• XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego w PSP w Siesławicach

     • 28 kwietnia 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach odbyła się XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego na najciekawszą i najładniejszą prezentację multimedialną wykonaną w programie PowerPoint. W konkursie udział wzięli uczniowie klas V – VI ze szkół podstawowych Gminy Busko – Zdrój. Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie wykonać w czasie 2 godzin zegarowych prezentację w programie Microsoft Office 2013 na jeden z trzech tematów do wyboru. Po wykonaniu prezentacji należało ją przedstawić /zaprezentować/ w czasie 10 minut.

      Naszą szkołę reprezentowały: Maja Misztal (kl.V), która zajęła II miejsce za prezenatację na temat " Cudze chwalicie, swego nie znacie..." oraz Julia Kubala (kl.V) - zajęła III miejsce oraz nagrodę publiczności za prezentację na temat "Moje zainteresowania" 

      Dziękujemy Juli i Mai za wspaniałe reprezentowanie naszej szkoły i gratulujemy sukcesu.

      Bożena Krupa

      Zdjęcia J. Wójcik

     • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap powiatowy

     • KOLEJNY SUKCES!!!!

      26 kwietnia 2022r. odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,, Młodzież Zapobiega Pożarom".  W 43 edycji tego konkursu wzięli udział uczniowie ZPO w Dobrowodzie:

      • w I kategorii wiekowej - szkół podstawowych kl. I -IV:

      Hubert Górak - klasa III, Kamila Lechowska- klasa IV, Bartosz Matusik- klasa IV

      • w II kategorii wiekowej klas V-VIII :

      Mateusz Matusik – klasa VII, Szymon Lechowski – klasa VII

         W tych II kategoriach wiekowych wzięło udział ponad 50 uczestników z powiatu buskiego. Wygrali eliminacje szkolne i gminne. Testy zarówno w eliminacjach szkolnych, gminnych jak                          i powiatowych składały się z 30 pytań i należało je rozwiązać w 20 minut.

          Pisanie testów przebiegło sprawnie. Po podliczeniu punktów okazało się, że poziom uczestników był bardzo wysoki i wyrównany. Organizatorzy musieli przeprowadzić dogrywki we wszystkich kategoriach wiekowych. I tak:  w I kategorii wiekowej Kamila Lechowska i Hubert Górak pokonali po kilku dodatkowych pytaniach w dogrywce  2 uczniów z innych szkół. Ostatecznie

      II miejsce zajęła Kamila Lechowska

      III miejsce zajął Hubert  Górak

             W II kategorii wiekowej rywalizacja była również bardzo zacięta.  Mateusz Matusik toczył bój w dogrywce z inną uczestniczką. Po wielu dodatkowych pytaniach

       II miejsce zajął Mateusz Matusik

       III miejsce zajął Szymon Lechowski          

               Uczniowie z rąk p. Artura Brachowicza Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży  Pożarnej w Busku -Zdroju i organizatorów tych eliminacji otrzymali gratulacje, dyplomy i nagrody.

              Młodzież godnie reprezentowała naszą szkołę. Trud włożony  w przygotowania, opanowanie ogromu dodatkowej wiedzy, przepisów m.in. z ochrony PPOŻ, historii PSP i OSP, pierwszej pomocy, specjalistycznej wiedzy z zapobiegania pożarom  itp. zaowocował zdobyciem  przez uczniów naszej szkoły  4  z  6  miejsc na podium. Duma i radość przepełniała nasze serca.

      OGROMNY SUKCES, który z pewnością spowoduje dużą mobilizację w przyszłym roku.

                      Składam serdeczne podziękowania rodzicom za pomoc  w przygotowaniach i w dowiezieniu dzieci na turniej.

                 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!                              

      Barbara Wielgo

      Gratulacje i wręczenie nagród zwycięzcom Turnieju.

