zakup nowości wydawniczych na kwotę 4.000 zł. w  ramach

       „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-202

  Priorytet 3: rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

    Cel główny:

    Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

   Cele szczegółowe: 

  1. Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
  2. Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  3. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

      W związku z tym wśród uczniów  naszej szkoły zostaną przeprowadzone ankiety czytelnicze w celu poznania oczekiwań  i ich zainteresowań.

  Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie ankiety przez rodziców.

     Celem przeprowadzonych ankiet  będzie  uzyskanie informacji na temat zainteresowań i oczekiwań ankietowanych  oraz ułatwi przygotowanie zamówienia książek w ramach realizacji projektu.

   

                                                                                                             Marta Skowrońska

 • Spotkanie z pisarką Beatą Andrzejczuk

  Spotkanie z pisarką Beatą Andrzejczuk

      Jednym z wydarzeń Tygodnia Bibliotek w naszej bibliotece było spotkanie autorskie z pisarką Beatą Andrzejczuk. Odbyło się ono w środę, 15 maja. Na spotkanie do MGBP w Busku pojechali uczniowie kl.6 z panią Bożeną Krupą i Martą Skowrońską.

    Beata Andrzejczuk to polska pisarka, autorka powieści dziecięcych i młodzieżowych. Zaczęła od kilkutomowego cyklu opowiadań dla całej rodziny, który nosi tytuł „Opowiastki familijne”. Najwięcej sławy przyniósł pisarce cykl książek napisany we współpracy z młodzieżą gimnazjalną, dotyczącą trudnego okresu dorastania pt. „Pamiętnik nastolatki”. Książki pani Beaty są publikowane nie tylko w Polsce, ale również m.in. w Stanach Zjednoczonych, Austrii, Australii i na Białorusi.

    Licznie przybyłym dzieciom i młodzieży również z innych szkół autorka opowiedziała o swojej twórczości, a szczególnie o czasie, kiedy tworzyła serię „Pamiętnik nastolatki”. Pisarka mówiła o tym, co chciała za sprawą swoich książek osiągnąć, jaki był cel ich napisania oraz skąd czerpała pomysły do kolejnych części serii. Autorka porusza w swojej twórczości tematy trudne, ale ważne dla młodych ludzi – problem wzajemnej akceptacji, tolerancji, relacji między rówieśnikami, a także ich relacji z rodzicami. Pani Beata podkreślała, jak ważne jest wyczucie na innych, empatia i zrozumienie.

  Na zakończenie spotkania każdy mógł sobie zrobić zdjęcie z panią Beatą, a także wziąć od pisarki autograf.

                                                                                                      Marta Skowrońska

   

   

   

 • Gminny Konkurs Recytatorski.

  Gminny Konkurs Recytatorski.

  Dnia 08.05.2019r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. W eliminacjach wzięły udział cztery szkoły z gminy Busko- Zdrój: Dobrowoda, Siesławice , Szaniec, Zbludowice. Dzieci przepięknie recytowały wiersze o przyjaźni i dobrych słowach. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że do powiatowego finału zakwalifikowała się Julia Kubala z kl II. Będzie ona nas reprezentować w kolejnym etapie.

  Gratulujemy. Danuta Dziadek

 • Warsztaty z „Grupą Zaelektryzowani”

  Dnia 8 maja 2019 roku  uczniowie  naszej szkoły  wzięli udział w niecodziennej lekcji pt. „Fizyka wszędzie styka” prowadzonej przez Grupę Zaelektryzowani.

  W programie znalazły się eksperymenty z fizyki i chemii, bezpieczne zabawy z gazami np. ciekłym azotem czy helem. Pokazy odbyły się z wykorzystaniem różnorodnych rekwizytów,  znanych i stosowanych często w życiu codziennym. Uczniowie obserwowali między innymi: zjawisko powstawania chmury  w szklanym słoju, efekt działania fali uderzeniowej.

  Oglądali efektowne pokazy, ale sami również brali udział w niektórych eksperymentach np. zmiana barwy głosu po wypełnieniu płuc helem. Czy to jest bezpieczne? Owszem, jeśli hel nie jest zanieczyszczony innymi gazami oraz jeśli weźmiemy tylko jeden oddech. Gdybyśmy próbowali oddychać helem przez dłuższy czas, to stracilibyśmy przytomność w wyniku niedotlenienia. Prowadzący warsztaty studenci w przystępny sposób opowiadali również o właściwościach i zastosowaniach ciekłego azotu oraz zachowaniu przy tym szczególnej ostrożności.