     • Dzień Ziemi w bibliotece

     • Z okazji Światowego Dnia Ziemi  22 kwietnia w naszej szkolnej bibliotece  odbyły się zajęcia edukacyjne mające na celu promowanie postaw ekologicznych oraz uświadomienie najmłodszym, jak chronić i dbać o nasze środowisko.

          W spotkaniu wzięli udział uczniowie kl.1. Dzieci obejrzały książki o ekologii i przyrodzie przygotowane na wystawce czytelniczej, obejrzały prezentację  „Zielona Ziemia” a następnie wykonały prace plastyczne.

      W bibliotece odbył się również konkurs plastyczny pod hasłem” Ratujmy naszą planetę” dla wszystkich czytelników.

      Wiele radości sprawiły dzieciom zagadki dotyczące świata przyrody oraz zabawa ruchowa, podczas której naśladowały zachowania roślin i zwierząt.

            Marta Skowrońska

     • Dzień Ziemi w klasie I-III

     •      W dniu 26.04.2022 r. uczniowie kl. I- III   z okazji Dnia Ziemi udali się sprzątać najbliższą okolicę wokół szkoły.

      Celem akcji  jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

      Dzień Ziemi obchodzony jest w naszej szkole od kilku lat, ponieważ rozwiązanie nabrzmiałych problemów ekologicznych, wobec których stanęła współczesna ludzkość, nie będzie możliwe bez szerokiego udziału edukacji na wszystkich szczeblach i poziomach kształcenia.

             Wszyscy uczniowie kl1-3  zaangażowali się w tę akcję. Posprzątaliśmy teren wokół szkoły, pas zieleni do Olganowa i przystanki

      Marta Skowrońska

     • Uroczystość poświęcenia sztandaru PSP w Dobrowodzie

     •      W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla dzieci, młodzieży, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników było poświęcenie sztandaru naszej szkoły. Ta długo oczekiwana przez nas uroczystość odbyła się 7 kwietnia 2022 roku. O godzinie 10:00 cała społeczność szkolna, poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół i zaproszeni goście zgromadzili się w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie. Podczas Mszy Świętej, którą celebrowali proboszcz tutejszej parafii Ks. Piotr Rojewski wraz z księdzem rekolekcjonistą został poświęcony Sztandar Szkoły. Ksiądz Piotr przedstawiając sztandar jako symbol nauki, pracy dla dobra naszej ojczyzny oraz przynależności uczniów i nauczycieli do szkoły pokreślił, że dzisiejsze wydarzenie nosi znamiona uroczystości religijnej i patriotycznej.

          Po Mszy Świętej wyprowadzono sztandary, za którymi uczestnicy uroczystości udali się na teren szkoły na uroczystą akademię nadania sztandaru naszej szkole. W imieniu społeczności szkolnej uroczystość rozpoczęła uczennica klasy 7 Julia Gwóźdź oddając głos pani dyrektor Barbarze Guzińskiej, która serdecznie powitała przybyłych gości:  Pana Michała Marońskiego - zastępcę Burmistrza  Miasta i Gminy Busko – Zdrój, Pana Roberta Burchana – przewodniczącego Rady Miejskiej, Panią Beatę Durnaś – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach, Panią Alicję Lalewicz – dyrektor ZPO w Kołaczkowicach, Pana Grzegorza Załęckiego - dyrektora ZPO w Szańcu, Pana Pawła Koreptę - autora melodii hymnu szkoły, zgromadzonych rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.

         Pani Dyrektor podkreślając rangę dzisiejszej uroczystości wspomniała niezwykłe słowa Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefan Wyszyńskiego: „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową” i oddała głos przedstawicielce młodszego pokolenia, nauczycielce języka angielskiego, byłej uczennicy naszej szkoły, Pani Urszuli Wiśniewskiej, która przedstawiła historię szkoły od momentu jej powstania w 1827 r. aż do dni współczesnych. Była to też okazja do przywołania postaci zasłużonych dla szkoły dyrektorów: Jana Prucnala, Tadeusza Kwiatkowskiego, Elżbiety Rasała i obecnie sprawującej tę funkcję Pani Barbary Guzińskiej, którzy dbali o modernizację i rozbudowę szkoły oraz wzbogacenie bazy metodycznej. W bieżącym roku szkolnym nadal trwają prace nad unowocześnieniem bazy edukacyjnej szkoły, która może się poszczycić nowoczesną pracownią ekologiczną i językową.

         Od 1 stycznia 2017 r. placówka została połączona z przedszkolem i utworzono Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie. W roku szkolnym 2021/22 Publicznej Szkole w Dobrowodzie nadano imię Jana Długosza.

      W tak uroczystym dniu nie mogło zabraknąć naszego tańca narodowego, który już w dawnej Polsce rozpoczynał niezwykłe uroczystości. Najstarsi uczniowie zaprezentowali się w polonezie, do którego choreografię przygotowała Pani Renata Bugdalska.

      Wreszcie nadszedł moment, na który cała społeczność szkolna czekała z niecierpliwością. Na salę wszedł poczet sztandarowy składający się z przedstawicieli Rady Rodziców: Justyny Gwóżdź, Pauliny Kosałki i Sebastiana Farmasa, którzy zaprezentowali nowy sztandar.

      1. Płatem Sztandaru jest tkanina o wymiarach 110 cm x 110 cm barwy czerwonej po stronie głównej, a barwy niebieskiej po stronie odwrotnej. Jeden bok płata jest przymocowany do drzewca. Boki płata z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca są obszyte złotymi frędzlami.

      2.  Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego haftowany białym szychem a korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem. Powyżej znajduje się napis haftowany złotym szychem: „BÓG HONOR NAUKA OJCZYZNA”.

      3. Na stronie odwrotnej sztandaru znajduje się okrągły wizerunek patrona. Nad nim biegnie napis: „PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Długosza”, a pod nim znajduje się  napis:  „W DOBROWODZIE”.

      4. Głowica sztandaru, wykonana z żółtego metalu, składa się godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wizerunek orła umieszczony jest na podstawie w formie puszki  oraz tulei mocującej głowicę do drzewca.

      Wtedy nastąpił najważniejszy moment naszej uroczystości. Przedstawiciele Rady Rodziców  przekazali sztandar na ręce Pani Dyrektor, która podkreśliła, że jest on dla społeczności szkolnej symbolem Polski i symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć.

      Następnie sztandar został przekazany pocztowi sztandarowemu i nastąpił uroczysty moment ślubowania, które odebrała Pani Dyrektor.

      Ślubuję być dobrym Polakiem, jak nasz Patron, Jan Długosz,
      dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
      Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
      jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
      Będę się starać być dobrym kolegą,
      swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

       

          Po uroczystym ślubowaniu po raz pierwszy został zeprezentowany publicznie hymn szkoły, który nosi tytuł „Bądź jak Długosz”. Autorką słów jest nauczycielka języka polskiego, Pani Ewa Nowaczkiewicz, od 1996 r. związana zawodowo z naszą szkołą. Muzykę napisał Pan Paweł Korepta – nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego  w Busku – Zdroju.

          Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli  na ręce pani dyrektor gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i poczucie satysfakcji, podkreślając, że uroczystość nadania sztandaru to znak tożsamości szkoły i symbolu idei, którym ona służy.

      Na koniec nasi goście zostali zaproszeni do obejrzenia części artystycznej, na którą składały się piosenki w wykonaniu chóru szkolnego oraz wystąpienie ucznia klasy 8 Dawida Dulika, który wcielił się w postać Patrona szkoły, Jana Długosza, przypominając jego niezwykłą drogę życiową i związki z naszym regionem.

         Na zakończenie pani dyrektor Barbara Guzińska podziękowała w imieniu całej społeczności szkolnej przybyłym gościom za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością. Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz złożenie okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej. Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na długo pozostanie  w naszych sercach.

      Ewa Nowaczkiewicz

      Uroczysta msza i poświęcenie sztandaru PSP w Dobrowodzie 

      Uroczystość w szkole - przekazanie sztandaru.