  Lekcja pt. „Fizyka wszędzie styka” pozwoliła dzieciom dostrzec i zrozumieć ciekawe zjawiska fizyczne, które towarzyszą im często na co dzień a nie zawsze  je  dostrzegają. GRUPA ZAELEKTRYZOWANI pokazała wszystkim, że nauka może być wesoła, widowiskowa, ciekawa i pasjonująca. 

 • WIWAT MAJ 3 MAJ – 228 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

        W dniu 07.05.2019 r. w ZPO w Dobrowodzie odbyła się akademia poświęcona obchodom 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

        Na wstępie uroczystości głos zabrała dyrektor szkoły, pani Barbara Guzińska, która przypomniała zebranym uczniom i nauczycielom jak ważnym dokumentem była Konstytucja  3 Maja z 1791 roku regulująca ustrój naszego państwa.

         Część oficjalna akademii rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem przez wszystkich zebranych hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej -  Mazurka Dąbrowskiego.

         O wydarzeniach, które prowadziły Polskę do nieustannego upadku: o I rozbiorze Polski, o obudzeniu się sumienia narodowego Polaków widzących zbawienie w reformach społeczno – politycznych Sejmu Wielkiego i uchwalonej Konstytucji 3 Maja 1791r., o opozycji magnackiej,  konfederacji targowickiej , wojnie w obronie Konstytucji, a także II i III rozbiorze Polski opowiadali prowadzący akademię: Jakub Farmas i Klaudia Szcześniak uczniowie kl. VIII.  

          Ciekawą formą przekazu w czasie akademii była krótka inscenizacja rozmowy grupy posłów – szlachciców zwykłych awanturników, którzy przenieśli widzów  w czasy trwania obrad Sejmu Wielkiego. Trwa właśnie przerwa w obradach, a grupa posłów żwawo debatuje nad poprawnością reform. Dyskusja pomiędzy posłami w role których wcielili się znakomicie uczniowie klasy VIII tj. Kamil Skotnicki, Kamil Koziara i Marcin Drechnowicz zamienia się w spór polityczny, w czasie którego wady starego ustroju przeciwstawiane są jego zaletami .

         Relacje prowadzących przeplatały wiersze okolicznościowe i patriotyczne w wykonaniu uczniów klas: IV, VII i VIII oraz pieśni w wykonaniu chóru szkolnego: „Wiwat majowa jutrzenko”, „Rota”. Natomiast pieśń „Flaga” zaśpiewała solo  uczennica klasy VIII – Marta Koziara. Na zakończenie akademii  uczennice klasy VIII zaśpiewały piosenkę ,, Pytasz mnie….’’  .

   Akademia bardzo podobała się uczniom oraz nauczycielom, o czym świadczyły gromkie  brawa, zarówno  w trakcie trwania  uroczystości, jak i po jej zakończeniu.

  Dla upamiętnienia tego wydarzenia z historii Polski część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie przygotowali uczniowie klas: IV, VII, VIII,  pod opieką p. Anny Rak  oraz  chór  szkolny pod opieką  p. Renaty Bugdalskiej.

  A.Rak

 • Egzamin ósmoklasisty

  Egzamin ósmoklasisty obejmował  wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.  Jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, jest przeprowadzany w formie pisemnej.

  Egzamin ósmoklasisty był  przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. 15.04 – egzamin z języka polskiego, który trwał  120 minut
  2. 16.04 – egzamin z matematyki, który trwał  100 minut
  3. 17.04 – egzamin z języka obcego nowożytnego,  który trwał  90 minut.

  W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

                                                                                                                                              Renata Bugdalska

 • Państwa głos w debacie MEN o przyszłości polskiej oświaty

  Szanowni Państwo,

  Portal SzkolnaKasa.pl został zaproszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do debaty w ramach "Okrągłego Stołu" edukacyjnego w charakterze strony społecznej reprezentującej rodziców. Gorąco zachęcamy Państwa do włączenia się do dyskusji prowadzącej do reformy polskiego systemu oświaty. Państwa opinie i propozycje przekażemy Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu.

  Formularz umożliwiający Państwu wysłanie opinii dostępny jest pod adresem: apelrodzicow.szkolnakasa.pl

  Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji rodzicom w Państwa szkole. Pozostajemy do Państwa dyspozycji, mając nadzieję na współpracę z Państwem podczas reformy polskiego systemu edukacji.

   

  Z pozdrowieniami,
   
  Dariusz J. Kogut
  Prezes Zarządu
   
   
  INTERNETOWE KONTA KLASOWE
   
  Let Me Pay Sp. z o.o.
  Wiśniowy Business Park
  Iłżecka 26, 02-135 Warsaw, Poland
   
  Fax: +48 22 378 6001

   

 • Palma wielkanocna - konkurs

  Palma wielkanocna - konkurs

  Kochamy polskie tradycje.W naszej szkole odbył się konkurs na najpiekniejszą palmę wielkanocną.Tym razem zwyciężyła palma wykonana przez Wiktorię Pechcińską z kl I.i reprezentowała naszą szkolę na knkursie w BSCK w Busku- Zdroju.Tam Wiktoria otrzymała dyplom, śliczną książke oraz 50 zl ufundowane przez Pana Burmistrza Miasta i Gminy Busko -Zdrój co będzie motywacją do dalszych poczynań artystki.


                                                                                   Gratulujemy
                                                                                                                                                   Danuta Dziadek

 • „Mały Konkurs Recytatorski” - etap szkolny

  Dnia 26.04 2019r. W naszej szkole odbyly się szkolne eliminacje do etapu gminnego „Małego Konkursu Recytatorskiego”, który w tym roku odbywa się pod haslem ' W krainie przyjażni i dobrych słów”. Uczestnicy recytowali piękne wiersze o przyjazni i dobrym zachowaniu.W tym roku na konkursie gminnym naszą szkołe reprezentować będą;

  • Hubert Górak
  • Wiktoria Pechcińska
  • Mateusz Wolicki
  • Julia Kubala
  • Nikola Obcowska
  • Maja Misztal 

                                                                 Gratulujemy i życzymy powodznia w kolejnym etapie.
                                                                                                                                                Danuta Dziadek

 • OTWP - eliminacje wojewódzkie

  Kamil na podium w Kielcach!

  Ogromny sukces Kamila Skotnickiego ucznia Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie. 24.04.2019r. po raz kolejny znalazł się na podium. Zajął II miejsce w kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych i gimnazjum w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przebiegającego pod hasłem ,,Młodzież Zapobiega Pożarom".

      Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności  w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

      Tegoroczne eliminacje odbyły się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.  W turnieju wzięło udział 39 uczestników - zwycięzców eliminacji powiatowych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Po miłym przyjęciu i oficjalnym otwarciu turnieju uczestnicy poszli rozwiązywać testy. 20 minut pisali odpowiedzi na 30 pytań. Następnie  zgodnie z regulaminem trzech uczestników  zakwalifikowało się do finału ustnego. Wśród nich był Kamil Skotnicki. Finaliści wylosowali zestawy 5 pytań i po kolei na nie odpowiadali. Kamil zajął II miejsce. Tym samym będzie reprezentował województwo świętokrzyskie podczas finału centralnego OTWP w dniach  31 maja-2 czerwca br. w miejscowości Złoty Potok (woj. śląskie).

     Ogromny trud i systematyczna, codzienna praca, aby opanować ogrom materiału z poza podstawy programowej znów przyniosła wspaniałe efekty. Kamil Skotnicki godnie reprezentował nasza szkołę. W nagrodę otrzymał dyplom i Tablet.

  Życzymy sukcesów w eliminacjach krajowych!!!

                                                                                                               Barbara Wielgo

 • Kiermasz charytatywny

  W dniu 29.03 i 03. 04 w naszej szkole odbył się kiermasz charytatywny. Można było kupić pyszne babeczki, pierniczki i galaretki. Uczniowie naszej szkoły zatroszczyli się, aby na kiermaszu pojawiły się również książki, maskotki. Można było kupić pachnące mydełka ofiarowane przez P. Sylwię Gajochę i kamienie z napisem „LOVE”, które na kiermasz przyniosła nasza Pani chemiczka.   Zebraliśmy około 780 ZŁOTYCH! Pomoc została przekazana małemu Sebastiankowi z Buska – Zdroju.

  Sebastian Terpiński choruje na bardzo poważną wadę serca, uratować go może tylko operacja w USA.