      Hymn Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie.

      Przekazanie sztandaru Pani Dyrektor i uczniom szkoły.

     • Palmy Wielkanocne - konkurs szkolny

     • W naszej szkole jak co roku odbył się konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

      Celem konkursu było, popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, rozwijanie wyobraźni artystycznej dziecka, integracja członków rodzin reprezentujących różne pokolenia: dzieci, rodzice, dziadkowie, rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci .Udział w konkursie  to również promowanie dziecięcych talentów, stworzenie okazji do reprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania prac oraz form ich zdobienia oraz doskonalenie sprawności manualnej dziecka.

      Do konkursu zostało zgłoszone 29 prac, komisja konkursowa w składzie:

      Pani Dyrektor Barbara Guzińska, Renata Bugdalska, Ewa Nowaczkiewicz miała bardzo trudne zadanie, ponieważ prace były bardzo piękne i pomysłowe.

      Wyniki konkursu:

      Kategoria klasy 0-III

      1miejsce - Lena Smorga kl.0

      2 miejsce -Antoni Robak kl.0

      2miejsce – Maria Curyło –kl.1

      3 miejsce – Kuba Chrzanowski – kl.0

      3. Zuzanna Koziara – kl.0

      Kategoria klasy IV- VIII

      1 miejsce -Maja Misztal  kl.5

      1 miejsce- Julia i Adrian Kuta  kl.4i5

      1.miejsce – Wiktoria Piechcińska kl.4

      2.miejsce -Daniel Dulik kl.5

      2.miejsce – Daniel Nizioł kl.4

      2. miejsce – Szymon Lechowski kl.7

      2.miejsce – Nikola Obcowska kl.5

      2. miejsce – Kamila Lechowska kl.4

      3.miejsce – Dawid Dulik kl.8

      3.miejsce – Michał Curyło kl.7

      3.miejsce – Mateusz Cutyło kl.4

      Najpiękniejsze palmy zostały przekazane do Buskiego Samorządowego Centrum Kultury

       w Busku – Zdroju, będą brały udział w Gminnym Konkursie na Palmę Wielkanocną.

      Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy, gratulujemy pomysłowości i kreatywności.

      Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu tak pięknych prac.

      Palma Wiktorii Pechcińskiej z kl.IV zdobyła nagrodę w Gminnym Konkursie w BSCK.

      Gratulacje!!!

      Renata Bugdalska

     • Nastrój świąteczny w przedszkolu

     • Przedszkolaki Żabki i Biedronki również przygotowują się do Świąt Wielkanocnych robiąc: kartki z życzeniami, dekoracje świąteczne. Tradycyjnie  sąsiadom wokół szkoły wrzucają do skrzynek pocztowych kartki z życzeniami.

     • Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

     • Ulubione przez dzieci zajęcia logopedyczne z panią Anią odbywały się w swiątecznym nastroju. Dzieciaczki ćwiczyły wymowę min. wyrazów, zwrotów zwiazanych z naszymi tradycjami wielkanocnymi. Jak zawsze dzieci były bardzo aktywne, uśmiechnięte i zaangażowane w zajęciach.

     • Udział uczniów klas VII i VIII w Dniach Otwartych Szkół Powiatu Buskiego

     • W dniach 11-13 kwietnia 2022r. w Szkołach Powiatu Buskiego zostały zorganizowane Dni Otwarte,  podczas, których swoje oferty edukacyjne zaprezentowały: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju , Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Technicznych
      i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, a także ośrodki szkolno-wychowawcze z Buska-Zdroju i Broniny, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju oraz placówki i instytucje związane z oświatą.

          Udział w Dniach Otwartych to okazja do poznania szkoły od przysłowiowego ”środka”. Uczniowie mogą poznać kierunki kształcenia, terminy i zasady rekrutacji do każdej ze szkół, mogą także osobiście porozmawiać z uczniami  i nauczycielami danej placówki.  Mają możliwość  poznania zasad funkcjonowania szkoły, jej bazę dydaktyczną , zaplecze techniczne oraz warunki pracy, dlatego na Dniach Otwartych nie mogło zabraknąć uczniów naszej szkoły.