  Bardzo się cieszymy, że nasi uczniowie tak chętnie niosą pomoc. Dziękujemy wszystkim za udział w kiermaszu.

   

  Renata Bugdalska

 • Spotkanie z Koziołkiem Matołkiem

  02.04.2019 roku dzieci z Oddziału Przedszkolnego zwiedzały  wraz z rodzicami Centrum Bajki w Pacanowie. 
     Z bogatej oferty wybraliśmy udział w zajęciach: Bajkowy świat, Soria Moria, Mały Teatr . Dzieci bardzo szczęśliwe, z zaciekawieniem aktywnie uczestniczyły w kolejnych warsztatach. 
     Wizyta w Centrum Bajki w Pacanowie była kilkugodzinnym maratonem z literaturą. Dzieci poznały, utrwaliły i przypomniały bohaterów książek i polskich bajek. Rozwijały zainteresowania czytelnicze  i turystyczne. Integrowały się, kupiły pamiątki. W praktyce wdrażały zasady bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego, właściwego zachowania w miejscach publicznych  i w środkach transportu. 
      Wyjazd do Pacanowa to wspaniała lekcja biblioteczna. Z pewnością zaowocuje zainteresowaniem literaturą, wzrostem czytelnictwa. Już teraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego  z powodzeniem podejmują pierwsze próby czytania. 
  Miło spędziliśmy czas. Zabraliśmy mnóstwo wrażeń i nauczyliśmy się nowych rzeczy m.in. że wspólne działanie przynosi sukces. 

                                                                                                                                Barbara Wielgo

 • Kiermasz Taniej Książki

    W dniach 1-5 04. 2019 r. w bibliotece szkolnej miał miejsce Kiermasz Taniej Książki we współpracy z księgarnią Tuliszków . Oprócz ciekawych pozycji literackich, można było zakupić albumy, literaturę dziecięcą oraz popularno-naukową w atrakcyjnych cenach. Kiermasz prowadzili uczniowie należący do kółka bibliotecznego.

     Celem  kiermaszu była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zakup tańszej literatury, współpraca z wydawnictwem, powiększanie księgozbioru biblioteki oraz propagowanie zdobywania wiedzy o świecie z książki.

                                                                                                                                                          Marta Skowrońska

 • Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

  Wielki sukces Mateusza i Kamila


      05 kwietnia 2019r. odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,, Młodzież Zapobiega Pożarom".  W 42 edycji tego konkursu wzięli udział uczniowie ZPO w Dobrowodzie: 

  • w I kategorii wiekowej - szkół podstawowych kl. IV-VI: uczniowie klasy IV: Bartosz Górak  i Mateusz Matusik.
  • w II kategorii wiekowej klas VII i gimnazjów:  Łukasz Dulik   uczeń klasy VII i  Kamil Skotnicki uczeń klasy VIII .

      W tych II kategoriach wiekowych wzięło udział ponad 50 uczestników z powiatu buskiego. Uczniowie naszej szkoły przygotowania rozpoczęli już w styczniu. Wygrali eliminacje szkolne  gminne. Testy zarówno w eliminacjach szkolnych jak  i gminnych składały się z 25 pytań. Testy w eliminacjach powiatowych zawierały 30 pytań i należało je rozwiązać w 20 minut.
       Pisanie testów przebiegło sprawnie. Po podliczeniu punktów okazało się, że poziom uczestników był bardzo wysoki i wyrównany. Organizatorzy musieli przeprowadzić dogrywki we wszystkich kategoriach wiekowych. I tak  w I kategorii wiekowej Mateusz Matusik zajął II miejsce,  a Bartosz Górak zajął IV miejsce – zabrakło 1 punktu do III miejsca. 
         W II kategorii wiekowej rywalizacja była również bardzo zacięta.  Kamil Skotnicki uzyskał 28 punktów i zajął I miejsce.  Łukasz Dulik zajął  IV miejsce – także jemu zabrakło 1 punktu do III miejsca.                           
        Uczniowie z rąk  Starosty powiatu Busko-Zdrój, Komendanta Komendy Powiatowej Straży Busko-Zdrój i organizatorów tych eliminacji otrzymali gratulacje, dyplomy i nagrody. 
        Młodzież godnie reprezentowała naszą szkołę. Opłacił się trud włożony  w przygotowania. Jednak pozostał duży niedosyt, który ufam spowoduje dużą mobilizację w przyszłym roku.
       Kamil Skotnicki będzie reprezentował ZPO w Dobrowodzie i gminę Busko-Zdrój  w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
  Składam serdeczne podziękowania rodzicom za pomoc  w przygotowaniach i w dowiezieniu dzieci na turniej.
             Gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów!!!                        
                                                                                                                                          Barbara Wielgo    
   