         W dniu 12 kwietnia 2022r. uczniowie klas: VII i VIII wraz z opiekunami odwiedzili 4 placówki : Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju oraz  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowczy w Busku-Zdroju. Był to bardzo miło i sympatycznie spędzony czas, nasi uczniowie i towarzyszący im opiekunowie zostali bardzo ciepło ugoszczeni, oprowadzani przez uczniów lub nauczycieli placówki, zobaczyli niemal każdy najmniejszy zakątek szkoły, mogli zadawać pytania i zgromadzić niezbędne informacje, które ułatwią podjęcie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia. Nasi uczniowie mieli okazję poznania systemu pracy każdej placówki, uczestniczyli w zajęciach szkolnych i próbowali swoich sił w zajęciach praktycznych nauki zawodu  takich jak hotelarz, geodeta, logistyk, kucharz, fryzjer, mechanik czy informatyk.
         Wybór kolejnego etapu edukacyjnego w kierunku osiągnięcia zawodu to bardzo trudna decyzja, musi  być przemyślana i świadoma aby w przyszłości zaowocowała pracą marzeń.

        Mamy nadzieję, że spotkania na Dniach Otwartych rozwiały wiele wątpliwości trapiących naszych Ósmoklasistów i pomogą w wyborze szkoły po zakończeniu edukacji w Zespole Placówek Oświatowych w Dobrowodzie.  Życzymy powodzenia!

      Joanna Chudzińska -  doradca edukacyjno-zawodowy

     • Rocznica Zbrodni Katyńskiej I AKT POWIERZENIA OPIEKI

     •     W niedzielę 10 kwietnia w Dobrowodzie odbyły się uroczystości upamiętnienia braci Grzegorzewskich - polskich bohaterów, którzy walczyli i oddali swe życie w obronie naszej Ojczyzny.  

            Partyzant Bogusław Grzwegorzewski lat 32 zamordowany przez Niemców w 1944r. w Dobrowodzie i jego brat lat 27 Czesław Grzegorzewski ppor. piechoty 6 pułku Strzelców Podhalańskich - ofiary zbrodni katyńskiej zamordowanych przez Sowietów w Charkowie w 1940r.  Spoczywają na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu na Pietichatkach.-  informacja ze strony Ogrody Wspomnień.

      Obchodom towarzyszyła uroczysta msza celebrowana przez proboszcza tutejszej parafii oraz poświęcenie odnowionego przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie nagrobka rodziny Grzegorzewskich. Wystawa upamiętniająca  Zbrodnię Katyńską.

       Na ręce dyrektora ZPO w Dobrowodzie pani Barbary Guzińskiej Naczelnik IPN przekazał symboliczny AKT POWIERZENIA OPIEKI nad grobem rodziny Grzegorzewskich. W uroczystości brali udział przedstawiciele IPN Oddział w Krakowie, licznie zgromadzeni mieszkańcy Dobrowody i sąsiednich miejscowości oraz Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój pan Waldemar Sikora.

      Pierwsze moje pisma o odnowienie mogiły wystosowałam do różnych instytucji w styczniu 2019r. Naczelnik Oddziału IPN w Krakowie zadeklarował pomoc. Sprawdzaniem i szukaniem dodatkowych informacji o poległych oraz projektowaniem i nadzorem nad wykonaniem nagrobka zajęła się z ramienia IPN p. Maria Konieczna. To z nią prowadziłam konsultacje, rozmowy i korespondencje. Jej znajomość tematu, fachowość i kompetencje a także życzliwość odczuwaliśmy na każdym kroku.

      Poświecenie nagrobka rodziny Grzegorzewskich i symbolicznej tablicy upamiętniającej mord w Charkowie jest efektem troski mieszkańców Dobrowody, 3 lata działań, współpracy wielu osób.

      Historii nie wolno zakłamywać! Trzeba uczyć wdzięczności i szacunku do  ludzi, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju.

           Odbudowa nagrobka wraz z informacją, że to rodzina Katyńska to zarówno oddanie czci  ludziom poległym w obronie naszej Ojczyzny jak i wspaniała lekcja historii dla młodego pokolenia.

      Należy pamiętać o ofiarach zbrodni, naszych bohaterach poległych za wolność Ojczyzny i dbać o Ich mogiły.

                                                                                              Barbara Wielgo

      Uroczystość poświęcenia odnowionych grobów braci Grzegorzewskich na cmentarzu w Dobrowodzie

      Mogiły braci Grzegorzewskich przed odnową.

      Uroczysta msza w kościele w Dobrowodzie.

     • Dzień Języka Niemieckiego

     • 29 marca 2021 roku klasy VII i VIII obchodziły Dzień Języka Niemieckiego. Miał on na celu popularyzowanie nauki języka i kultury naszego zachodniego sąsiada. Na początku gromkimi brawami powitaliśmy Czerwonego Kapturka, Kopciuszka, Królewnę Śnieżkę
      i dwóch Bawarczyków za których przebrali się Amelia, Julia, Klara, Dawid
      i Mateusz. Następnie Milena Gwóźdź, Julia Topór oraz Szymon Lechowski przedstawili przygotowane samodzielnie prezentacje o najciekawszych miejscach w Niemczech,
      a Bartosz Górak o znanych niemieckich sportowcach. W kolejnym punkcie uczniowie zmierzyli się w potyczkach językowych podczas rozwiązywania krzyżówek, zadań prawda ≠ fałsz, układania puzzli czy tłumaczenia i wyszukiwania ukrytych słówek. Nie zabrakło akcentu muzycznego. Julia i Amelia Gwóźdź zagrały utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta „Eine kleine Nachtmusik” oraz motyw tańca Gawot. Ponadto z głośnika płynęła muzyka niemieckich wykonawców takich jak Rammstein, Scorpions, Nena, Alphaville, Modern Talking, Sandra, die Toten Hosen. Dzień Języka Niemieckiego cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie zaangażowani i biorący udział w konkursach otrzymali oceny celujące i bardzo dobre oraz słodycze.  

      Do zobaczenia za rok.

      Ewa Borecka

      Dzień Języka Niemieckiego. Zdjęcia- Ewa Borecka

     • „ZAPAL SIĘ NA NIEBIESKO” czyli dzień świadomości autyzmu

     • Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie wzięły udział w akcji społecznej „Zapal się na niebiesko” mającej na celu zwiększenie świadomości oraz wrażliwości na temat autyzmu.

      01.04.2022 wszystkie przedszkolaki wraz z paniami, dla podkreślenia solidarności z osobami ze spectrum autyzmu, przyszły ubrane na niebiesko oraz wykonały piękne niebieskie serca. Obejrzały film „Autyzm” obrazujący trudności osób autystycznych oraz ich sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Przedszkolaki obu grup wykonywały zadania mające na celu przybliżenie im trudności z jakimi muszą mierzyć się dzieci dotknięte autyzmem : przebyły ścieżkę sensoryczną , próbowały zaśpiewać piosenkę stojąc na kamyczkach, znaleźć z zamkniętymi oczami 5 piłek w pudełku pełnym klocków. Na zakończenie przedszkolaki odpowiadały na pytanie: Jak możemy pomóc osobie mającej takie zaburzenie? Odpowiedzi były pełne empatii i bardzo dojrzałych wniosków- najważniejsze to być PRZYJACIELEM!

      M. Nowocień

      M. Sobczak 

      Fot. Martyna Nowocień

   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
    • dobrowoda@oswiata.busko.pl; m.szkola57@gmail.com
    • Tel: 41 378 15 25
    • Dobrowoda 26 28 -100 Busko Zdrój 28-100 Dobrowoda Poland
    • mgr Renata Bugdalska
   • Logowanie