 • BLASK ŚWIĘTOŚCI- Apel z okazji Rocznicy Śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

  Dnia 04.kwietnia o godz. 11.00 na sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel poświęcony kolejnej rocznicy śmierci naszego Wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II.
  Uczniowie klas IV- VIII przygotowali z tej okazji montaż słowno - muzyczny upamiętniający tą wielką postać.  Apel rozpoczął się prezentacją pt: " Polski teolog Karol Wojtyła", która przybliżyła wszystkim życie Papieża, później były recytowane wiersze  i śpiewane piękne pieśni, na tle krótkich prezentacji z pogrzebu Ojca świętego. W ten sposób oddaliśmy cześć naszemu ukochanemu Janowi Pawłowi II. Wyraziliśmy podziw i ogromną wdzięczność za Jego posługę, za to, że niósł orędzie wiary i nadziei współczesnemu światu, nękanemu przez wojny, niesprawiedliwość, że brał w obronę ubogich, cierpiących, prześladowanych i chorych. Przede wszystkim za to, że tak kochał dzieci i młodzież. 
  Na zakończenie apelu Pani Dyrektor  wręczyła  nagrody za udział w konkursach " Najciekawszy album o Janie Pawle II"          
   
  W kategorii kl.VI- VIII
   
  I miejsce-Kamil Skotnicki kl. VIII
  I miejsce- Gabrysia Klepacz kl. VI
   
  W kategorii kl. IV-VI
   
  I miejsce- Woś Klara kl. IV
  I miejsce- Bartosz Górak kl. IV
  II miejsce- Julia Gwóźdź kl. IV
  III miejsce- Szymon Lechowski kl. IV
  III miejsce- Wojtek Kopeć kl. IV
   
    " Ogólnopolski Konkurs Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży".
   
  Etap szkolny:
  W kategorii kl. IV- VI
   
  I miejsce-Dulik Dawid kl. V
  I miejsce - Bartosz Górak kl. IV
  I miejsce- Klara Woś kl. IV
   
  W kategorii kl. I-III
   
  I miejsce- Daniel Dulik kl. II
  II miejsce- Maja Misztal kl. II
   
  Wszystkim uczestnikom gratuluję  i dziękuję  za udział.
                                                              Joanna Zych  
 • I Wojewódzki konkurs "Focus on the USA"

  W dniu 29.03.2019 r. odbył się I Wojewódzki konkurs pt."Focus on the USA" w Publicznej Szkole Podstawowej w Zbludowicach. Konkurs składał się z trzech etapów.  I i II etap odbył się na terenie naszej szkoły. Do konkursu zakwalifikowali się Kamil Skotnicki z klasy VIII , Wiktor Skiba z klasy VII i Adam Koładziński z klasy VII. W ostatnim etapie, który odbył się na terenie szkoły w Zbludowicach uczniowie pracowali w grupie. Pytania zadawane były w języku angielskim, uczniowie udzielali odpowiedzi i prezentowali je na forum.

        Celem konkursu było poszerzanie wiedzy o historii i kulturze Stanów Zjednoczonych oraz doskonalenie czytania i mówienia w języku angielskim.

      Uczniowie mieli możliwość posłuchania "native speaker", ponieważ konkurs zorganizowany został przy współpracy Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie i to właśnie rodowici amerykanie zadawali uczestnikom pytania konkursowe.

  Myślę, że  było to dla chłopców nie lada wydarzenie.

   

  Wiśniewska Urszula

 • Wycieczka do Akademii Piękny Umysł w Kielcach.

  Dnia 28.03.2019r.  I ,II i III była na wycieczce, która skończyła projekt realizowany w naszej szkole „Tu ProgramujemyMY” W ramach zajęć nasi uczniowie poznawali sposoby programowania, ucząc się i bawiąc z klasowym robotem. Na terenie szkoły zostało zrealizowanych 28 godzin zajęć. Ostatnie zajęcia odbyły się w Akademii Piękny Umysł w Kielcach. Jedno z zajęć polegało na poznaniu interaktywnego „dywanu”. Dzieci świetnie bawiły się pokonując kolejne zadania min. gra na pianinie czy karmienie słonia kostkami cukru. Drugie zajęcie polegało na skonstruowaniu robota według instrukcji ukazujących się na ekranie komputera. Dzieci pełne emocji wykonywały kolejne zadania. Po skończonych zajęciach pokrzepili się w Mc Donalds. Pełni wrażeń wrócili do domu.

    Mamy nadzieję, że dzięki projektowi udało nam się zainteresować dzieci programowaniem i w przyszłości będą aktywnie uczestniczyć w podobnych zajęciach.

    

  Danuta Dziadek

 • Tydzień Kultury Języka w klasach młodszych

     Tegoroczny Tydzień Kultury Języka  w klasach „0” , I- IV obchodziliśmy w dniach  25-29 marca 2019r. Był on atrakcyjny i obfitował w wiele imprez. Celem wszystkich przedsięwzięć było zwrócenie uwagi na kulturę języka polskiego, promowanie uczniów posiadających różnorodne pasje i zainteresowania. Pierwszego dnia uczniowie wzięli udział w  Szkolnym Konkursie Kaligraficznym, który miał na uwadze troskę o rozpowszechnienie wśród dzieci dbałości o staranne, kształtne i estetyczne pismo. Ich zadaniem było staranne i bezbłędne przepisanie tekstu wskazanego. Kolejny dzień to Szkolny Konkurs Ortograficzny, „Mistrz Ortografii”. Do walki o tytuł „Mistrza ortografii” stanęło 45 uczniów z klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. Uczestnicy mieli przed sobą niełatwe zadanie: napisanie dyktanda ortograficznego, w którym aż roiło się od różnych pułapek  ortograficznych i trudnych wyrazów. Okazało się jednak, że nasi uczniowie świetnie znają reguły ortograficzne i niestraszne im są również wyjątki.  Następny konkurs to konkurs plastyczny  pt. „Ilustracja do wybranego wiersza Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy”. Celem konkursu było zainteresowanie najmłodszych twórczością znanych polskich poetów. Technika wykonywania prac była dowolna.

         W dniu 02 kwietnia 2019 r. odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród. Uczniowie kl. I-III na zakończenie Tygodnia Kultury Języka recytowali i śpiewali piosenki J. Brzechwy i J. Tuwima. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone.

         Uczestnikom konkursu gratulujemy.

                                                                                                                                               Marta Skowrońska

 • XXVII Tydzień Kultury Języka.

  W dniach 25 –29  marca 2019 r.  w naszej szkole odbyło  się  wielkie święto języka ojczystego – XXVII Tydzień Kultury Języka.

  Tegoroczne hasło Tygodnia brzmiało:

  „Wolność  i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu”.                                

  Ideą projektu było  budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, upowszechnienie kultury języka wśród młodzieży oraz popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.

  Nasza szkoła,  jak co roku, czynnie włączyła się w obchody Tygodnia Kultury Języka. Dzieci i młodzież  mogli uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach, m.in: w poniedziałek w Szkolnym Konkurs Kaligraficznym  - „Najpiękniejszy zeszyt przedmiotowy z języka polskiego”, we wtorek odbył się w każdej klasie Szkolny Konkurs Ortograficzny „Patriotyczne  dyktando”, głośne czytanie wybranych lektur szkolnych miało miejsce w środę, natomiast w czwartek  uczniowie rozwiązywali test pt.  „Czy znam związki frazeologiczne?”                                       

  Oto tegoroczni laureaci TKJ:

   

  Klasa

   

  Imię i nazwisko ucznia

  V

  I – Dawid Dulik, Kamil Burchan

  II – Amelia Majewska

  III -  -

  VI

  I – Aleksandra Milewska

  II – Gabriela Klepacz, Natalia Kolarz, Oliwia Kowalska,  Zofia Myszk

  III – Kinga Gadawska

  VII

  I – Amelia Gwóźdź

  II – Aleksandra Kubasik, Adam Koładziński

  III – Natalia Orzeł

  VIII

  I – Marta Koziara

  II -  -

  III – Klaudia Szcześniak

   

  Zwycięzcom gratulujemy!

                                                                                                                                                     Ewa Nowaczkiewicz

strona:

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
  Dobrowoda 26
  28 -100 Busko Zdrój
 • Tel i fax: 413781525

Galeria zdjęć